Tài liệu về : “học vần 1 bài ưu- ươu

học vần 1 bài ưu- ươu

học vần 1 bài ưu- ươu
... Trường tiểu học Bầu Lâm Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2 010 Học vần: Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2 010 Học vần: buổi chiều hiểu bài yêu bé cái siêu Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2 010 Học vần: Thứ ... tháng 10 năm 2 010 Học vần: Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2 010 Học vần: öu ­u löïu traùi löïu Bµi 42 : Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2 010 Học vần: ­u ­u lùu tr¸i lùu Bµi 42 : ­¬u h­¬u h­¬u sao...
 • 15
 • 140
 • 1

Học vần 1 Bài 47 en-ên

Học vần 1 Bài 47 en-ên
... khôn lớn Đọc: cơn mưa Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2 010 Bài 47:en-ên Tiếng Việt sen en n e lá sen en sen lá sen nhện ênên con nhện ên...
 • 36
 • 59
 • 0

HOC VAN 1: BAI 53. ANG -ANG(Tuan 13)

HOC VAN 1: BAI 53. ANG -ANG(Tuan 13)
... ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Học vần ăng ăng măng tre ong m Bµi 53: ¨ng - ©ng Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 Học vần ăng ăng m măng tre âng âng t Ø nhà tầng Bµi 53: ¨ng - ©ng Thứ tư ngày 11 tháng ... ¨ng - ©ng Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 Học vần ăng ăng m măng tre âng âng t Ø nhà tầng Bµi 53: ¨ng - ©ng Thứ t ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Học vần rặng dừa vầng trăng phẳng lặng nâng niu ... ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Bài 53: ăng - âng ăng măng măng tre âng nhà tầng rặng dừa phẳng lặng vầng trăng nâng niu tâng Hc vn: Viết bảng con ăng âng măng tre nhà tầng Thứ t ngày 17 tháng 11 năm...
 • 16
 • 88
 • 2

Học vần 1-bài 53-tuần 14

Học vần 1-bài 53-tuần 14
... Sao gäi lµ ngän giã? Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Học vần : Bi: 58 inh ênh kênh dòng kênh tính máy vi tính anh inh Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Học vần : Bi: 58 inh ênh kênh dòng kênh ... thông minh bệnh viện ễnh ương đình làng Học sinh viết bảng con Th t­ ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2 010 ứ Häc vÇn: Bµi 58 Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Học vần : Bi: 58 inh ênh kênh dòng kênh tính ... Trường tiểu học Nguyễn Du TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUY NGUY ỄN DU ỄN DU HUYỆN NÚI THÀNH-QN HUYỆN NÚI THÀNH-QN kiÓm tra...
 • 10
 • 59
 • 0

Giáo án học vần - Từ bài 1 đến bài 28

Giáo án học vần - Từ bài 1 đến bài 28
... con. III.Hoạt động dạy học: 1. Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3 .Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1: 1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài : 2.Hoạt động 2 ... việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3 .Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài : +Mục tiêu: +Cách ... viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con. III.Hoạt động dạy học: 1. Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3 .Bài mới...
 • 170
 • 156
 • 0

bai 47 hoc van 1

bai 47 hoc van 1
... o ng ong võng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Học vần: cái võng ong c¸i vâng vâng con ong vßng trßn ong ông ô ng sông Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Học vần: dßng s«ng «ng s«ng dßng ... dßng s«ng «ng C©y th«ng C«ng viªn ong võng ông sông cái võng dòng sông Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Học vần: ong, ông con ong vòng tròn cây thông công viên Trß ch¬i: Nh×n h×nh ®o¸n ch÷ ...
 • 15
 • 80
 • 0

Hoc van 1 - tuan 19

Hoc van 1 - tuan 19
... kẻ , , Troø chôi : Ñi tìm bí maät Dặn dò:  Xem và đọc lại bài vừa học.  Xem tranh trong sách giáo khoa (trang 16 3) để chuẩn bò học tiết 2. tv tv dieàu bieát dieàu bieát VT nöôùc chín ... Kiểm tra bài cũ Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ. iê c iêc Bài dạy: - ươc iêcx iêc xem xiếc ươ c ươc ươcr rước đèn , , Bài dạy: - ươc iêcx iêc...
 • 17
 • 106
 • 0

Nghề tin học văn phòng BÀI 3

Nghề tin học văn phòng BÀI 3
... BÀI 3. LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤCI. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH:II. LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ ... tệp và thư mục là mở, tạo mới, sao chép, xóa, đổi tên,… II. LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC: 1. Chọn đối tượng:2. Xem tổ chức các tệp và thư mục trên đóa:3. Xem nội dung thư mục:4. Tạo thư ... chuyển tệp hoặc thư mục:8. Xóa tệp hoặc thư mục:9. Khôi phục hoặc xóa hẳn các tệp và thư mục: 1. Chọn đối tượng:Thư mục và tệp được gọi bằng tên chung là đối tượngĐể chọn đối tượng: Nháy...
 • 11
 • 122
 • 1

Học vần 1: ua - ưa

Học vần 1: ua - ưa
... MụMÔN : HỌC VẦN LỚP : MỘT LỚP : MỘT BÀI 30: ua,ưa BÀI 30: ua,ưa KiÓm tra bµi còBé Hà nhổ cỏ,chị Kha tỉa lá.cuacua bểuaưangưangựa gỗ Thứ , ngày tháng 9 năm 2009. Học vần .cà ... 9 năm 2009. Học vần .cà chuanô đùatre nứaxưa kia cà chua Thứ ,ngày tháng 9 năm 2009. Học vần ua ưa cua ngựa cua bể ngựa gỗ cà chua tre nứa nô đùa xưa kia...
 • 18
 • 43
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP