Tài liệu về : “tIẾT 114 Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 114:Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 114:Lựa chọn trật tự từ trong câu
... (người viết ) cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU A.Lí thuyết I.Nhận xét chung II.Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ 1.Tìm hiểu ngữ ... cũ Câu hỏi: Từ là gì? Có những loại từ và cụm từ nào? Trả lời : - Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. - Các loại từ và cụm từ là: .Danh từ, động từ, tính từ, chỉ từ, phó từ, số từ, lượng ... xếp các từ và cụm từ trên thành những câu văn đồng nghĩa. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU A.Lí thuyết I.Nhận xét chung 1.Tìm hiểu ngữ liệu/sgk 2.Nhận xét - có 6 cách thay đổi trật tự từ mà không...
 • 26
 • 2,881
 • 2

Tiết 114: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 114: Lựa chọn trật tự từ trong câu
... Tiết 114 Lựa chọn trật tự từ trong câu I/ Mục tiêu cần đạt: - Kiến thức: Trang bị cho HS một số hiểu biết sơ giản về trật tự từ trong câu, cụ thể là: + Khả năng thay đổi trật tự từ. + Hiệu ... dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong câu? HS: Tuỳ theo mục đích diễn đạt mà lựa chọn cách sắp xếp trật tự từ trong câu cho phù hợp. Đọc ghi nhớ 2. GV: Nhấn mạnh các ý trong ghi nhớ. Hoạt động ... cho câu thơ bắt vần với câu trớc (ngạt - hát). c. Lặp lại từ và cụm từ "mật thám, đội con gái" để liên kết chặt chẽ câu ấy với câu đứng trớc. 15' - Việc lựa chọn sắp xếp trật tự từ...
 • 3
 • 4,740
 • 15

Tiết 114: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 114: Lựa chọn trật tự từ trong câu
... cầu gì trong lượt lời? trong lượt lời? Cho ví dụ minh hoạ? Cho ví dụ minh hoạ? Ngữ văn Ngữ văn : : Tiết 114 Tiết 114 Lựa chọn Lựa chọn trật tự từ trong câu trật tự từ trong câu Ngữ văn: Tiết ... Lựa chọn trật tự từ trong câu Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu Nội dung kiến thức cần nhớ: Nội dung kiến thức cần nhớ: * Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ ... văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu III. III. Luyện tập Luyện tập : Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong : Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu câu in...
 • 21
 • 671
 • 2

Tiết 114: Lựa chọn trật tự từ trong câu.

Tiết 114: Lựa chọn trật tự từ trong câu.
... Các loại từ và cụm từ là: .Danh từ, động từ, tính từ, chỉ từ, phó từ, số từ, lượng từ, đại từ, quan hệ từ, trî tõ, th¸n tõ,t×nh th¸i tõ .Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ LA CHN TRT T T TRONG CU ... (người viết ) cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU A.Lí thuyết I.Nhận xét chung II.Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ 1.Tìm hiểu ngữ ... xếp các từ và cụm từ trên thành những câu văn đồng nghĩa. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU A.Lí thuyết I.Nhận xét chung 1.Tìm hiểu ngữ liệu/sgk 2.Nhận xét - có 6 cách thay đổi trật tự từ mà không...
 • 27
 • 1,008
 • 1

tIẾT 114 Lựa chọn trật tự từ trong câu

tIẾT 114 Lựa chọn trật tự từ trong câu
... Cã Kh«ng Cã LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU ? Em có nhận xét chung gì về cách sắp xếp trật tự từ trong câu ? *Ghi nhớ 1: SGK/111 Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách ... câu( gõ…đất)-> nhấn mạnh sự hung hãn của tên cai lệ và để tạo liên kết câu. *Ghi nhớ 1: SGK/111 Tiết 114. Tiếng Việt LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU nã Bài tập nhanh: Hãy thay đổi trật tự từ ... khác nhau mà không làm thay đổi nghĩa cơ bản của câu. Tiết 114. Tiếng Việt LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU V× sao t¸c gi¶ l¹i chän c¸ch diÔn ®¹t nh­ trong ®o¹n trÝch? Anh Dậu uốn vai ngáp dài một...
 • 29
 • 1,207
 • 1

Bài soạn Tiết 114 Lựa chọn trật tự từ trong câu

Bài soạn Tiết 114 Lựa chọn trật tự từ trong câu
... viết ) cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂUA.Lí thuyết I.Nhận xét chungII.Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ 1.Tìm hiểu ngữ ... cũ Câu hỏi: Từ là gì?Có những loại từ và cụm từ nào?Trả lời :- Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. - Các loại từ và cụm từ là:.Danh từ, động từ, tính từ, chỉ từ, phó từ, số từ, lượng ... xếp các từ và cụm từ trên thành những câu văn đồng nghĩa. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂUA.Lí thuyết I.Nhận xét chung1.Tìm hiểu ngữ liệu/sgk2.Nhận xét- có 6 cách thay đổi trật tự từ mà không...
 • 26
 • 10,437
 • 8

Gián án Tiết 114 Lựa chọn trật tự từ trong câu

Gián án Tiết 114 Lựa chọn trật tự từ trong câu
... viết ) cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂUA.Lí thuyết I.Nhận xét chungII.Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ 1.Tìm hiểu ngữ ... cũ Câu hỏi: Từ là gì?Có những loại từ và cụm từ nào?Trả lời :- Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. - Các loại từ và cụm từ là:.Danh từ, động từ, tính từ, chỉ từ, phó từ, số từ, lượng ... chỉ từ, phó từ, số từ, lượng từ, đại từ, quan hệ từ, trî tõ, th¸n tõ,t×nh th¸i tõ.Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ Trật tự từ trong câu có thể : - Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hoạt...
 • 26
 • 516
 • 1

Gián án Tiết 114 Lựa chọn trật tự từ trong câu

Gián án Tiết 114 Lựa chọn trật tự từ trong câu
... viết ) cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂUA.Lí thuyết I.Nhận xét chungII.Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ 1.Tìm hiểu ngữ ... cũ Câu hỏi: Từ là gì?Có những loại từ và cụm từ nào?Trả lời :- Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. - Các loại từ và cụm từ là:.Danh từ, động từ, tính từ, chỉ từ, phó từ, số từ, lượng ... xếp các từ và cụm từ trên thành những câu văn đồng nghĩa. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂUA.Lí thuyết I.Nhận xét chung1.Tìm hiểu ngữ liệu/sgk2.Nhận xét- có 6 cách thay đổi trật tự từ mà không...
 • 26
 • 408
 • 0

Tiết 119 : Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 119 : Lựa chọn trật tự từ trong câu
... xếp trật từ trong câu ? sắp xếp trật từ trong câu ?  * Bài mới : * Bài mới : I/ Luyện tập I/ Luyện tập Bài tập 1 Bài tập 1 : Trật tự các từ và cụm từ in đậm dưới đây thể hiện mối quan : Trật tự ... trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất dấu trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất dấu kín đáo trong rương, trong hòm. ... vàng hương là việc làm thêm trong những phiên chợ chính. Bài 2 Bài 2 : : Vì sao các cụm từ dưới đây được đặt ở đầu câu? Vì sao các cụm từ dưới đây được đặt ở đầu câu? a) Cùng lắm , nó có giở...
 • 14
 • 1,146
 • 2

Tiết 119: Lưa chọn trật tự từ trong câu

Tiết 119: Lưa chọn trật tự từ trong câu
... cụm từ in đậm trong câu (2) không ? Vì sao ? Không nên thay đổi trật tự cụm từ in đậm trong câu (2) Nếu thay đổi trật tự của chúng sẽ làm mất đi sự liên kết thứ tự sự vật giữa câu (2) với câu ... VN CN Phân tích hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong các câu dưới đây ? Các câu (a) và (b) sau đây có gì khác nhau? Chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn bên dưới. a, Tôi thấy ... cụm C-V nhỏ nằm trong cụm C-V lớn. 2- Câu không có cụm C-V. 3- Câu có hai hoặc nhiều cụm C-V không bao chứa nhau. 4- Câu có một cụm C-V. Câu 2: Trật tự cú pháp thông thường của câu đơn có thành...
 • 23
 • 847
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP