Tài liệu về : “GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 2 TUẦN 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 11

GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 2 TUẦN 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...11

GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 2 TUẦN 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...11
... 2: Giải bài toán - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Muốn tìm cả 2 lớp có bao nhiêu HS ta làm phép tính gì? - 3 HS lên bảng làm. 79 79 9 89 9 1 2 15 6 63 80 81 24 95 72 - Hoạt động lớp ... bài vào bảng con - 2 HS lên bảng làm - lớp nhận xét. - HS đọc đề, nêu yêu cầu. + Mai nuôi: 22 con gà + Lan nuôi: 18 con gà + Cả 2 bạn nuôi: . . . con gà? - Làm tính cộng - 22 + 18 = 40 (con gà) ... cầu HS TLN2. - GV mời 2 N lên bảng nối tiếp điền dấu. - HS đọc bảng cộng công thức 8 cộng với 1 số. 18 79 19 40 29 88 + 3 + 2 + 4 + 6 + 7 + 8 21 81 23 46 36 96 - 1HS lên trình bày, lớp làm BC...
 • 66
 • 9,599
 • 87

Tài liệu Giáo án buổi chiều lớp 2-Tuần 23

Tài liệu Giáo án buổi chiều lớp 2-Tuần 23
... nhận xét bàicủa bạn. 2 x 6 = 36 : 2 = 3 -HS làm bài vào vở BT-2HS chữa bài ở bảng -Nhận xét - Chuẩn bị: Bảng chia 3 - Nhận xét tiết học.Thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 20 11 LUYỆN TẬP LÀM VĂNĐÁP ... TUẦN 23 Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 20 11 LUYỆN ĐỌC BÁC SĨ SÓI I. MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát được cả bài. Đọc đúng ... lời các nhân vậttrong tranh ?-Cả lớp quan sát tranh minh họatrong SGK, đọc lời các nhân vật . -2 HS thực hành : * HS1 : Tơ ùxin lỗi bạn . Tớ vô ýquá !* HS2 :Không sao đâu. Bạn đâu cốý.-...
 • 9
 • 283
 • 5

Bài soạn Giáo án buổi chiều lớp 2-Tuần 23

Bài soạn Giáo án buổi chiều lớp 2-Tuần 23
... nhận xét bài của bạn. 2 x 6 = 36 : 2 = 3 -HS làm bài vào vở BT-2HS chữa bài ở bảng -Nhận xét - Chuẩn bị: Bảng chia 3 - Nhận xét tiết học. Thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 20 11 LUYỆN TẬP LÀM VĂNĐÁP ... TUẦN 23 Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 20 11 LUYỆN ĐỌC BÁC SĨ SÓI I. MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát được cả bài. Đọc đúng ... các nhân vật trong tranh ?-Cả lớp quan sát tranh minh họa trong SGK, đọc lời các nhân vật . -2 HS thực hành : * HS1 : Tơ ùxin lỗi bạn . Tớ vô ý quá !* HS2 :Không sao đâu. Bạn đâu cố ý.-...
 • 9
 • 849
 • 10

Giáo án buổi chiều - Lớp 5 - Tuần 2

Giáo án buổi chiều - Lớp 5 - Tuần 2
... ================================================= Bùi Xuân Nhật - Năm học 20 10 - 20 11 Giáo án tăng buổi lớp 5 - Trờng Tiểu học Nghi Đồng ================================================= 2- 3 Bài 6: Cho phân số 45 23 . Hỏi phải thêm ở tử số ... phân số sau: a- 4848 323 2 b- 303030 424 2 42 c- 171717 101010 * GV chữa bài Bài 2: Hãy viết các phân số sau thành phân số thập phân: 12 18 ; 50 54 ; 20 0 75 ; 500 80 ; 70 42 * GV chấm, chữa bài ... Xuân Nhật - Năm học 20 10 - 20 11 Giáo án tăng buổi lớp 5 - Trờng Tiểu học Nghi Đồng ================================================= Bài 4: Cho phân số b a > 1. Hãy so sánh 2 phân số b a và...
 • 7
 • 452
 • 6

Giáo án buổi chiều - Lớp 5 - Tuần 1

Giáo án buổi chiều - Lớp 5 - Tuần 1
... viết 4 phân số nằm giữa 2 phân số 7 3 và 7 4 *GV chấm chữa bài cho HS Bài 2: Tính nhanh giá trị của mỗi phân số sau: a- 199419951993 119 941995 +ì ì b- 5 920 0 320 03 5 820 0 420 02 ì ì -Gọi HS nêu yêu ... thiệu bài 2- Nội dung ôn tập Bài 1: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau: 5 4 ; 7 2 ; 21 6 ; 25 20 ; 9 2 * GV chữa bài Bài 2: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 2 1 ; 6 ... Hoạt động HS 1 -2 35- 38 1- Giới thiệu bài 2- Nội dung ôn tập: Bài 1: Rút gọn các phân số sau: 40 15 ; 39 21 ; 24 16 ; 72 36 ; 1000 24 * GV chữa bài, củng cố cách rút gọn ps Bài 2: Tìm các phân...
 • 7
 • 570
 • 8

Giáo àn buổi chiều - Lớp 5 - Tuần 1

Giáo àn buổi chiều - Lớp 5 - Tuần 1
... bằng nhau trong các hỗn số sau: 2 8 3 ; 2 3 2 ; 2 5 4 ; 2 10 8 ; 2 24 9 ; 2 12 8 *GV chấm chữa bài cho HS Bài 2: Tìm số tự nhiên x sao cho: 4 5 3 + 10 7 <x < 3 20 Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu ... Bùi Xuân Nhật - Năm học 20 10 - 20 11 Giáo án tăng buổi lớp 5 - Trờng Tiểu học Nghi Đồng =============================================== = 1 -2 35- 38 2- 3 1- Giới thiệu bài 2- Nội dung ôn tập: Bài ... Bùi Xuân Nhật - Năm học 20 10 - 20 11 Giáo án tăng buổi lớp 5 - Trờng Tiểu học Nghi Đồng =============================================== = Thứ t ngày ... tháng 09 năm 20 10 Toán: Ôn tập I-YÊU CầU...
 • 8
 • 541
 • 8

Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22

Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22
... Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tuần 22 Thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 20 10ToánTiết 106: Kiểm tra định kì (giữa học kì II)I. Mục tiêu : Kiểm tra HS về: - Bảng nhân 2, 3, 4, 5 ... : 2 6 : 2 16 : 2 2 x 4 2 x 5 18 : 2 + Gọi 2 HS đọc bảng chia 2. - Giáo viên nhận xét và ghi điểm . 2. Bài mới: Giới thiệu bài a. Hoạt động 1: Giới thiệu Một phần hai 1 /2 - Giáo viên dán ... đọc cả bài .- 2 em đọc bài và trả lời theo suy nghĩ của mình.Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 20 09 -20 103 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị ThủyThứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 20 10ToánTiết 107:...
 • 22
 • 159
 • 0

Giáo án mỹ thuật lớp 2. Tuần từ 19 - 33

Giáo án mỹ thuật lớp 2. Tuần từ 19 - 33
... TUẦN 21 Bài 21 : Tập nặn tạo dáng tự doNẶN HOẶC VẼ HÌNH DÁNG NGƯỜII/- MỤC TIÊU BÀI HỌC:- Hiểu các bộ phận chính và hình dáng họat động của con người.- Biết cách nặn hoặc vẽ dáng người. ... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TUẦN 23 Bài 23 : Vẽ tranhĐỀ TÀI VỀ MẸ HOẶC CƠ GIÁOI/- MỤC TIÊU BÀI HỌC:- Hiểu nội dung đề tài về mẹ hoặc cơ giáo. - Biết cách vẽ tranh Đề tài về mẹ hoặc cơ giáo. - Vẽ được ... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TUẦN 29 Bài 29 : Tập nặn tạo dáng tự doNẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CÁC CON VẬTI/- MỤC TIÊU BÀI HỌC:- Nhận biết hình dáng, đặc điểm của con vật- nặn được con...
 • 29
 • 2,592
 • 38

Giáo án mỹ thuật lớp 2. Tuần từ 12 - 18

Giáo án mỹ thuật lớp 2. Tuần từ 12 - 18
... ngày 12 háng 12 năm 20 11. MĨ THUẬT- TUẦN 16- TIẾT16TẬP NẶN TẠO DÁNG TỰ DONẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT I- MỤC TIÊU:- HS biết cách nặn, cách vẽ, cách xé dán con vật.- HS nặn hoặc vẽ, xé dán được ... Thứ hai, ngày 14 háng 11 năm 20 11. MĨ THUẬT- TUẦN 12 - TIẾT12VẼ THEO MẪUVẼ CỜ TỔ QUỐC HOẶC CỜ LỄ HỘII/- MỤC TIÊU BÀI HỌC:- Nhận biết được hình dáng màu sắc của một số loại cờ- Biết ... nghiệm:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 20 11. MĨ THUẬT- TUẦN 14 - TIẾT14VẼ TRANG TRÍVẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀO HÌNH VNG VÀ VẼ MÀUI/- MỤC TIÊU...
 • 12
 • 904
 • 10

Giáo án mỹ thuật lớp 2. Tuần từ 6 - 11

Giáo án mỹ thuật lớp 2. Tuần từ 6 - 11
... Tu n 11 : Không th y ầ mày làm nên.đố GV: Lê Thị Nga21Trường Tiểu học Phước An Giáo án Mĩ Thuật 2Th , ngày tháng n m 20 11. ứ ăMĨ THUẬT- TUẦN 11- TIẾT11VẼ TRANG ... Tiểu học Phước An Giáo án Mĩ Thuật 2Th , ngày tháng n m 20 11. ứ ăMĨ THUẬT- TUẦN 9- TIẾT9VẼ THEO MẪUVẼ CÁI MŨI- MỤC TIÊU.- HS hiểu được hình dáng, vẻ đẹp, ích lợi của các ... nướ ớ ồ GV: Lê Thị Nga15Trường Tiểu học Phước An Giáo án Mĩ Thuật 2Th , ngày tháng n m 20 11. ứ ăMĨ THUẬT- TUẦN8- TIẾT8THƯỜNG THỨC MĨ THUẬTXEM TRANH TIẾNG ĐÀN BẦUI- MỤC...
 • 12
 • 1,029
 • 11

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP