Tài liệu về : “BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
... Chương 3. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Trương Mỹ Dung 33 CHƯƠNG 3. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT. Những bài toán tìm đường đi trong các đồ thò (đặc biệt là tìm đường đi ngắn nhất) ... Đường đi ngắn nhất đến đích duy nhất. Đường đi ngắn nhất từ cặp đỉnh cho trước. ♦ Đường đi ngắn nhất cho mọi cặp đỉnh (thuật toán gốc duy nhất từ mỗi đỉnh). Chương 3. Bài toán tìm ... 1, ∀ u ∈ U. (Bài toán đường đi ngắn nhất theo số cung) ♦ G không có chu trình. ♦ G và l(u) bất kỳ. Chương 3. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Trương Mỹ Dung 34Và loại bài toán sau được...
 • 11
 • 1,463
 • 17

Tìm hiều tích hợp bản đồsố, hệthống GPS trên điện thoại di động và bài toán tìm đường đi ngắn nhất

Tìm hiều tích hợp bản đồsố, hệthống GPS trên điện thoại di động và bài toán tìm đường đi ngắn nhất
... đã quyết định lựa chọn đề tài Tìm hiểu tích hợp bản đồ số, hệ thống GPS trên đi n thoại di động và bài toán tìm đường đi ngắn nhất . Bài toán tìm đườ ng đi ngắn nhất của em trình bày mới chỉ ... việc tìm đường đ i trên thiết bị di động). Tìm hiều tích hợp bản đồ số, hệ thống GPS trên đi n thoại di động và bài toán tìm đường đi ngắn nhất http://www.ebook.edu.vn 6 CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU ... toán tìm đường đi ngắn nhất http://www.ebook.edu.vn 13 Các đi m, đường, vùng như: - Các đi m: Các bốt đi n thoại, trạm làm việc… - Các đường: Đường bộ, đường tàu… - Các miền: Đường biên...
 • 91
 • 216
 • 1

bài toán tìm đường đi ngăn nhất giưa 2 điểm bất kì

bài toán tìm đường đi ngăn nhất giưa 2 điểm bất kì
... Bài toán tìm duong di ngan nhat giua 2 diem bat kì trên do thi. uses crt; var a:array[1..20,1..20] of...
 • 1
 • 275
 • 5

BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
... BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT (The Traveling Salesman Problem - TSP) I/ GIỚI THIỆU BÀI TOÁN Đây là một bài toán cổ đi n: Một thương gia phải đi qua nhiều thành phố. Hãy vạch lộ trình đi ... thành phố đó sao cho quãng đường đi ngắn nhất. Biết rằng mỗi thành phố chỉ đi qua một lần. Bài toán TSP khó giải quyết, vì để tìm được lời giải ta phải tiến hành tìm kiếm trên tất cả lộ trình ... Gene vào bài toán TSP, ta cũng phải tìm cách mã hoá các lời giải của bài toán dưới dạng các chuỗi nhiễm sắc thể và xây dựng qui tắc đánh giá độ thích nghi của nó theo ngữ cảnh của bài toán. Kí...
 • 11
 • 467
 • 21

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất và ứng dụng

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất và ứng dụng
... là bài toán ñường ñi ngắn nhất và một số ứng dụng của nó. 4 3.2. Phạm vi nghiên cứu: Các thuật toán tìm ñường ñi ngắn nhất và một số ứng dụng của bài toán tìm ñường ñi ngắn nhất. ... thị. Trình bày hệ thống lý thuyết về ñường ñi ngắn nhất và các thuật toán tìm ñường ñi ngắn nhất. Các ứng dụng của bài toán tìm ñường ñi ngắn nhất. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3.1. ... thuật toán tìm ñường ñi ngắn nhất ñể giải quyết nhiều hơn các bài toán thực tế. - Luận văn này ñược viết với mong muốn tìm hiểu sâu hơn những ứng dụng của các thuật toán tìm ñường ñi ngắn nhất, ...
 • 24
 • 451
 • 1

Luận văn ngôn ngữ lập trình visual basic và bài toán tìm đường đi ngắn nhất

Luận văn ngôn ngữ lập trình visual basic và bài toán tìm đường đi ngắn nhất
... từ đi m này tới đi m kia thì phơng án đi đờng nào để tiết kiệm nhất cũng làmột vấn đề mà hầu nh mỗi ngời phải lựa chọn. Trong thực tế bài toán tìm đờng đi ngắn nhất còn đợc ứng dụng trong bài ... - Nếu chỉ cần tìm đờng đi ngắn nhất từ s đến một đỉnh t nào đó thì cóthể kết thúc thuật toán khi đỉnh t trở thành có nhãn cố định .Visual Basic và bài toán tìm đờng đi ngắn nhất 33Nguyễn ... không âm thuật toán Dijkstra giải bài toán tìm đờng đi ngắn nhất từ đỉnh S đến các đỉnh còn lạicủa đồ thị. Thuật toán Dijkstra làm việc hữu hiệu hơn rất nhiều thuật toán khác. Thuật toán đợc xây...
 • 56
 • 133
 • 0

Lập trình bài toán tìm đường đi ngắn nhất bằng thuật toán DIJKSTRA bằng phần mềm giải toán Maple

Lập trình bài toán tìm đường đi ngắn nhất bằng thuật toán DIJKSTRA bằng phần mềm giải toán Maple
... ="#57E9CD",Label("PHẦN MỀM TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN ĐỒ THỊ",'foreground' = blue,'font' = Font(bold, 16)),Label("BẰNG THUẬT TOÁN DIJKSTRA",'foreground' ... od: DanhDau[1, XP] := False; Truoc[1, XP] := XP end:# Hàm tiến hành lựa chọn đường đi ngắn nhất bằng thuật toán DijktraTimDijkstra := proc (XP, KT) local u, v, Min, i; global TU, G, DanhDau, ... Thongbao1() else HienThiKQ(XP, KT) fi:end: #Khởi tạo giá trị các mảng cho việc tính toán trong các hàm Tìm đường đi. khoitao := proc (XP, KT) local i, j; global Truoc, DanhDau, True, False, TU,...
 • 6
 • 365
 • 5

Giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất bằng thuật toán song song meta heuristic

Giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất bằng thuật toán song song meta heuristic
... Nghiên cứu và giới thiệu thuật toán ñàn kiến và thuật toán ñàn kiến song song trong việc giải bài toán tìm ñường ñi ngắn nhất và ứng dụng thuật toán vào bài toán người du lịch. 6. Cấu trúc ... với mọi lời giải s ∈ S. Bài toán tối ưu hóa tổ hợp có thể chia 2 loại: Bài toán tĩnh và bài toán ñộng. -9- 1.4.2. Bài toán Người du lịch 1.4.2.1. Phát biểu bài toán Có một người du lịch ... ý tới hàm mục tiêu (objective function) cho trước. Bài toán có thể là bài toán tìm cực ñại hoặc tìm cực tiểu. Một cách thông thường, bài toán tối ưu hoá tổ hợp ñược cho dưới dạng bộ 3 (S,...
 • 13
 • 204
 • 0

Tài liệu Chương 3: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất docx

Tài liệu Chương 3: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất docx
... 3. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Trương Mỹ Dung 33 CHƯƠNG 3. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT. Những bài toán tìm đường đi trong các đồ thò (đặc biệt là tìm đường đi ngắn nhất) ... là bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ gốc duy nhất. Nhiều bài toán khác cũng có thể dùng thuật toán này để giải : ♦ Đường đi ngắn nhất đến đích duy nhất. Đường đi ngắn nhất từ cặp đỉnh ... Chi phí xây dựng, thời gian cần thiết để đi khắp,… CHÚ Ý. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất tương tự với bài toán tìm đường đi dài nhất. Những thuật toán khác nhau theo những tính chất sau...
 • 11
 • 127
 • 1

Tài liệu Đề tài " Tìm hiều tích hợp bản đồ số, hệ thống GPS trên điện thoại di động và bài toán tìm đường đi ngắn nhất " pdf

Tài liệu Đề tài
... Double Y; Tìm hiều tích hợp bản đồ số, hệ thống GPS trên đi n thoại di động và bài toán tìm đường đi ngắn nhất http://www.ebook.edu.vn 11} X,Y là tọa độ của đi m Còn nhiều đi m MultiPoint ... toán tìm đường đi ngắn nhất http://www.ebook.edu.vn 13 Các đi m, đường, vùng như: - Các đi m: Các bốt đi n thoại, trạm làm việc… - Các đường: Đường bộ, đường tàu… - Các miền: Đường biên ... 10 Hình 2-4 Biểu diến đường nối các đi m 11 Hình 2-5 Miền giới hạn 12 Tìm hiều tích hợp bản đồ số, hệ thống GPS trên đi n thoại di động và bài toán tìm đường đi ngắn nhất http://www.ebook.edu.vn...
 • 91
 • 171
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP