Tài liệu về : “Tài liệu bồi dưỡng HSG Lý 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG Lý 8
... lỏng ở hai nhánh là : 3,6 cm. B A ? 18cm DC 8h 8h E A Gặp nhau B 180 km Hình vẽ h 18 cm A B 7h . 7h . Dầu Nước Đổi 18 cm = 0, 18 m 1 2 Đề thi học sinh giỏi Lớp 8 Môn Vật lí ( Thời gian:150 phút ... là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau: P A = P B Hay d d . 0, 18 = d n . (0, 18 - h) 80 00 . 0, 18 = 10000. (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) ... t 1 = t 2 = t và S 1 = S 2 18 + 18t = 114 30t t = 2 ( h ) Thay vào (1 ) ta đợc : S = 18 + 18. 2 = 48 ( Km ) Vậy 2 xe gặp nhau lúc : 7 + 2 = 9 h và nơi gặp cách A 48 Km Vì ngời đi bộ lúc nào cũng...
 • 56
 • 125
 • 3

Tai lieu boi duong HSG lop 8,9

Tai lieu boi duong HSG lop 8,9
... ‘ To’ - Let’s go to school . -She lets her children stay up very late. -The film made her cry. 8. sau trợ từ DO / DO ES / DID III . G e run d / I ng-f or m (hình thức động từ dạng – ing) 1./ ... + Adj – ed  for people (cho người) + Adj – ing  for things / events (cho vật, sự việc) Lesson 8: WORD – BUILDING ( cấu tạo từ) A./ PREFIXES (tiếp đầu ngữ) + N ega ti ve pr efi xes: tiếp đầu ... helpful year + ly yearly day + ly daily friend + ly friendly Love+ ly lovey talent + ed talented (tài năng) care + ful careful hope + ful hopeful thank + ful thankful meaning + ful meaningful I...
 • 26
 • 159
 • 1

Tài liệu Bồi dưỡng HSG hóa 8 - 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG hóa 8 - 9
... %84 ,3619700100. 84 77==++ %S =%05,2119400100. 84 74==++ %O = 100 - (%Fe + %S) = 100 - (36 ,84 + 21,05) = 42,11%b) Số mol nguyên tử Fe : số mol nguyên tử S : số mol nguyên tử O: = 2 8 447716 8 :324:567=== ... CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HOÁ HỌC 8- 9 Xác định công thức hoá học của một chất ==========<>00<>========== Chủ ... =39.2 = 78 - Dựa vào % của các nguyên tố ta có: 44g CO2  12g C 13,2g CO2  mC = g6,3116,394412.2,13== %C = %3,92100.9,36,3= 18gH2O  2g H 2,7g -  mg H = 3,0 18 2.7,2=...
 • 5
 • 103
 • 1

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG-ÔN HỌC KỲ II SỬ 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG-ÔN HỌC KỲ II SỬ 8
... Văn Lâm, Khoái Châu, Mỹ Hào, Yên Mỹ - Lãnh đạo: + Từ 188 3- 188 5 là Đinh Gia Quế + Từ 188 5- 189 2: Nguyễn Thiện Thuật - Diễn biến: + Từ 188 3- 189 2: Nghĩa quân thực hiện chiến thuật du kích... + Giặc ... mô 1 Bãi Sậy 188 3- 189 2 Đinh Gia Quế & Nguyễn Thiện Thuật Hưng Yên Là cuộc khởi nghĩa lớn nhất ở đồng bằng Bắc bộ;phát triển hình thức tác chiến du kích. 2 Ba Đình 188 6- 188 7 Phạm Bành & ... phòng ngự kiên cố. 3 Hùng Lĩnh 188 7- 189 2 Tống Duy Tân & Cao Điển. Thanh Hoá Tổ chức nhiều trận tập kích, trận Vân đồn, trận Yên Lãng. 4 Hương Khê 188 5- 189 5 Phan Đình Phùng & Cao Thắng....
 • 5
 • 1,834
 • 59

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG VẬT ; CƠ, NHIỆT ĐIỆN

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG VẬT LÝ ; CƠ, NHIỆT ĐIỆN
... 0 C. tìm nhiệt độ của bếp lò? Biết NDR của nhôm, nớc, đồng lần lợt là: c 1 = 88 0J/kg.K; c 2 = 4200J/kg.K; c 3 = 380 J/kg.K. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trờng b) Thực ra trong trờng hợp này, nhiệt ... suất 0, 18. Hỏi cần bao nhiêu củi để ôtô đi đợc quãng đờng 1km với vận tốc 18km/h, và với công suất tối đa của động cơ. NSTN của củi là 3.10 6 cal/kg. 1 sức ngựa bằng 736W, còn 1cal = 4, 186 J. Bài ... thu nhiệt của ấm nớc. b) Giải lại câu a nếu tính đến ấm nhôm có khối lợng 200g có NDR 88 0J/kg.K. ĐS: a. 1h 18ph 27s b. 1h 15ph 42s Bài 2: Để có 50 lít nớc ở t = 25 0 C, ngời ta đổ m 1 kg nớc ở...
 • 38
 • 694
 • 13

Tài liệu Boi duong HSG môn vật lí lớp 8

Tài liệu Boi duong HSG môn vật lí lớp 8
... Tr ờng thcs Đông SƠN đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn : vật Thời gian : 90 phútBài 1: (5đ) Lúc 7h một ngời đi xe đạp đuổi theo một ngời đi bộ cách ... suất toả nhiệt của xăng là 46.106 J/kg.1Tr ờng thcs Đông Sơn đáp án và biểu điểm môn : vật 8 Thời gian : 90 phút S1Bài 1: (5đ) V1 V2 S2 A S = 10 km B C (0,5đ)Gọi s1 là quãng ... 1,25 (h) (0,5đ)Vì xe đạp khởi hành lúc 7h nên thời điểm gặp nhau là:t = 7 + 1,25 = 8, 25 h (0,5đ)hay t = 8h15vị trí gặp nhau cách A một khoảng:AC = s1 = v1t = 12.1,25 = 15 km (1đ) Bài...
 • 3
 • 164
 • 6

Tài liệu Bồi dưỡng HSG địa 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG địa lý 9
... Tình hình dân số : - Dân số nước ta năm 1954 : 23,4 triệu người -> 2003 : > ;80 triệu ngườinăm2009 Gần 86 triệu người = >Dân số nước ta đông ( Thứ 3 ĐNÁ, thứ 13 thếgiới ). - Bùng nổ ... còn biến động: 38%  C¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh chun dÞch theo híng CNH - H§H * Chuyển dòch cơ cấu lãnh thổ : Hình th nh 7 vïng kinh tÕ , 3 vïng kinh tÕ träng ®iĨmà - B¾c bé 8 tØnh ( 15,3 000 ... dựng 41% Dịch vụ 38% Nền kinh tế đang từng bớc hội nhập với kinh tế thế giới Chính thức trở thành thành viên của WTO ngày 07/11/2006 Thách thức Phân hóa giàu nghèo Tài nguyên , môi trờng...
 • 8
 • 155
 • 4

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Vật 9 phần Điện

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Vật Lý 9 phần Điện
... 2CE21R2RMNk E, r r+-C2 C1H×nh 3TL bồi dưỡng học sinh giỏi- ABR1 = R3 8 1 + R321 = RR 23 8 3+- ABR1 = R815⇒ RAB = R15 8 . c. Tính điện trở tương đương giữa ... (A). - IABO = ABOAORU = 2. 8 714 = 8 (A)- UBO = IABO.RBO = 8. 8 3.2 = 6 (V)- IBO = 2RUBO = 226 = 6 (A)- IBDO = IABO - IBO = 8 - 6 = 2 (A)* Căn cứ vào mạch điện ... 0 ,82 3 (A)U24 = U2 = U4 = I. R24 = 2,1021.712 = 3,53 (V)I2 = 22RU = 353,3 = 1, 18 (A)Ta có : I2 > I1 ⇒ IA = I2 - I1 = 1, 18 - 0 ,82 3 = 0,357 (A)11TL bồi...
 • 15
 • 279
 • 15

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Vật 9 phần Quang học

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Vật Lý 9 phần Quang học
... mABBA 85 ,022== BKH ~ BMB => KH = mMB 8, 02=Vậy chiều cao tối thiểu của gơng là 0 ,85 mGơng đặt cách mặt đất tối đa là 0 ,8 mBài tập tham khảo:Bài1: Một hồ nớc yên tĩnh có bề rộng 8 ... đen?Giảia) Gọi AB, AB lần lợt là đờng kính của đĩa và của bóng đen. Theo định Talet ta có:cmSISIABBASISIBAAB 80 50200.20'.'''''====b) Gọi A2, B2 lần ... đổi đờng kính của bóng đen là:v = tBA -BA22= 25,04, 08, 0 = 1,6m/sd) Gọi CD là đờng kính vật sáng, O là tâm .Ta có:4141 80 20333333=+===IIMIMIBABAIMMI => MI3...
 • 14
 • 593
 • 21

Tài liệu Bồi dưỡng HSG THCS môn Vật phần Cơ học

Tài liệu Bồi dưỡng HSG THCS môn Vật lý phần Cơ học
... Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn VẬT LÝA- Áp suất của chất lỏng và chất khíI - Tóm tắt thuyết.1/ Định nghĩa áp suất:áp suất có giá ... trọng lượng riêng (N/m3); Khối lượng riêng (Kg/m3) của chất lỏng1 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn VẬT LÝP: áp suất do cột chất lỏng gây ra (N/m2)b) áp suất tại một điểm trong ... dây treo quả cầu bị đứt.Giải : Gọi H là độ cao của nước trong bình.2 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn VẬT LÝKhi dây chưa đứt áp lực tác dụng lên đáy cốc là: F1 = d0.S.H Trong...
 • 31
 • 690
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP