Tài liệu về : “BÀI 10 (TỰ LẬP) GDCD 8

BÀI 10 (TỰ LẬP) GDCD 8 (T11)

BÀI 10 (TỰ LẬP) GDCD 8 (T11)
... lực và quyết tâm, mình sẽ vượt qua tất cả.” Tiết 11. Bài 10 Tiết 11. Bài 10 I./ Đặt vấn đề I./ Đặt vấn đề Tiết 11. Bài 10. T Tiết 11. Bài 10. T ự lập ự lập Nhóm 1: Vì sao Bác Hồ có thể ra đi ... 11. Bài 10: Tiết 11. Bài 10: Tự lập Tự lập I. Đặt vấn đề II. Nội dung bài học 1. Khái niệm: a. Biểu hiện của tính tự lập: b. Hành vi trái với tính tự lập: 2. Ý nghĩa: 3.Cách rèn luyện: III. Bài ... mình: Không trông chờ, dựa dẫm phụ thuộc vào người khác. Tiết 11 .Bài 10: Tiết 11 .Bài 10: Tự lập Tự lập I. Đặt vấn đề II. Nội dung bài học 1. Khái niệm: 2. Biểu hiện - Tự tin. - Bản lĩnh. - Vượt...
 • 24
 • 6,236
 • 7

BÀI 10 (TỰ LẬP) GDCD 8

BÀI 10 (TỰ LẬP) GDCD 8
... M&!$%M+-2 !#+!DB`., 8B42 8BD+ 6%(.&#AY8M5a .,+ 8 M< T72bZ 8! E8+ 8 M +:I%2(2"!(% 2c!b!"b! b!D2 8! (D8!d(< Nguyễn Ngọc Ký ... #<+,!+-2[# 8) ! 8 $E + 8 <%+O + 8 <%+O $E $E <6Q8?.R <^3+I%+!72 <!D++-M =<+,!+-#<+,!+-2[# 8) ! 8 $E I<T%!+8BD+C+ 8) ! 8 $E ... đại học + 8 <%+O + 8 <%+O $E $E <6Q8?.R <^3+I%+!72 <!D++-M #<+,!+-2[# 8) ! 8 $E I<T%!+8BD+C+ 8) ! 8 $E =<h!Z#...
 • 24
 • 1,039
 • 3

Bài 10- Tự lập

Bài 10- Tự lập
... tra toán ,Hân một trong những HS giỏi toán đã làm xong bài .Nhìn sang bên trái ,thấy đáp án Hoàng khác đáp án mình.Hân vội vàng sửa lại bài. Hân tiếp tục nhìn sang bên Tuấn , đáp án của Tuấn ... là biểu hiện gì? Tieát11 .Baøi 10: Thế nào là tự lập Các biểu hiện của tự lập? Tự lập có ý nghĩa gì trong cuộc sống? RL tính tự lập như thế nào? Tieát 11 .Baøi 10: 1/Thế nào là tự lập? PHÂN TÍCH ... “Tiền đây” ? Qua Bác em học tập được điều gì? -Vậy theo em như thế nào là tự lập? : Tiết11 .bài 10 1/Thế nào là tự lập? Là tự làm lấy, giải quyết lấy công việc của mình, không dựa dẫm, trông...
 • 18
 • 1,319
 • 4

Bài 10: Tự lập

Bài 10: Tự lập
... häc tèt m«n GDCD 8 vÒ dù tiÕt häc tèt m«n GDCD 8 kiểm tra bài cũ kiểm tra bài cũ ? ? Thế nào là xây dựng nếp sống văn hoá khu Thế nào là xây dựng nếp sống văn hoá khu dân cư. dân cư. bài tập: ? ... tính tự lập.? tiết 11 tiết 11 bài 10 bài 10 tự tự lập lập I đặt vấn đề I đặt vấn đề 1.Khái niệm 2.Biểu hiện 3.ý nghĩa II.Nội dung bài học 4.Cách rèn luyện III .BàI TậP Bài tập số 2 (SGK) Em tán ... và biểu hiện của tính tự lập ? tiết 11 tiết 11 bài 10 bài 10 tự lập tự lập II.Nội dung bài học I đặt vấn đề I đặt vấn đề 2.Biểu hiện 1.Khái niệm Bài tập tình huống Hà và Hùng là đôi bạn thân....
 • 12
 • 1,151
 • 6

bai 10.tu lap

bai 10.tu lap
... 16s 17s 18s 19s 20s 21s 22s 23s 24s 25s 26s 27s 28s 29s 30s 31s 32s 33s 34s 35s 36s 37s 38s 39s 40s 41s 42s 43s44s45s46s47s 48s 49s 50s51s52s53s54s55s56s57s58s59s 60s Tiết 11 - Bài 10: Tự Lập ... Thiếu can đảm -> Hỏi: Em rút ra bài học gì cho mình qua câu chuyện trên? Tiết 11 - Bài 10: Tự Lập Trò chơi tiếp sức 1 2 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s Hành vi tự ... Tự lập ->Hỏi: Bạn có đức tính gì đáng quý? TiÕt 11 - Bµi 10: Tù lËp -Tìm hiểu truyện đọc Tiết 11 - Bài 10: Tự Lập Tiết 11 - Bài 10: Tự Lập 1. Đặt vấn đề: -> Hỏi: Vì sao Bác Hồ có thể ra...
 • 26
 • 515
 • 7

GIÚP HS LÀM TỐT BÀI VĂN TỰ SỰ LỚP 8

GIÚP HS LÀM TỐT BÀI VĂN TỰ SỰ LỚP 8
... Sáng kiến kinh nghiệm Trong chương trình Ngữ văn THCS, ở lớp 8 học sinh được học văn tự sự từ bài 1 đến bài 10 (chiếm gần 1/3 số bài trong chương trình). Tuy học sinh đã học văn tự sự từ lớp ... bố cục của bài văn trên trang giấy. Một bài văn đúng quy cách là bài văn mà khi nhìn vào tờ giấy, chưa cần đọc đã thấy rõ ba phần: Mở bài, thân bài và kết bài. Muốn thế người viết không chỉ phải ... giáo viên thu bài của các em về nhà chấm, sửa và nhận xét trong bài viết cho các em. Khi trả lại bài cho học sinh, giáo viên cho đọc một số bài viết tốt để các em rút kinh nghiệm cho bài của mình....
 • 11
 • 2,888
 • 7

Bai 10 TH lap dat mach dien 1 cong tac 3 cuc dieu khien 2 den (HAY)

Bai 10 TH lap dat mach dien 1 cong tac 3 cuc dieu khien 2 den (HAY)
... nguyªn lý m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét ®Ìn ? KiÓm tra bµi cò ®¸p ¸n A O Mục tiêu bài học: - Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn. ... Nội dung và trình tự thực hành a, Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý : b, Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện O A Bài tập áp dụng A O Đ 1 Đ 2 K cc 1 2 Thực hành : lắp mạch điện một Công Tắc ba cực điều khiển hai ... - Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo bảng. ( Trang 44 SGK ) Có thể em chưa biết Bài tập: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điên dùng một công tắc 3 cực điều khiển chuyển đổi sáng luân phiên...
 • 14
 • 7,657
 • 45

bai tap tu luan hinh 8

bai tap tu luan hinh 8
... ABC 5 Bài 7 Trên cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC lấy điểm D sao cho AD=AC. Gọi E là điểm đối xứng của D qua C a/ CMR tam giác ABD đồng dạng với tam giác EBA b/ CM định lý Pitago bài 8 Tam ... D B C Câu 18 Cho MNP ,điểm A di chuyển trên cạnh NP. Gọi K là trung điểm của MA. Điểm K di chuyển trên đờng nào ? Câu 19 Cho hình thoi ABCD có 2 đờng chéo có độ dài lần lợt bằng 10cm, 12cm. ... b/ Tính số cạnh của đa giác biết rằng tổng số đa của các góc trong và góc ngoài của đa giác là 1 08< /b> 0 0 Câu 22 a/ Tính các cạnh của hình chữ nhật biết bình phơng một cạnh là 16cm 2 và diện tích...
 • 6
 • 157
 • 0

Bài soạn tự chọn toán 8 tuần 1,2,3.

Bài soạn tự chọn toán 8 tuần 1,2,3.
... Phục 2 Bài soạn tự chọn toán 8 Năm học 2009-2 010 b) 5(2x - 1) + 4 (8 -3x) = -5 Y/ c Hs nªu c¸ch lµm GV goi 2HS lªn b¶ng thùc hiƯn - HS díi líp lµm bµi vµ nhËn xÐt bµi tËp cđa b¹n 16x) = 81 48x 2 ... nhËn xÐt bµi tËp cđa b¹n 16x) = 81 48x 2 - 12x - 20x + 5 + 3x -48x 2 - 7 + 112x = 81 83 x = 83 x = 1 b) 5(2x - 1) + 4 (8 -3x) = -5 10x - 5 + 32 - 12x = 5 - 2x = -22 x = 11 IV. Cđng cè : Quy t¾c ... + (3x - 7)(1 - 16x) = 81 = -4x 2 y 2 - 5 2 x 2 y 3 + 15 2 x 3 y 5 Bµi tËp 2:T×m x biÕt: Gi¶i: a) 12x - 4 - 10 + 6x = - 12 18x = 2 x= 1/9 b) x= - 1/4 Bµi tËp 3: T×m x: 4( 18 - 5x) - 12( 3x - 7)...
 • 7
 • 95
 • 2

bai tap tu soan anh 8.doc

bai tap tu soan anh 8.doc
... country before. 7) She ____(buy) a new car in 2005. 8) I'm sorry, but I ____(forget) my homework. 9) ____ you ___(win) the game of chess? 10) The girls ___(eat) their lunch yet. Chia cỏc ... that novel by Hemingway sevaral times before. 8) I (read) that novel again during my last vacation . 9)I (have) a little trouble with my car last week. 10) However,I (have).. no trouble with my car ... with today? 7. He always (make) ________ noisy at night. 8. Where your husband (be) ________? 1 9. She (wear) ________ earrings today. 10. The weather (get) ________ cold this season. 11. My...
 • 4
 • 90
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP