Tài liệu về : “ke hoach giao duc tre hoa nhap ( khuyet tat)

ke hoach giao duc tre hoa nhap ( khuyet tat)

ke hoach giao duc tre hoa nhap ( khuyet tat)
... …………………………………………………………………………………………............................................................... Ngày …tháng ….năm ( Thủ trưởng đơn vị ký tên) Ngày …tháng ….năm Ngày …tháng ….năm (Phụ huynh ký tên) (GV phụ trách KHGDCN ký tên) TrÞnh ThÞ Kim Liªn KÕ HO¹CH ... viên nhận xét đánh giá sự tiến bộ của trẻ theo caáctiêu chí trên theo mức độ: Tốt (+ ) chưa rỏ rệt ( - + ) chưa đạt (- ) Giáo viên phụ trách lớp Híng dÉn phô huynh 1.Thời gian từ…………………………đến…………………. ... Khuyªn 5. Lĩnh vực hổ trợ (Giáo viên tích vào ô thích hợp mỗi lần hướng dẫn phụ huynh) Vận động nhận thức thính lực thị lực Ngôn ngữ và giao tiếp Cá nhân - xã hội Khác (Ghi rỏ nội dung hổ trợ)……………………………………………………....
 • 13
 • 790
 • 18

Ke hoach giao duc tre khuyet tat hoa nhap

Ke hoach giao duc tre khuyet tat hoa nhap
... giáo viên chủ nhiệm: II. Đặc điểm chính của trẻ: - Dạng khó khăn (Khuyết tật trí tuệ, khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật ngôn ngữ -giao tiếp, khuyết tật vận động,...): . - Những điểm mạnh và nhu ... chất - Sự phát triển thể chất - Các giác quan - Lao động đơn giản 2. Khả năng ngôn ngữ giao tiếp - Hình thức giao tiếp - Vốn từ - Phát âm - Khả năng nói - Khả năng đọc - Khả năng viết 3. Khả năng ... đình.......................................................................................................... Số điện thoại liên hệ (nếu có)..................................................................................... Học...
 • 8
 • 2,596
 • 33

KẾ HOACH GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT

KẾ HOACH GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT
... không nắm được các qui tắc ngữ pháp. + Đi lại khó khăn 3/ Khả năng và nhu cầu của trẻ: - Khả năng (những điểm mạnh của trẻ) - Nhu cầu của trẻ: II. Kế hoạch phát triển cá nhân của trẻ: 1/ Mục tiêu ... ........................................................................................................................... - Kĩ năng: + Kĩ năng giao tiếp: ........................................................................................................................... ... ........................................................................................................................... - Phục hồi chức năng: a/ Mục tiêu học kì I: + Kĩ năng giao tiếp: ....................................................................................................................
 • 5
 • 911
 • 10

Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu

Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu
... khi sinh Di truyền: lỗi nhiễm sắc thể gây hội chứng Down, criduchat (thiếu một phần thuộc nhiễm sắc thể trong cặp thứ 5), Turner (thiếu một nhiễm sắc thể). Lỗi gen: gây bệnh PKU, Son Filippo, ... trong giao tiếp. Các mức ñộ biểu hiện kĩ năng kiểm soát hành vi của bản thân: tiền hành vi (tự nhận biết hành vi sắp diễn ra của bản thân và tìm kiếm sự trợ giúp), hành vi ñang diễn ra (tự nhận ... tôi tiến hành các mẫu phiếu phiếu tìm hiểu nhu cầu, khả năng của trẻ (dành cho trẻ 6-18 tuổi); phiếu kiểm tra hành vi của trẻ (dành cho trẻ từ 5-18 tuổi); phiếu ABS:S2; trắc nghiệm vẽ hình người;...
 • 127
 • 1,435
 • 2

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG
... khi sinh Di truyền: lỗi nhiễm sắc thể gây hội chứng Down, criduchat (thiếu một phần thuộc nhiễm sắc thể trong cặp thứ 5), Turner (thiếu một nhiễm sắc thể). Lỗi gen: gây bệnh PKU, Son Filippo, ... trong giao tiếp. Các mức ñộ biểu hiện kĩ năng kiểm soát hành vi của bản thân: tiền hành vi (tự nhận biết hành vi sắp diễn ra của bản thân và tìm kiếm sự trợ giúp), hành vi ñang diễn ra (tự nhận ... tôi tiến hành các mẫu phiếu phiếu tìm hiểu nhu cầu, khả năng của trẻ (dành cho trẻ 6-18 tuổi); phiếu kiểm tra hành vi của trẻ (dành cho trẻ từ 5-18 tuổi); phiếu ABS:S2; trắc nghiệm vẽ hình người;...
 • 127
 • 1,515
 • 1

SỔ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN TRẺ KHUYẾT TẬT

SỔ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN TRẺ KHUYẾT TẬT
... .................................................................................................................................... Hiệu trưởng Giáo viên phụ trách Cán bộ y tế Cha/mẹ trẻ khuyết tật (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên) 4 ... ........................................................................................... (ghi: khiếm thị/ khiếm thính/ trí tuệ / ngôn ngữ/ vận động/ đa tật) - Mức độ khuyết tật: Nặng Vừa Nhẹ - Khả năng của trẻ: (ghi những thông tin ban đầu về thể chất, nhận thức, giao tiếp, ... .................................................................................................................................... b) Kĩ năng xã hội (Kĩ năng giao tiếp và hành vi ứng xử ): .................................................................................................................................
 • 4
 • 2,283
 • 37

Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật

Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật
... chính của trẻ: - Dạng khó khăn: Khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ- giao tiếp - Những điểm mạnh và nhu cầu của trẻ: Giao tiếp hồn nhiên, không xấu hổ. Mong muốn đựoc học tập và vui chơi cùng ... ………………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. 2. Khả năng ngôn ngữ giao tiếp - Hình thức giao tiếp - Vốn từ - Phát âm - Khả năng nói - Khả năng đọc - Khả năng viết ………………………… ... ruộng Địa chỉ gia đình: Thôn 3 xã Vạn Phúc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ ( nếu có): …………………………………………… Học sinh lớp: 3A Trường Tiểu học Vạn Phúc Họ và tên giáo viên chủ nhiệm:...
 • 7
 • 6,892
 • 128

Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ KT

Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ KT
... phát triển thể chất của trẻ. - Hoạt động ( vận động) của trẻ. - Hoạt động ( vận động) của trẻ. b. Khả năng ngôn ngữ – giao tiếp: b. Khả năng ngôn ngữ – giao tiếp: - Vốn từ của trẻ, khả năng nghe ... người viết ra một mảnh giấy nhỏ đề xuất ít giấy nhỏ đề xuất ít nhất 3 người ( hoặc tổ chức) tham gia xây dựng nhất 3 người ( hoặc tổ chức) tham gia xây dựng KHGDCN. Gạch dưới người chủ chốt. KHGDCN. ... khảo ý kiến của các nhà chuyên môn Tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn ( chủ yếu là gv và cán bộ y tế), cha mẹ trẻ, ( chủ yếu là gv và cán bộ y tế), cha mẹ trẻ, những người quan tâm đến trẻ,…...
 • 67
 • 2,433
 • 8

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP