Tài liệu về : “biên bản kiểm tra nội bộ

biên bản kiểm tra nội bộ

biên bản kiểm tra nội bộ
... lập - Tự do - Hạnh phúc ĐOÀN THANH TRA Kon Tum, ngày......tháng.......năm 200... BIÊN BẢN THANH TRA Về công tác kiểm tra nội bộ trường học Đơn vị được thanh tra: .......................................................................... ... ................................................................................................................................... 3.2 Kiểm tra hoạt động sư phạm của tổ, khối chuyên môn : (Có thực hiện theo đúng kế hoạch? Kiểm tra được mấy tổ chuyên môn? Những nội dung kiểm tra là gì? Kết quả kiểm tra? Việc lưu ... ................................................................................................................................... 3.3 Kiểm tra học sinh : (Có thực hiện theo đúng kế hoạch? Kiểm tra những nội dung gì? Kết quả kiểm tra? Việc lưu trữ hồ sơ và xử lý kết quả sau khi kiểm tra? ... Nêu rõ ưu, khuyết)...
 • 3
 • 1,057
 • 3

Biên bản kiểm tra nội bộ trường học

Biên bản kiểm tra nội bộ trường học
... giáo án. 2.2. Kiểm tra, chấm chữa bài Ưu điểm Nhược điểm 2.2.1. Số lượng bài kiểm tra theo phân phối chương trình. Hình thức, nội dung đề kiểm tra và đáp án. 2.2.2. Chấm, chữa bài kiểm tra; nhập ... đáp học sinh sau mỗi giờ dự. 3.2. Kiểm tra gián tiếp kết quả giảng dạy từ các bài kiểm tra viết của học sinh và kết quả theo số gọi tên, ghi điểm của lớp. 4. KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ... tra; nhập điểm, tính điểm TB và xếp loại học sinh. 3. KIỂM TRA KẾT QUẢ GIẢNG DẠY CỦA NHÀ GIÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN 3.1. Kiểm tra trực tiếp học sinh bằng các hình thức linh hoạt...
 • 7
 • 2,491
 • 10

Bài giảng Bien ban kiem tra noi bo truong hoc

Bài giảng Bien ban kiem tra noi bo truong hoc
... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢNKIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌCI. Thành phần địa điểm1. Thành phần kiểm tra: - ……………………………………………………………………………….- …………………………………………………………………………………- ... …………………………………………………………………………………2. Thời gian, địa điểm kiểm tra: - Địa điểm văn phòng trường THCS Bùi Xuân chúc- Vào hồi ……. giờ …… phút ngày …… tháng …. năm 201….II. Nội dung kiểm tra: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 755
 • 0

Quyết định thành lập Ban kiểm tra Nội bộ trường học

Quyết định thành lập Ban kiểm tra Nội bộ trường học
... ………………………………………………….TPT kiêm Thanh tra ND. Uỷ viên 7. Ơng (bà) ………………………………………………….Trưởng khối 5 Uỷ viên. Điều 2 : Ban kiểm tra nội bộ có nhiệm vụ tổ chức tốt công tác kiểm tra các mặt hoạt động trong ... 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục – Đào Tạo - Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học của trường. - Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học của nhà trường. -Xét khả năng và đạo đức cán bộ , giáo viên. QUYẾT ... Ban kiểm tra nội bộ trường học Năm học 20… – 20… HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………….. - Căn cứ điều lệ Trường Tiểu học ban hành theo quyết đònh số 22/2000/QĐ/BGD-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ...
 • 1
 • 1,290
 • 3

Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ đơn vị

Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ đơn vị
... 2: Ban Kiểm tra nội bộ trường học Trường THCS Liêng Trang có nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội bộ trường học theo sự phân công của Trưởng ban và thực hiện theo các văn bản chỉ ... LIÊNG TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số ...... /QĐ - LT Đạ tông, ngày 18 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Liêng Trang HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG ... chuyên môn, bộ phận văn phòng nhà trường. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học Trường THCS Liêng Trang năm học 2010 – 2011 gồm các ông(bà) có tên sau: 1. Ông PHAN VĂN DIỄN...
 • 1
 • 302
 • 0

Một số biện pháp quản lý công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học phổ thông trên địa bạn huyện tuyên hóa, tỉnh tuyên bình luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học phổ thông trên địa bạn huyện tuyên hóa, tỉnh tuyên bình luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... quyền kiểm tra nội học:- Hoạt động kiểm tra nội bộ trườnghọc thuộc thẩm quyền của Sở và Bộ - Hoạt động kiểm tra nội bộ trườnghọc thuộc thẩm quyền của hiêu2trưởng.- Hoạt động kiểm tra nội bộ ... trưởng kiểm tra tàichính:- Kiểm tra việc thực hiện nguyêntác tài chính trong trường học.- kiểm tra chứng từ thu chi, sổsách kế toán- Kiểm tra quỉ két, tiền mặt1.3 .Nội dung kiểm tra nội bộ ... xácđịnh thanh tra, kiểm tra là một trong các chức năng của quản lý ( Kế hoạchhóa, Tổ chức, Chỉ đạo, Kiểm tra, thanh tra) . Thuật ngữ thanh tra, kiểm tra vàhoạt động thanh tra, kiểm tra ngày càng...
 • 111
 • 340
 • 4

Một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường THPT trên địa bàn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường THPT trên địa bàn thị xã bỉm sơn  tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... hợp01 Kiểm tra khái quát02 Kiểm tra chi tiết03 Kiểm tra toàn diện04 Kiểm tra chuyên đề05 Kiểm tra có báo trước06 Kiểm tra đột xuấtPHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ THANH TRA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ... thức kiểm tra nội bộ 231.3.2.5. Quy trình kiểm tra nội bộ 251.4. Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường học: 261.5. Các yếu tố quản lý ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động kiểm tra nội bộ trường ... độHình thức kiểm tra Phù hợpTương đối phù hợpChưa phù hợp01 Kiểm tra khái quát02 Kiểm tra chi tiết03 Kiểm tra toàn diện04 Kiểm tra chuyên đề05 Kiểm tra có báo trước06 Kiểm tra đột xuất111PHIẾU...
 • 123
 • 167
 • 3

Biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng trường Tiểu học

Biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng trường Tiểu học
... ban kiểm tra, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột suất, kiểm tra định kỳ, dự giờ, số lần kiểm tra/ tuần. Ban kiểm tra hàng tuần báo cáo việc thực hiện nhiêm vụ kiểm tra nội bộ, ... viên, kiểm tra thờng xuyên mỗi tháng một lần. - Kiểm tra thống kê kết quả kiểm tra thờng xuyên, kiểm tra định kỳ , kiểm tra cuối kỳ, cả năm của học sinh. - Kiểm tra vở ghi chép của học sinh, kiểm ... pháp về công tác kiểm tra nội bộ của Hiệu tr ởng Trờng Tiểu học. - Kiểm tra văn hoá: +Kiểm tra ngay trong buổi dự giờ thăm lớp (xác suất). +Kiểm tra thờng xuyên. +Kiểm tra định kỳ nên nghiêm...
 • 26
 • 912
 • 11

:“ Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học của phòng giáo dục huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

:“ Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường Tiểu học của phòng giáo dục huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
... hợp01 Kiểm tra khái quát02 Kiểm tra chi tiết03 Kiểm tra toàn diện04 Kiểm tra chuyên đề05 Kiểm tra có báo trước06 Kiểm tra đột xuấtPHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ THANH TRA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ... % SL %01 Kiểm tra khái quát02 Kiểm tra chi tiết03 Kiểm tra toàn diện04 Kiểm tra chuyên đề05 Kiểm tra có báo trước06 Kiểm tra đột xuấttổng hợp mẫu M9TT Mức độHình thức kiểm tra Phù hợpTương ... việc lập kế hoạch02 Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch03 Kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách04 Kiểm tra nề nếp sinh hoạt05 Kiểm tra bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ06 Kiểm tra chỉ đạo phong trào...
 • 166
 • 479
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP