Tài liệu về : “Đề tài sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp
... không phải lớp nào, trờng nào, giáo viên chủ nhiệm nào cũng làm tốt công tác này. Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan đã nêu, khiến tôi tìm hiểu và xây dựng đề tài Kinh nghiệm quản ... theo chủ đề +Thi tiểu phẩm theo chủ đề. Giáo viên chủ nhiệm giao cho bí th cùng toàn thể các tổ trởng tham gia chủ đạo. Cuối tuần trớc đó giáo viên chủ nhiệm yêu cầu toàn bộ học sinh trong lớp ... động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong tiết sinh hoạt tập thể lớp hàng tuần . 2 Phạm vi thời gian thực hiện đề tài: Đề tài đã thực hiện năm 2002 - 2003 ở lớp chủ nhiệm tại trờng THPT Hai Bà Trng,...
 • 17
 • 7,016
 • 23

Sáng kiến kinh nghiệm (công tác chủ nhiệm lớp 5)

Sáng kiến kinh nghiệm (công tác chủ nhiệm lớp 5)
... số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 5 ” II. NỘI DUNG 1 / Thực trạng : Đầu năm học 2008 – 2009,được phân công chủ nhiệm lớp 5,ở điểm chính của trường Tiểu học Trung Hải .Lớp tôi chủ nhiệm ... 2 / Lí do chọn đề tài: Ngay trong thời điểm này đây,trọng trách của trường học,của người giáo viên chủ nhiệm lớp lại tăng thêm,đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp Sáng kiếm kinh nghiệm 1 Lê Văn ... thực hiện : Qua kinh nghiệm nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp 5,và trước tình hình thực tế của lớp, bản thân tôi đã chắt lọc và thực thi nhũng giải pháp sau: Sáng kiếm kinh nghiệm 4 Lê Văn...
 • 9
 • 30,274
 • 879

SANG KIEN KINH NGIEM CONG TAC CHU NHIEM LOP 1

SANG KIEN KINH NGIEM CONG TAC CHU NHIEM LOP 1
... 2/ Giới hạn nghiên cứu của đề tài a. Giới hạn đề tài: - Xây dựng nề nếp trật tự trong lớp học tại trường T.H Trần Hưng Đạo. b. Đối tượng thực hiện đề tài - Học sinh lớp Một A 2 trường T.H Trần ... 1 I. TÊN ĐỀ TÀI GIÁO DỤC NỀ NẾP TRẬT TỰ TRONG GIỜ HỌC CHO HỌC SINH Ở LỚP MỘT ******************** II. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tầm quan trọng, thực trạng và lí do chọn đề tài “Trật tự trong giờ ... trong giờ học ở học sinh lớp Một A2 trường tiểu học Trần Hưng Đạo do bản thân tôi chủ nhiệm, tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sau: + Đối với các em học sinh lớp Một trong thời gian...
 • 8
 • 13,146
 • 621

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
... các đề tài sáng kiến kinh nghiệm để giáo viên chúng tôi đợc học hỏi và áp dụng, nâng cao chất lợng và hiệu quả giáo dục. Do năng lực còn hạn chế, kinh nghiệm chuyên môn cha cao nên đề tài sáng ... dụng trong cuộc sống là điều tất yếu. Vì vậy tôi đã chọn đề tài này. Phạm vi và thời gian thực hiện đề tài: Đề tài này là suy nghĩ, kinh nghiệm tôi tích luỹ và áp dụng trong suốt quá trình giảng ... cộng hòa x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. -------------------- đề tài sáng kiến kinh nghiệm I- Sơ yếu lý lịch: Họ và tên: Nguyễn Thị Phơng...
 • 11
 • 738
 • 8

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm toán 7

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm toán 7
... 2010 - Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh năm học 2003 -2004 - Sáng kiến kinh nghiệm loi C cấp thành phố năm học 2007 2008 - Sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp thành phố năm học 2009 2010 Tác giả ... hoá các kiến thức của tỷ lệ thức còn có vai trò rất Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 18 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm ... phi bit cht lc ni dung kin Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 2 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 ...
 • 47
 • 8,378
 • 85

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ Năm học 2010-2011

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ Năm học 2010-2011
... vụ: Cử nhân Toán 5. Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Mỹ Thuận II. Nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm qua 1. Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nhằm duy ... BÁO CÁO ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ Năm học 2010-2011 I. Sơ yếu lí lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao 1. Họ và ... của đề tài: Trong đề tài này bản thân tôi đã đưa ra một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh, được áp dụng tại trường THCS Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 5. Cấp công nhận đề tài...
 • 3
 • 3,992
 • 26

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
... kiện thời gian và hạn chế của một sáng kiến kinh nghiệm nên đề tài chỉ có thể nghiện cứu trên phạm vi hẹp (thực nghiệm ở 1 trường THPT nơi tác giả công tác) và chỉ nghên cứu những bài ... - 1 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------------------------- ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SƠ YẾU LÝ LỊCH - Họ ... huỳnh tác dụng với HNO 3 - 4 - PHẦN II: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I. Tình hình thực tế trước khi thực hiện đề tài. - Qua những năm giảng dạy tại trường phổ thông và nhiều...
 • 33
 • 447
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm công tác Đội TNTP

sáng kiến kinh nghiệm công tác Đội TNTP
... råìi näüi dung v hçnh thỉïc m phi ph håüp våïi näüi dung v hçnh thỉïc ca cäng tạc âäüi. Sạng kiãún kinh nghiãûm Ngä Hong Phong 1 Trỉåìng THCS Triãûu Trảch * Phỉång phạp cäng tạc âäüi cn l sỉû phäúi ... nhiãưu báút cáûp vãư cháút lỉåüng dảy v hc. Tuy trỉåìng THCS Triãûu Trảch l trỉåìng cọ Sạng kiãún kinh nghiãûm Ngä Hong Phong 2 Trỉåìng THCS Triãûu Trảch phong tro cäng tạc âäüi mảnh song viãûc ... 22% 0% II 34% 52% 14% 0% Tải låïp 8A Täøng säú âäüi viãn 41 HC K GII KHẠ T, BÇNH ÚU Sạng kiãún kinh nghiãûm Ngä Hong Phong 3 Trỉåìng THCS Triãûu Trảch I 20,5% 55% 23,5% 1% II 26% 53% 21% 0%...
 • 6
 • 873
 • 16

đề tài sáng kiến kinh nghiệm

đề tài sáng kiến kinh nghiệm
... sinh đi tìm kiến thức mới, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Chính vì vậy học sinh phải là ngời tự giác, chủ động, tìm tòi, phát hiện các kiến thức mới một cách linh hoạt, sáng tạo vào ... sinh luyện tập một cách kiên trì theo sức khoẻ cả ở trên lớp cũng nh ở nhà. II.2.2.3. Kiểm tra chất lợng đề tài - Sau một học kỳ thực hiện đề tài tôi đã thu đợc một số kết quả đáng khích lệ so với ... tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh ; phù hợp với đặc trng môn học, đặc điểm đối tợng học sinh, điều kiện của từng lớp học ; bồi dỡng cho học sinh phơng pháp tự học, khả năng hợp tác ; rèn...
 • 26
 • 412
 • 4

đề tài sáng kiến kinh nghiệm

đề tài sáng kiến kinh nghiệm
... tiên yên Vũ Thị Vân Anh 2 Sáng kiến kinh nghệm phơng trình ở đây đợc viết sẵn, học sinh chỉ cần giải tìm đợc ẩn số là hoàn thành nhiệm vụ. * Lên đến lớp 8, lớp 9, các đề toán trong chơng trình ... Vân Anh 7 Sáng kiến kinh nghệm II.2. Chơng 2: nội dung vấn đề nghiên cứu II.2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu tài liệu về đổi mới phơng pháp dạy học ở trờng trung học cơ sở. -Nhiệm vụ năm ... Sáng kiến kinh nghệm I. Phần Mở đầu I.1 Lí do chọn đề tài I.1.1.Cơ sở lý luận: Xuất phát từ mục tiêu Giáo dục trong giai đoạn...
 • 35
 • 414
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP