Tài liệu về : “Báo cáo THỰC TẬP THỰC TẾ Ở NHÀ THUỐC

Báo cáo THỰC TẬP THỰC TẾ NHÀ THUỐC

Báo cáo THỰC TẬP THỰC TẾ Ở NHÀ THUỐC
... BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ NHÀ THUỐC - HIỆU THUỐCĐăng ngày: 18:52 24-01-2010Thư mục: Tổng hợpTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA DƯỢC BÁO CÁO THỰC TẬP HIỆU THUỐC – NHÀ THUỐC Họ ... Kết quả thực tập: 1. Các hình thức bán lẻ thuốc, địa bàn để mở cơ sở bán lẻ thuốc, phạm vi hoạt động:- Nhà thuốc được mở tại tất cả địa phương trên cả nước. Phạm vi hoạt động của nhà thuốc được ... …………… I. Tổng quan về cơ sở thực tập: 1. Tổng quan về Nhà thuốc – Hiệu thuốc: - Nhà thuốc số 5, 77 Ngô Quyền Quận 10 tp Hồ Chí Minh.- Tổng số nhân viên trong nhà thuốc là: 2- Giấy phép kinh doanh...
 • 25
 • 25,255
 • 84

Nghiên cứu thực tập thực tập thực tế nhà thuốc, hiệu thuốc

Nghiên cứu thực tập thực tập thực tế ở nhà thuốc, hiệu thuốc
... BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ NHÀ THUỐC - HIỆU THUỐC Đăng ngày: 18:52 24-01-2010 Thư mục: Tổng hợp TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA DƯỢC BÁO CÁO THỰC TẬP HIỆU THUỐC – NHÀ THUỐC ... Kết quả thực tập: 1. Các hình thức bán lẻ thuốc, địa bàn để mở cơ sở bán lẻ thuốc, phạm vi hoạt động: - Nhà thuốc được mở tại tất cả địa phương trên cả nước. Phạm vi hoạt động của nhà thuốc được ... I. Tổng quan về cơ sở thực tập: 1. Tổng quan về Nhà thuốc – Hiệu thuốc: - Nhà thuốc số 5, 77 Ngô Quyền Quận 10 tp Hồ Chí Minh. - Tổng số nhân viên trong nhà thuốc là: 2 - Giấy phép kinh...
 • 25
 • 3,794
 • 12

PHÂN TÍCH XỬ LÝ ẢNH BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬN DẠNG ĐƯỜNG CẤM Ô

PHÂN TÍCH XỬ LÝ ẢNH BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬN DẠNG ĐƯỜNG CẤM Ô TÔ
... PHÂN TÍCH XỬ LÝ ẢNH BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬN DẠNG ĐƯỜNG CẤM Ô TÔ Giáo viên hướng dẫn : Th.S Phạm Thế Bảo Nhóm thực hiện : Nguyễn Việt Hùng ... 0511233 Yêu cầu bài toán Xác định đường cấm ô tô thông qua việc nhận dạng biển báo cấm ô tô ? Tìm các đối tượng màu đỏ a. Lấy thông tin 3 lớp màu b. Chuyển về ảnh nhị ... l = r; tam = imcrop(anh_mau,[y0-l x0-l 2*l 2*l]); kq = tam; Kiểm tra có phải là biển báo cấm ôtô • Tính tỉ lệ pixel màu trắng so với tổng số pixel trong khoảng bán kính 3R/4 •...
 • 4
 • 339
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà thuốc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà thuốc
... tôi.Chúc nhà thuốc ngày càng đông khách. 12BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐCCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP1.1. Giới thiệu tổng quan về nhà thuốc HƯƠNG TRẠCH•Tên nhà thuốc: Nhà ... tế. 2BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC1.2. Những nội dung chính trong quá trình thực tập Trong quá trình thực tập tại nhà thuốc, tôi đã được học tập và tìm hiểu vềcách tổ chức nhà thuốc, ... thuốc, dụng cụ y tế tại nhà thuốc Trong quá trình thực tập tại Nhà thuốc, tôi đã được hướng dẫn về các loại thuốc, dụng cụ y tế được bán tại Nhà thuốc bao gồm tên thuốc, nhóm thuốc, hàmlượng,...
 • 12
 • 21,024
 • 85

Báo cáo bài tập thực hành môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Báo cáo bài tập thực hành môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật
... Bài báo cáo bài tập thực hành môn : Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật.BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬTBài 1. Viết chương trình con bằng gaiir thuật đệ qui để thực ... Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin- ĐH ĐN. Page 3 Bài báo cáo bài tập thực hành môn : Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật.Bài 3. Tương tự bài tập 1, nhưng cài đặt bằng con trỏ.struct Node { int ... DS.n=0;SVTH: Tống Văn Chình – Lớp 06I Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin- ĐH ĐN. Page 2 Bài báo cáo bài tập thực hành môn : Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật. }//them vao dau sanh sachvoid ThemDau(DanhSach...
 • 31
 • 1,910
 • 3

Kế toán Vốn bằng tiền và thiết lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Nhà máy Thuốc lá Cửu Long.doc

Kế toán Vốn bằng tiền và thiết lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Nhà máy Thuốc lá Cửu Long.doc
... toán thuế lên bảng kê để lập báo cáo thuế.- Theo dõi thực hiện tình hình nộp thuế, kê khai thuế, báo cáo quyết toán thuế....Sinh viên thực hiện:………………….. Lớp: ………………… Thực hành nghề nghiệp ... trưởng – Trưởng phòng kế toán:- Kiểm tra và ký các hóa đơn bán hàng, các văn bản báo cáo tài chính, bảng lương, và các giấy tờ có liên quan khác nhằm thực hiên đúng nội dung các hợp đồng kinh tế ... ra.• Xưởng vấn – đóng bao:- Cơ cấu tổ chức của xưởng theo dạng trực tuyến.Bộ máy tổ chức của xưởng gồm: Quản đốc, Phó quản đốc, Tổ trưởng, Ca trưởng,và một số nhân viên cấp dưới. - Xưởng có nhiệm...
 • 42
 • 534
 • 6

BÁO CÁO XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA BẾN TRE FAQUIMEX

BÁO CÁO XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA BẾN TRE FAQUIMEX
... liệu & bán thành phẩm, nước sử dụng để làm vệ sinh nhà máy khử trùng nhà xưởng thiếtbị dụng cụ nhà máy, khử trùng nhà xưởng , thiết bị, dụng cụ chế biến, đưa vào h.thống ... Ở NHÀ MÁY CHẾ BIẾNXỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CỦA BẾN TREFAQUIMEXFAQUIMEXGIỚITHIỆUGIỚI ... yếm khíHIỆUQUẢ SỬ DỤNG Kinh tế :Uy tín và sảnphẩmXKcủa nhà máy đượcthị trường đánh giá caoHIỆU QUẢ SỬ DỤNGUy tín và sản phẩm XK của nhà máy được thị trường...
 • 10
 • 102
 • 0

Báo cáo thực tập kinh tế nhà máy điện.doc

Báo cáo thực tập kinh tế nhà máy điện.doc
... Lượng BÁO CÁO THỰC TẬP KINH TẾ NHÀ MÁY ĐIỆNSinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Mạnh.Lớp: D2-Quản Lý Năng Lượng.Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả LạiNội Dung Thực Tập: 1. Tìm hiểu ... Khởi động khối trạng thái nóng (thời gian ngừng khối < 8 giờ) 180 phút (3 giờ.)- Dây chuyền 2Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu MạnhLớp:D2-Quản Lý Năng Lượng14 Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà ... số 14/2005QĐ-BCN/TCCB chuyển nhà máy nhiệt điện Phả Lại thành công ty Cổ phần Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu MạnhLớp:D2-Quản Lý Năng Lượng7 Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện ...
 • 76
 • 285
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP KINH TẾ NHÀ MÁY ĐIỆN

BÁO CÁO THỰC TẬP KINH TẾ NHÀ MÁY ĐIỆN
... Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực Khoa : Quản Lý Năng Lượng BÁO CÁO THỰC TẬP KINH TẾ NHÀ MÁY ĐIỆNSinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Mạnh.Lớp: ... tấn13 Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực Khoa : Quản Lý Năng Lượng Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu MạnhLớp:D2-Quản Lý Năng Lượng14 Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà ... 276.8404Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu MạnhLớp:D2-Quản Lý Năng Lượng12 Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực Khoa : Quản Lý Năng Lượng Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nhà máy:Sinh...
 • 71
 • 234
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP