Tài liệu về : “he truc toa do

Các hệ trục tọa độ đã học ở THPT

Các hệ trục tọa độ đã học ở THPT
... bằng vị trí của điểm theo chiều thẳng đứng so với trung tâm của hệ thống tham chiếu hoặc một vài định nghĩa bề mặt trái đất. Điều này được mô tả theo thuật ngữ khoảng cách theo chiều thẳng đứng ... kinh tuyến đi qua điểm đó và mặt phẳng kinh tuyến gốc( theo định nghĩa, đường thẳng đi qua Đài Thiên văn Hoàng gia Greenwich (gần London ở Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland) là đường ... khác nhau do mỗi vị trí khác nhau, người quan sát sẽ có một góc quan sát khác nhau với các thiên thể và bản thân thiên cầu thì liên tục chuyển động trong ngày (nhật động). Vì lí do này, hệ...
 • 22
 • 786
 • 0

thao giang : he truc toa do trong khong gian (NC)

thao giang : he truc toa do trong khong gian (NC)
... Vì sao? Ví dụ 1 2 u OA OA xi y j= + = + r uuur uuuur r r ệ trục toạ độ Oxy mọi u đều biểu diễn theo các vectơ i, Trong h j r r ur Định nghĩa toạ độ của u )=(x;y r A1 A2 Nờu nh ngha to ca vect ... Trong không gian hệ trục toạ độ Oxyz cho véctơ u ãy biểu diển véc tơ u ác véctơ đơn vị i, ,k ? h theo c j r r r ur r 1 2 3 1 2 3 ó u ' ' ( , , à bộ ba số (x;y;z) à duy nhất) Tac OA OA ... ôn lại lý thuyết và làm bài tập 29 dến 33 SGK trang 80; 81 4) Đọc trước nội dung tiết học tiếp theo 5. Củng cố bài học GIỜ HỌC KẾT THÚC GIỜ HỌC KẾT THÚC Kính chúc các thầy cô và các em mạnh Kính...
 • 17
 • 301
 • 3

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
... SĨ §4. 1.TRỤC VÀ ĐỘ DÀI ĐẠI SỐ TRÊN TRỤC 2.HỆ TRỤC TOA ĐỘ 3 .TOA ĐỘ CÁC VECTƠ 4 .TOA TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG VÀ TOA ĐỘ TRỌNG TÂM CỦA TAM GIÁC , ,u v u v ku + − r r r r r ... ,u v u v ku + − r r r r r T T ìm toa độ các vectơ ìm toa độ các vectơ 3) TOẠ ĐỘ CỦA CÁC VECTƠ • VD3 Cho vec tơ (3;4), (6;8).a b = = r r Hãy biểu thị vec tơ b r theo vectơ a r Giải ( ) 6;8 (2 3;2 ... ;y G ) là toa độ trọng tâm của tam giac ABC Ta có: MINH HỌA 4.TOẠ ĐỘ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG VÀ TOẠ ĐỘ TRỌNG TÂM CỦA TAM GIÁC ABC ∆ ABC ∆ Trong mặt phẳng toa độ Oxy cho .Toa độ...
 • 15
 • 201
 • 1

Bài thao giảng cấp tỉnh: Hệ trục tọa độ trong không gian

Bài thao giảng cấp tỉnh: Hệ trục tọa độ trong không gian
... Biểu diễn theo và ? uuur OE uuur OK uuur OH Biểu diễn: theo ? theo ? theo ? r i + uuur ) OK + uuur ) OH r j + uuur ) ON r k Biểu diễn theo uuur OM r r r i, j, k ? Ta có OM OE ON= + uuuur uuur ... phân tích vectơ theo ba vectơ không đồng phẳng , , đã cho trên các các trục Ox; Oy; Oz. j r k r i r OM uuuur Lời giải Biểu diễn theo và ? OM uuur OE uuur ON uuur Biểu diễn theo và ? uuur OE uuur ... toạ độ của các điểm M, N? ) điểm M(-2; 0; 0), N(0; -2; 1), P(-3; 2; 1) Hãy biểu thị OM, ON và OP theo các vectơ đơn vị? b Cho uuuur uuur uuur Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz Giải: Vậy N(0;-1;2)...
 • 19
 • 465
 • 4

Hệ Trục Tọa Độ

Hệ Trục Tọa Độ
... 1 , A 2 lần lượt là hình chiếu của A lên Ox, Oy ?2: Biểu diễn OA → theo 1 OA → , 2 OA → ? ?3: Tính 1 OA → theo i → , 2 OA → theo j → GV: cặp số (4;2), (0;-2) gọi là toạ độ của véctơ a → và b → ... Hoạt động HS ?1: Cho u → =(x;y) và v → =(x’;y’). Hãy biểu diễn các véctơ này theo i → và j → ? ?2: Biểu diễn u → + v → theo i → và j → ? từ đó suy ra toạ độ của u → + v → ? Tương tự cho HS tìm toạ ... thẳng hàng? ?3: Cho tam giác ABC, M thuộc cạnh BC: 3 MB MC 2 → → = − . Hãy phân tích véctơ AM → theo hai véctơ AB → và AC → . HOẠT ĐỘNG 1 1) TRỤC VÀ ĐỘ DÀI ĐẠI SỐ TRÊN TRỤC: Hoạt động GV Hoạt động...
 • 5
 • 145
 • 3

Hệ trục tọa độ đề các vuông góc

Hệ trục tọa độ đề các vuông góc
... năng xảy ra giữa véctơ u với i và j? Em hãy cho biết điều kiện cần để u và i cùng phương? u = x.i Do đó u = x.i + 0.j u cùng phương với i u cùng phương với j u = y.j u = x.i + y.j 1) ĐL: trên mặt ... phẳng với hệ tọa độ Oxy Cho một véc tơ u tùy ý. Khi đó có duy nhất một cặp số thực x và y sao cho: Do đó u = 0.i + y.j Tiết 12: Hệ trục tọa độ đề các vuông góc TH1: TH2: I) Hệ trục tọa độ vuông ... một số thực x và y sao cho: TH3: u không cùng phương với i và j Vẽ véc tơ MN = u MN = ME + MF Theo quy tắc hình bình hành thì MN được phân tích thành tổng của hai véc tơ nào? Vậy ta có: u = x.i...
 • 11
 • 472
 • 2

SKKN: Dạy học bài hệ trục tọa độ.

SKKN: Dạy học bài hệ trục tọa độ.
... 4 hình ảnh các slide sẽ đợc chiếu lên. Giáo án này đi kèm với 1 đĩa mềm chứa flie " ;He truc toa do. pps". A. Mục tiêu. Giúp cho học sinh: 1. Về kiến thức: - Nắm đợc biểu thức tọa độ ... luận theo nhóm, các nhóm trình bày câu a lên giấy bóng trong, sau đó một nhóm chiếu lên phông theo yêu cầu của giáo viên. - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét - Chiếu lại câu a (Slide 5) - Theo dõi ... Thảo luận theo nhóm, các nhóm trình bày câu b lên giấy trong, sau đó một nhóm chiếu lên bảng theo yêu cầu của giáo viên. - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét - Chiếu lại câu b (Slide 6) - Theo dõi...
 • 15
 • 822
 • 16

Hệ trục tọa độ Tiết 1

Hệ trục tọa độ Tiết 1
... tra bµi cò  Bµi to¸n  Cho AK vµ BM lµ hai trung tuyÕn cña tam gi¸c ABC. H·y ph©n tÝch vect¬ theo hai vect¬ AB uuur ,u AK v BM= = r uuur r uuuur     ! " # Gi¶i Gäi G lµ träng t©m cña ... 1 1 O i r j r +    TiÕt 9 hÖ trôc täa ®é Cho hÖ trôc vµ Vect¬ tïy ý cã thÓ ph©n tÝch ®­îc theo hai vect¬ hay kh«ng? ( ; , )o i j r r ,i j r r u r M 1 M 2 M O i r j r u r u r 1 2 u OM OM OM...
 • 21
 • 77
 • 0

He truc toa do-01

He truc toa do-01
... HE TRUẽC TOẽA ẹOTIET : 10 Ojrir•MHG9 2. Tọa độ của điểm :Trong mặt phẳng Oxy :OM ... a1 ; a2 )b = ( b1 ; b2 )a = b ⇔ a1 = b1 a2 = b213 4. Tính tọa độ của vectơ theo tọa độ điểm:Trong mặt phẳng Oxy :OjrirB B A AB A B AB A B AAB AO OBOB OAAB i j ( ... nào ?a,br r KIỂM TRA BÀI CŨ2. Có những quy tắc cộng vectơ nào ?Trả lời : Có thể cộng vectơ theo quy tắc tam giác (quy tắc ba điểm) hoặc quy tắc đường chéo hình bình hành.ara b+r rbrCHÚ...
 • 19
 • 87
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP