Tài liệu về : “giao an van 8: Thong tin ve ngay trai dat

giao an van 8: Thong tin ve ngay trai dat

giao an van 8: Thong tin ve ngay trai dat
... thổùc(Kióứu Xeùt vóử mỷt hỗnh thổùc(Kióứu vn baớn vaỡ thóứ loaỷi), baỡi Thọng tin vn baớn vaỡ thóứ loaỷi), baỡi Thọng tin vóử ngaỡy traùi õỏỳt nm 2000 thuọỹc vóử ngaỡy traùi õỏỳt nm 2000 thuọỹc ... cuớa vióỷc sổớ duỷng bao bỗ ni lọng sổớ duỷng bao bỗ ni lọng . . 3. Lời kêu gọi - Hãy cùng nhau quan tâm đến trái đất. - Hãy bảo vệ trái đất. - Hãy cùng nhau hành động “một ngày không sử dụng bao ... moỹi ngổồỡi haỷn chóỳ sổớ duỷng haỷn chóỳ sổớ duỷng Em sẽ đóng vai một tuyên truyền viên để thông tin này vào đời sống biến thành hành động cụ thể IV. Luyóỷn tỏỷp : IV. Luyóỷn tỏỷp : Trừc nghióỷm:...
 • 22
 • 349
 • 2

THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000-VĂN 8

THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000-VĂN 8
... biệt sử dụng năng lượng sạch và tái tạo - Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ (dư ới sự chủ ... mó quan đô thò   EO4>&.='=9.4.&@!*F.<'7.*0L/AB(:!P7.0F#Q6F   DEFGHIJJDK* Em dự đònh sẽ làm gì để thông tin v ... tiên được tổ chức tại Mỹ cách đây hơn 30 năm với sự tham gia của 20 triệu người. Kết quả là cơ quan môi trường ở Mỹ đã được thành lập và lần đầu tiên quốc gia này có luật nghiêm ngặt để bảo vệ...
 • 22
 • 443
 • 1

Thong tin ve ngay trai dat nam 2000- văn

Thong tin ve ngay trai dat nam 2000- văn
... TiÕt:40 Th«ng tin vÒ ngµy tr¸i Th«ng tin vÒ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 ®Êt n¨m 2000 ( ( Theo tµi liÖu cña së kh -cn Hµ Néi Theo tµi liÖu cña së kh -cn Hµ Néi ) ) - - TiÕt:40 Th«ng tin vÒ ngµy tr¸i ... Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh vÒ dù tiÕt häc h«m nay TiÕt:40 Th«ng tin vÒ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000 (Theo tµi liÖu cña së kh -cn Hµ Néi) *Bố cục: 3 đoạn. - Đoạn 1: Từ...
 • 14
 • 155
 • 5

Gián án THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

Gián án THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
... truyền viên để thông tin này vào đời sống biến thành hành động cụ thểCỏu 1:Cỏu 1: Tính nhật dụng của văn bảnTính nhật dụng của văn bản Thọng tin vóử Thọng tin vóử ngaỡy Traùi õỏỳt ... bì ni lông và phân tích cơ sở thực tế, khoa học của những tác hại đó.=> Vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn, sáng rõ, ngắn gọn, dễ hiểu.b. Bióỷn phaùpb. Bióỷn phaùp ... trường Trái Đất- Sự trong sạch của môi trường Trái Đất- một vấn đề thời sự đang được đặt ra trong xã một vấn đề thời sự đang được đặt ra trong xã hội tiêu dùng hiện đạihội tiêu dùng hiện đạic....
 • 24
 • 186
 • 3

Thong tin ve ngay trai dat 2000

Thong tin ve ngay trai dat 2000
... giảm miễn dịch, gây ung thư, dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh TiÕt 39: TH¤NG TIN VÒ NGµY TR¸I §ÊT N¡M 2000 Tiết 39: THÔNG TIN Về NGàY TRáI ĐấT NĂM 2000 Theo tài liệu của Sở khoa học- Công nghệ Hà ... bảo vệ môi trường Trái đất là lớn lao, lâu dài, thường xuyên. Hµnh ®éng cô thÓ cÇn lµm ngay Tiết 39: THÔNG TIN Về NGàY TRáI ĐấT NĂM 2000 Theo tài liệu của Sở khoa học- Công nghệ Hà Nội I. Đọc ... Hãy quan tâm bảo vệ môi trường Trái Đất chính là bảo bảo vệ cuộc sống của chúng ta Ghi nhớ : SGK - Năm 2000 Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất. - Lịch sử ra đời Ngày Trái Đất Tiết 39: THÔNG TIN Về...
 • 16
 • 285
 • 5

Tiết 39: Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Tiết 39: Thông tin về ngày trái đất năm 2000
... nghệ Hà Nội) Người dạy: Người dạy: Đặng Thị Anh Nhài Đặng Thị Anh Nhài Tiết 39: Tiết 39: Văn Bản: Văn Bản: Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 (Theo tài liệu ... Tiết 39: Tiết 39: Văn BảN: Văn BảN: Thông tin về ngày Trái đất Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 năm 2000 (Theo tài liệu của Sở khoa học - Công nghệ ... minh - Néi dung: B¶o vÖ m«i tr­êng Tiết 39: Tiết 39: Văn Bản: Văn Bản: Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 (Theo tài liệu của Sở khoa học - Công nghệ Hà Nội)...
 • 17
 • 226
 • 1

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Thông tin về ngày trái đất năm 2000
... giảm miễn dịch, gây ung thư, dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh TiÕt 39: TH¤NG TIN VÒ NGµY TR¸I §ÊT N¡M 2000 Tiết 39: THÔNG TIN Về NGàY TRáI ĐấT NĂM 2000 Theo tài liệu của Sở khoa học- Công nghệ Hà ... bảo vệ môi trường Trái đất là lớn lao, lâu dài, thường xuyên. Hµnh ®éng cô thÓ cÇn lµm ngay Tiết 39: THÔNG TIN Về NGàY TRáI ĐấT NĂM 2000 Theo tài liệu của Sở khoa học- Công nghệ Hà Nội I. Đọc ... Hãy quan tâm bảo vệ môi trường Trái Đất chính là bảo bảo vệ cuộc sống của chúng ta Ghi nhớ : SGK - Năm 2000 Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất. - Lịch sử ra đời Ngày Trái Đất Tiết 39: THÔNG TIN Về...
 • 15
 • 142
 • 1

Tiết 39: Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Tiết 39: Thông tin về ngày trái đất năm 2000
... sự nóng bỏng đang đặt ra trong xã hội tiêu dùng hiện đại. Tiết 39. Bài 10. văn bản: thông tin về ngày trái đất năm 2000 - Phần 3: Từ Mọi người hãy đến hết. Kêu gọi mọi người hãy quan tâm hành ... tiếng La - Tinh Tiết 39. Bài 10. văn bản: thông tin về ngày trái đất năm 2000 II. Tìm hiểu văn bản 2. Tác hại của việc dùng bao bì nilông và những biện pháp hạn chế sử dụng chúng. 1. Thông tin về ... văn bản: thông tin về ngày trái đất năm 2000 III. Tổng kết: II. Tìm hiểu văn bản I. Đọc và chú thích Một vấn đề bình thường nhưng được truyền đạt bằng hình thức trang trọng Thông tin về ngày Trái...
 • 25
 • 1,373
 • 3

Tiết 39: Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Tiết 39: Thông tin về ngày trái đất năm 2000
... kêu gọi Hãy Cùng nhau quan tâm tới Trái Đất Bảo vệ Trái Đất Cùng nhau hành động: Một Ngày không dùng bao bì ni lông Điệp từ, câu cầu khiến, giọng điệu mạnh mẽ, ngân vang. Lời kêu gọi hết sức ... giọng điệu của một lời kêu gọi. 2- Từ khó: - Môi trường - Ô nhiễm - Khởi xướng Tiết 39: Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 I- đọc - tìm hiểu chú thích 3- Bố cục: 3 phần Phần 1- Từ đầu đến Một ... người. ? Em có thể chia văn bảnlàm mấy phần? Giới hạn và nội dung của mỗi phần Tiết 39: Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 Ii- đọc - hiểu văn bản: 1- Nguyên nhân ra đời của bản thông điệp Ngày...
 • 27
 • 566
 • 1

thong tin ve ngay trai dat nam 2000

thong tin ve ngay trai dat nam 2000
... dạy: Đặng Thị Anh Nhài Đặng Thị Anh Nhài Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Tiết 39: Tiết 39: Văn Bản: Văn Bản: Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 Thông tin về ngày Trái ... Tiết 39: Tiết 39: Văn BảN: Văn BảN: Thông tin về ngày Trái đất Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 năm 2000 (Theo tài liệu của Sở khoa học - Công nghệ ... minh - Néi dung: B¶o vÖ m«i tr­êng Tiết 39: Tiết 39: Văn Bản: Văn Bản: Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 (Theo tài liệu của Sở khoa học - Công nghệ Hà Nội)...
 • 17
 • 115
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP