Đề cương ôn tập thi kết thúc khóa học tại chức

Đề cương ôn tập thi kết thúc khóa học tại chức

Đề cương ôn tập thi kết thúc khóa học tại chức
... Đề cương ôn tập thi kết thúc khoá học cho lớp: ĐHKTĐiện TC I/ Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp. Câu 1: Trình bày chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện, các công ... số của thi t bị hòa đồng bộ tự động. Câu 26: Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của thi t bị tự động đóng cắt bộ tụ bù ở trạm biến áp. Câu 27: Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của thi t ... Câu 23: Trình bày sơ đồ cấu trúc của thi t bị hòa đồng bộ tư động. Câu 24 Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp của thi t bị hòa đồng bộ tự động. Câu 25:...
 • 3
 • 418
 • 1

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN ppt

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN ppt
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH NGỮ VĂNA. PHẦN NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC• NGÔN NGỮ HỌCI. Những vấn đề chung về ngôn ngữ và ngôn ngữ học 1. Bản chất của ngôn ngữ1.1 Ngôn ... người1.2 Ngôn ngữ là công cụ tư duy2. Ngôn ngữ học 2.1 Đối tượng của ngôn ngữ học. Phân biệt ngôn ngữ và lời nói.2.2 Mục đích của việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ ở nhà trường.II. Ngữ âm học 1. ... học 1. Khái niệm ngữ pháp học. Các phân ngành của ngữ pháp học 2. Ý nghĩa ngữ pháp và ý nghĩa từ vựng3. Những vấn đề cơ bản của ngữ pháp học: Những vấn đề cơ bản của từpháp học (hình thái học) :...
 • 4
 • 546
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN pptx
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH NGỮ VĂNA. PHẦN LÝ LUẬN VĂN HỌCI. Nguyên lý chung1. Nguuồn gốc, bản chất và chức năng của văn nghệ2. Văn học là một hình thái ... nghệ thuật ngôn từ. Các quy luật chung trong sự phát triển của văn học II. Tác phẩm văn học 1. Tác phẩm văn học là chỉnh thể trung tâm của hoạt động văn học: Khái niệm chỉnh thể, tại sao trong ... động văn học tác phẩm là chỉnh thể trung tâm?2. Nội dung là hình thức của tác phẩm văn học 3. Đề tài, chủ đê, tư tưởng của tác phẩm văn học 4. Ngôn từ nghệ thuật trong tác phẩm văn học 5. Nhân...
 • 3
 • 352
 • 0

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính (2)

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính (2)
... ________________________________________________________________________________ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Dành cho lớp Trung cấp Quản trị mạng – Khoá 10 niên khóa 2010 – 2012) Đề cương ôn tập tốt nghiệp ... cương ôn tập tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề Quản trị mạng máy tính gồm 05 phần: - Thi t lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver và Mailserver - Thi t lập an toàn mạng - Quản trị mạng ... WebServer - Quản trị máy chủ WebServer trên windows Server (Các thông tin trên Website, liên kết đến trang web khác, lấy Web từ máy khác) - Thi t lập các chính sách bảo mật trên Website (trên Web site)...
 • 2
 • 2,259
 • 27

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính
... ________________________________________________________________________________ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Dành cho lớp Cao đẳng Quản trị mạng – Khoá 8 niên khóa 2008 – 2011) Đề cương ôn tập tốt nghiệp ... cương ôn tập tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề Quản trị mạng máy tính gồm 06 phần: - Thi t lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver và Mailserver - Thi t lập an toàn mạng - ISA - Quản trị ... WebServer - Quản trị máy chủ WebServer trên windows Server (Các thông tin trên Website, liên kết đến trang web khác, lấy Web từ máy khác) - Thi t lập các chính sách bảo mật trên Website (trên Web site)...
 • 2
 • 1,391
 • 20

Đề cương ôn tập thi học

Đề cương ôn tập thi học kì
... biến thi n của từ thông qua mạch kín đó tec∆∆Φ−= hay tec∆∆Φ= Trang 1Đề cương ôn tập thi học kì 2- Môn vật lý 11GV: Ngọc LanTrong đóD F là độ biến thi n từ thông (Wb), D t khoảng thời gian từ thông ... C/ ĐỀ LUYỆN TẬP• CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2010-2011: T ự luận 100%, gốm 2 phần:+Phần 1 : Lý thuyết (4 đ) gồm 2 đến 3 câu hỏi ngắn.+Phần 2: Bài tập (6đ) gồm 2 bài:Phần ... từ thông qua diện tích SBaøi 2. Một hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10–4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 610.3−Wb. Tính góc hợp bởi mặt phẳng của hình vuông...
 • 13
 • 1,501
 • 8

Đề cương ôn tập thi cao học toán cao cấp B

Đề cương ôn tập thi cao học toán cao cấp B
... Thực hiện từ kỳ thi cao học năm 2009 Soạn thảo bởi khoa Cơ bản ĐH GTVT TP.HCM Đại học GTVT TPHCM ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC Môn: KINH TẾ HỌC KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG Đường cầu, đường ... ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI TPHCM *** ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI CAO HỌC MƠN: TỐN CAO CẤP B (dành cho chun ngành Tổ chức và quản lý vận tải) Nội dung bao gồm một số phần Cơ bản thuộc chương trình Đại học ... nhằm giúp cho học viên hiểu một cách cơ bản về các chính sách lớn của nhà nước tong điều tiết nền kinh tế . A. GIỚI THI U VỀ KINH TẾ HỌC I. Kinh tế học, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô:...
 • 3
 • 1,332
 • 8

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính
... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Lớp Liên thông ... truyền vật lý IV Cáp mạng và vật tải truyền - Các thi t bị mạng thông dụng - Các thi t bị kết nối - Một số kiểu nối mạng thông dụng và các chuẩn V Giới thi u giao thức TCP/IP - Giao thức IP - Địa chỉ ... Phần 5 : WLAN 1 Tìm hiểu công nghệ không dây 2 Tổng quan mạng WLAN 3 Thi t kế, xây dựng mạng không dây ad hoc, infrastructure 4 Cấu hình WEP, WPA 5 Kết hợp giữa mạng không dây và hữu tuyến DUYỆT...
 • 3
 • 1,841
 • 53

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính
... ________________________________________________________________________________ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Dành cho lớp Cao đẳng Quản trị mạng – Khoá 09 niên khóa 2009 – 2012) Đề cương ôn tập tốt nghiệp ... thực kết nối cho truy cập từ xa. Câu 3: Một công ty sử dụng địa chỉ mạng là 192.168.5.0 với Subnet Mask là 255.255.255.0 cho hệ thống máy tính trong công ty. Công ... thống máy tính trong công ty. Công ty có 5 Phòng ban, mỗi Phòng ban có 20 máy tính. Ban lãnh đạo công ty muốn mỗi phòng ban là 1 mạng riêng dựa trên địa chỉ mạng của công ty. - Hãy tiến hành...
 • 4
 • 1,230
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập cuối năm môn khoa hoc lớp 4de cuong on tap thi toan lop 6 hoc kì 2đề cương ôn tập thi cao họcđề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn hóađề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn văn 2013de cuong on tap thi hoc ki 1 toan 6đề cương ôn tập thi đại học môn vật lýđề cương ôn tập thi đại học môn địa lýđề cương ôn tập thi cao học môn toánđề cương ôn tập thị trường chứng khoánđề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn vănđề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn văn 2012đề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn chính trịđề cương ôn tập thi vào lớp 6đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thpt môn toánGiải sách ngữ pháp ms helen KCPSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML8Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML1Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML4Tìm hiểu mạng vô tuyến nhận thứcHỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG và KHÔNG dâyĐề cương và danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chứcTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VSATBài giảng nhi khoa tập 2BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA HỌC 10Phân tích chất lượng dịch vụ hành chính công cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nghiên cứu điển hình tại huyện định quán, tỉnh đồng naiPhân tích tác động của nghèo đa chiều đến di cư của hộ gia đình nông thôn việt namBao cáo thuc tap cong ty may Sai Gon 3This Is Your Brain on Parasites: How Tiny Creatures Manipulate Our Behavior and Shape Societycong tac xa hoi voi nhomthuyết trình PCH stylisticsngon ngu hoc đại cươngđề bài 50 câu dao động cơ điểm 9 trong tầm taystructural lingui 00harrFerdinand de saussure
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập