Tài liệu về : “Kế hoach bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu

ke hoach boi duong hoc sinh gioi phu dao hoc sinh yeu

ke hoach boi duong hoc sinh gioi phu dao hoc sinh yeu
... 0 0 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi Tổng hợp học sinh xếp loại học lực yếu phải thi lại Năm học 2006 - 2007 STT Họ và tên lớp Môn Thi lại Toán Lí Hoá Văn Sử Địa Anh Sinh ... bậc phụ huynh học sinh biết về kế hoạch thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu hè năm 2007. Đầu tháng 7 nhà trờng đã có kế hoạch phụ đạo cho các em học sinh yếu. Cuối tháng 8 đã tổ chức cho học ... Bồi dỡng phụ đạo HS yếu kém các môn. Cả tháng Tại trờng vào ngày CN GV đợc phân công Bổ xung lại phần kiến thức, kĩ năng cho HS yếu. Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi Kế...
 • 23
 • 2,224
 • 6

Kế hoach bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu

Kế hoach bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu
... 2010. Kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu năm học 2010-2011 I. Mục tiêu: - Bồi dỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu là việc làm thờng xuyên của mỗi giáo viên, mi lớp học, mi ... cho đối tợng học sinh giỏi. Học sinh yếu học theo thời khoá biểu . Học thêm thông qua ghép đối tợng học sinh dạy ở các buổi học thêm . -Việc bồi dỡng học sinh giỏi lớp 9 các môn chủ yếu đợc tiến ... những kinh nghiệm trong công tác bồi dỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu - Việc học ở lớp , học sinh giỏi đợc học tập và đánh giá theo quy trình chung nh những học sinh khác. - Giáo viên su tập...
 • 6
 • 2,953
 • 44

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014
... ------&------ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014   !"!! #$%&'()* Đại học +(,-. ... N*B(8e$/''QLyI8VB(8)<ke#eXN D. Những kiến nghị. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau: +.'/&:(34WV);'kk(#X'.'/('J(K.PA' ... 2WS:ARC<':<'e0?]'fLN E. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng: Thời gian Nội dung BDTX Số tiết Hình thức BDTX Kết quả cần đạt được VX V"X VX V X VlX  K!"!...
 • 5
 • 3,573
 • 40

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CMNV CHO GV TH NĂM HỌC 2010-2011

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CMNV CHO GV TH NĂM HỌC 2010-2011
... lên lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo học sinh yếu ... Do đó việc sinh hoạt tổ CM có ý nghĩa quyểt định trong việc xây dựng và ổn định nề nếp dạy học, giáo dục nhân cách cho học sinh, đồng ... hình thức như: bồi dưỡng từ xa, bồi dưỡng tại chức, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng tạo chổ,...Đối với trường TH Đinh Bộ Lĩnh, việc tổ chức cho GV tham gia phương pháp học tập bồi dưỡng theo phương ... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Như vậy qua sinh hoạt tổ CM thường kỳ, Hiệu trưởng (HT) hoặc PHTCM đã tổ chức chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ GV, bồi dưỡng cho CB cốt cán, bồi dưỡng phương thức, kế hoạch sinh hoạt tổ CM ,...
 • 6
 • 509
 • 12

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi thường xuyên hàng năm

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi thường xuyên hàng năm
... giá kết quả học tập của học sinh 3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 10 ... thiết trong quá trình bồi dưỡng. V. kÕ ho¹ch båi d ìng 1. Khối kiến thức bắt buộc do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng: Thời gianNội dung bồi dưỡng Đối tượng bồi dưỡng H×nhthứcThời gian ... trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) năm học 2013-2014 như sau:I. Mục tiêu bồi dưỡng: -...
 • 6
 • 276
 • 2

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎIPHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU LỚP 5 NGOAN 2010 - 2011 HAY TUYỆT VỜI

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU LỚP 5 NGOAN 2010 - 2011 HAY TUYỆT VỜI
... số liệu học sinh yếu. - Tổng hợp số liệu học sinh yếu. - Lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu. - Thông báo kết quả tới phụ huynh học sinh. GV + HS GIỮA HỌC KÌ I - Báo cáo số liệu học sinh yếu trong ... học kì I. Nắm số liệu học sinh giỏi. Thông báo tới phụ huynh HS. -Lập và triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cho HS. - Tổ chức các buổi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. Giáo viên và học sinh ... DÕI VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI – PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU – NGOẠI KHÓA ( Thời điểm: Cuối học kỳ I ) 1.Ưu điểm: a) Bồi dưỡng học sinh giỏi: - Tổ chức cho học sinh thi đúng qui...
 • 19
 • 1,769
 • 10

ke hoach boi duong hoc sinh kha gioi phu dao hoc sinh yeu kem

ke hoach boi duong hoc sinh kha gioi phu dao hoc sinh yeu kem
... Kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi , phụ đạo học sinh yếu Năm học 2010 2011 Thực hiện công văn số.....của PGD&ĐT Cao Lộc .Kế hoạch thực hiện của trờng Tiểu học Võ Thị Sáu về việc xây dựng kế ... Toán, Tiếng Việt nâng cao để bồi dỡng học sinh khá, giỏi theo từng tuần, từng tháng. 1 - Căn cứ vào học lực của từng học sinh, để xây dựng kế hoạch bồi dỡng học sinh khá, giỏi theo tuần, tháng. ... về việc xây dựng kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học yếu trong năm học 2010 2011. Căn cứ vào chất lợng khảo sát đầu năm và tình hình chung của lớp để xây dựng kế hoạch nh sau. I) Tình...
 • 6
 • 1,204
 • 19

kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏiphụ đạo học sinh yếu

kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu
... 5 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUKhối 5 Năm học 2012 – 2013I. Mục đích của việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu: Như chúng ta đã biết bồi dưỡng học sinh ... việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu là góp phần nâng cao chất lượng.II. Đối tượng bồi dưỡng phụ đạo: - Những em được tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi là những em có kết quả ... việc bồi dưỡng cũng như phụ đạo. - Theo dõi mức độ tiến bộ của mỗi em trong từng lớp thông qua các lần kiểm tra đánh giá. Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu...
 • 6
 • 748
 • 20

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi tiểu học

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi tiểu học
... Chương trình Bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 5 - Năm học 2008 – 2009 - Tiểu học Cao Nhân CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - KHỐI 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO NHÂN HÈ 2008 TUẦN NGÀY TIẾT MÔN HỌC NỘI DUNG ... – Phamkhacl @ yahoo.com Chương trình Bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 5 - Năm học 2008 – 2009 - Tiểu học Cao Nhân 7 Thứ ba 1 Toán Chuyên đề 6: Yếu tố hình học – Bài toán liên quan đến chu vi diện ... sao chép khi chưa được phép – Phamkhacl @ yahoo.com Chương trình Bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 5 - Năm học 2008 – 2009 - Tiểu học Cao Nhân 4 Thứ ba 1 Toán Bài toán về điền số và phép tính - Dạng...
 • 3
 • 1,217
 • 18

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi
... việc bồi d ớng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu kém tổ 4 + 5 năm học 2008 2009. 1. Ph ơng h ớng Phát huy kết quả của công tác bồi dỡng học sinh giỏi của những năm học trớc. Năm học 2007 2008 ... Kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu tổ 4 + 5 năm học 2008 2009 __________________________ I/ Những căn cứ để xây dựng kế hoạch - Căn cứ vào kế hoạch năm học 2008 ... pháp phụ đạo học sinh yếu tổ 4 và 5 1) Chỉ tiêu: - 100% học sinh yếu ở các lớp đều đợc phụ đạo - Giảm tỉ lệ học sinh yếu xuống còn 0,5 % 2) Biện pháp Sau khi khảo sát chất lợng đầu năm học nhà...
 • 6
 • 827
 • 9

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP