Tài liệu về : “Bài tập cơ học đất

Bài tập học đất

Bài tập cơ học đất
... Bộ môn Địa Kỹ Thuật, WRU 1 BÀI TẬP CƠ HỌC ĐẤT HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI TỪ HỆ ANH SANG HỆ SI 1 ft = 0,3048 m 1lb/ft2 = 47,88 N/m2 1 ... 60 Giới hạn dẻo 8 29 18 NP NP 28 Bộ môn Địa Kỹ Thuật, WRU 11 CHƯƠNG 2 TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT Bài 1: Ví dụ 7.3 Cho một bình chứa đất như trong hình Ví dụ 7.3. Khối lượng riêng bão hòa ... trị số OCR chỉ lấy một số hạng sau dấu phẩy. Bài 5:VÍ DỤ 8.9 Cho số liệu thí nghiệm quan hệ giữa hệ số rỗng và log áp lực hiệu quả như hình vẽ bài tập Hình ví dụ-8.9 Hình ví dụ -8.9 Yêu cầu xác...
 • 63
 • 4,908
 • 98

Ôn tậpbài tập học đất

Ôn tập và bài tập Cơ học đất
... 2ôn tập v bI tập Ví dụ V.1. Một móng đơn BTCT kích thớc 2 x 3(m), đặt sâu 1m trong nền đất cát mịn đồng nhất để tiếp nhận tải trọng từ công trình N0 = 1100 kN (ở mức mặt đất). Các đặc trng ... Giải: Bãi chứa có diện tích rộng, lún của lớp đất tôn nền có thể đợc coi nh trờng hợp bài toán một chiều bản đã nêu. Tải trọng gây lún, p = 8.5 T/m2 = 85 kPa Lớp tôn nền có chiều dày h = 3.0m,...
 • 8
 • 4,486
 • 324

Bài tập học đất

Bài tập cơ học đất
... chuyển qua các tường đàn hồi khác nhau, tính toán các biến dạng tương tự như bài toán CU trên mẫu đất NC. Ví dụï 7.2 về bài toán CU và CD trên đất cố kết trước nhẹ Mẫu đất NC có: M = 1,02; Γ =3,17; ... nước, chúng ta vẫn sử dụng cùng bộ thông số M = 1,02; Γ =3,17; λ = 0,20; κ = 0,05; N = 3,32 với bài toán thoát nước. http://www.ebook.edu.vn c- Trường hợp nén ba trục CD trên mẫu đất cố kết trước ... http://www.ebook.edu.vn Ví dụï 7.1 bài toán CU và CD trên đất cố kết thường NC Đất NC có các đặc trưng: M = 1,02; Γ=3,17; λ = 0,20;...
 • 58
 • 655
 • 7

Bài tập học đất

Bài tập cơ học đất
... chuyển qua các tường đàn hồi khác nhau, tính toán các biến dạng tương tự như bài toán CU trên mẫu đất NC. Ví dụï 7.2 về bài toán CU và CD trên đất cố kết trước nhẹ Mẫu đất NC có: M = 1,02; Γ =3,17; ... nước, chúng ta vẫn sử dụng cùng bộ thông số M = 1,02; Γ =3,17; λ = 0,20; κ = 0,05; N = 3,32 với bài toán thoát nước. http://www.ebook.edu.vn c- Trường hợp nén ba trục CD trên mẫu đất cố kết trước ... http://www.ebook.edu.vn Ví dụï 7.1 bài toán CU và CD trên đất cố kết thường NC Đất NC có các đặc trưng: M = 1,02; Γ=3,17; λ = 0,20;...
 • 58
 • 446
 • 5

Bài tập học đất nâng cao

Bài tập cơ học đất nâng cao
... BÀI TẬP ĐẤT QUÁ CỐ KẾT OC BÀI TẬP OC 1 Tính ứng suất lệch q’ của mẫu đất bò trượt trên mặt Hvorslev (cố kết trước ... 200=203,17kPa Bảng kết quả tính Mẫu A B C v 1,90 1,90 2,05 p’ (KPa) 200 500 200 q’ (KPa) 279 482 203 BÀI TẬP OC 2 Một mẫu đất có có các thông số như sau: M = 0,98; λ = 0,2; Γ = 3,1. Bốn mẫu được chọn ... 100 B (undrained) 284 1,97 278 416 C (drained) 150 2,09 147 100 D (undrained) 200 2,04 196 50 BÀI TẬP OC 3 Tính toán các đặc trưng tới hạn của một mẫu cát trong thí nghiệm ba trục không thoát...
 • 11
 • 680
 • 1

Bài tập học đất

Bài tập cơ học đất
. 10 Bài tập cơ học đất Trang 4. xác định thời gian t để s t =0.9s ∞ GVHD: HOÀNG VĨ MINH SV THỰC HIỆN: BÙI MINH VƯƠNG 11 Bài tập cơ học đất Trang loại đất. HOÀNG VĨ MINH SV THỰC HIỆN: BÙI MINH VƯƠNG 4 Bài tập cơ học đất Trang vậy cao trình cần tìm là :-4.4467 m BÀI TẬP 4: Mùa mưa Mùa khô mực nước ngầm = dn γ...
 • 16
 • 559
 • 3

tài liệu ôn tập học đất

tài liệu ôn tập cơ học đất
. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPHỌC PHẦN: Cơ học đất( Dành cho khóa 48K – KSXD – ĐH Vinh)1. Cấu tạo đất gồm mấy thành phần, trong đó pha khí. của đất ? So sánh tính nén lún của đất rời và đất dính?7. Định nghĩa độ rỗng, hệ số rỗng của đất? Giá trị các hệ số này cho ta dự báo đặc điểm gì của đất? 8....
 • 3
 • 943
 • 40

Câu hỏi ôn tập : học đất

Câu hỏi ôn tập : Cơ học đất
. đất dính thì ở nông ?2. Trình bày các thành phần tạo nên đất và ảnh hởng của các thành phần đó đến tính chất của đất ? - Sự khác biệt cơ bản giữa đất. của đất ?- Khái niệm trọng lợng riêng hiệu quả của đất ?- Phân biệt các chỉ tiêu vật lý và chỉ tiêu cơ học ?8. Cách phân loại và đánh giá trạng thái đất...
 • 5
 • 907
 • 34

Bài giảng học đất - Chương 4

Bài giảng Cơ học đất - Chương 4
. thành + Với đất trầm tích bình thường : x ; y thường < z = 0,4 0,5 + Nếu đất quá cố kết : chịu áp lực đứng lớn đất bị bào. p = f2(s)( Nền móng )ptx $4. Phân bố ứng suất trong nền - bài toán không gian:1 -Bài toán cơ bản của Butxinet:)1(2/12)(1.222(*)5.23.3..................+=⇒+==zrzRzrRRzPMzπσzrkzrkzPkMzzrzPzrzzPMz∈⇒+==⇒+=+=2/52)(1.23;2.2/52)(1.23.22/52)(1.53.23πσππσPxyzxrRyMz2.zPkMz=σ...
 • 29
 • 1,247
 • 79

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP