Tài liệu về : “Giao an lop 5 tuan 11 nam hoc 2010- 2011

Giao an lop 5 tuan 11 nam hoc 2010- 2011

Giao an lop 5 tuan 11 nam hoc 2010- 2011
... hai ngời đó đi đợc: 13, 25 - 1 ,5 = 11, 75 (km) Trong hai giờ đầu ngời đó đi đợc: 13, 25 + 11, 75 = 25 (km) Giờ thứ ba ngời đó đi đợc: 36 - 25 = 11 (km) Đáp số: 11 km *Bài 5( 55) : Giải toán - Đọc Y/C, ... trớc bài giờ sau: Tiết 54 . - HS ghi nhớ Lịch sử (Tiết 11) (5B) Dạy lớp 5A chiều thứ năm: 12 /11/ 2009 Ôn tập: Hơn tám mơi năm chống thực dân Pháp xâm lợc và đô hộ (1 858 - 19 45) I. Mục tiêu: - Sau ... thi làm bài nhanh. - HS làm bài, nêu kết quả, nhận xét. - GV nhận xét, tuyên dơng. a) (12, 45 + 7 ,55 ) +6,98= 20 +6,98 = 26,98 b, 42,37-(28,73 +11, 27) = 42,37- 40 = 2,37 * Bài 4 (55 ): Giải toán...
 • 14
 • 112
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 6 Năm học 2010-2011

Giáo án lớp 5 tuần 6 Năm học 2010-2011
... 3 5 8 =+ b, 12 19 6 1 4 3 3 2 =++ a) 2 7 5 3 =+ x  10 29 5 3 2 7 =−= x b) 5 1 4 1 =− x  20 9 4 1 5 1 =+= x 5 ha = 50 000 m 2 Diện tích của hồ nước : 50 000 : 10 x 3 = 150 00 (m 2 ) Đáp số : 150 00 ... Tính nhanh: 5m 2 4cm 2 =…….mm 2 -Gv tổng kết tiết học b) 400 dm 2 = 4 m 2 150 0 dm 2 = 15 m 2 70000 cm 2 = 7 m 2 . a) 5 ha = 50 000 m 2 2 km 2 = 2000000 m 2 c) 26m 2 17dm 2 =26 17 100 m 2 90m 2 5dm ... =26 17 100 m 2 90m 2 5dm 2 =90 5 100 m 2 35dm 2 = 35 100 m 2 - Điền dấu : 2m 2 9dm 2 > 29 dm 2 8dm 2 5cm 2 < 810 cm 2 790 ha > 79 km 2 4cm 2 5mm 2 = 4 5 100 cm 2 Diện tích căn phòng...
 • 36
 • 61
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 3 Năm học 2010-2011

Giáo án lớp 5 tuần 3 Năm học 2010-2011
... 2 7:70 7:14 70 14 == 100 44 4 25 411 25 11 = × × = 100 25 3:300 3: 75 300 75 == - Một học sinh đọc u cầu. - Xung phong lên bảng làm bài. 5 42 5 25 8 = ; 4 23 4 5 5 = . - Học sinh đọc u cầu của ... 10 57 5 11 2 7 5 1 2 2 1 3 =+=+ - Một học sinh đọc yêu cầu bài tập. - Học sinh nêu cách thực hiện biểu thức. -Học sinh làm bài tập vào vở. - Chữa bài. 9 11 54 341 9 11 9 31 5 11 9 11 9 4 3 5 1 ... 8 5 4 1 =+ x b. 10 1 5 3 =− x c. 11 6 7 2 =× x d. 4 1 2 3 : = x . Bài 3: Luyện tập viết các số đo độ dài. 2m 15cm ; 1m 75cm 5m 36cm ; 8m 8cm. - Giáo viên hướng dẫn mẫu: 2m 15cm = 2m + 100 15...
 • 39
 • 68
 • 0

GIAO AN LOP 5 TUAN 12 NĂM HOC 2010- 2011

GIAO AN LOP 5 TUAN 12 NĂM HOC 2010- 2011
... tuyên dơng. ĐS: 10,4 dm = 104 cm; 12,6 m = 1260 cm 0, 856 m = 85, 6 cm ; 5, 75 dm = 57 ,5 cm *Bài 3: (57 ) Giải toán - 2 HS đọc yêu cầu bài- Quan sát hình SGK; tóm tăt. - Y/C HS nêu cách giải. - HS ... 8 050 ; 8 050 0 ? - Để đợc tích là: 80 ,5; 8 05; 8 050 ; 8 050 0 phải nhân số 8, 05 lần lợt nhân với 10, 100, 1000, 10000. - Nêu cách nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000, 10000 - HS nêu Bài 2: (58 ) ... Gang thép đợc làm ra từ đâu? + gang thép đợc làm ra từ quặng sắt. - Gang thép có đặc điểm nào giống nhau? - Gang thép đều là hợp kim của sắt và các bon. - Gang thép khác nhau ở điểm nào? + Gang...
 • 15
 • 94
 • 1

GIAO AN LOP 5 TUAN 13 NĂM HOC 2010- 2011

GIAO AN LOP 5 TUAN 13 NĂM HOC 2010- 2011
... bài- Quan sát hình SGK. - Hớng dẫn HS tự giải bài - HS nêu cách tính, tự giải bài Bài giải Số gạo đã lấy ra là: 53 7, 25 : 10 = 53 ,7 25 (tấn) Số gạo còn lại trong kho là: 53 7, 25 - 53 ,7 25 = 483 ,52 5 (tấn) ... vôi với những hang động nổi tiếng nh: Hơng tích (Hà Tây) Bích Động (Ninh Bình) . * Hoạt động 2: Làm việc với mẫu vật hoặc quan sát hình. - Yêu cầu HS quan sát hình 4 ,5 trang 55 SGK và ghi vào ... 26) (5A+B) Đá vôi I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết: - Kể tên đợc một số vùng núi đá vôi, hang động của chúng. - Nêu ích lợi của đá vôi. - Làm thí nghiệm (quan sát hình 4 ,5 trang 55 ) để...
 • 15
 • 122
 • 3

Giáo án lớp 5 tuần 9 Năm học 2010-2011

Giáo án lớp 5 tuần 9 Năm học 2010-2011
... tạ; 7tấn 5kg =.7005kg; 6,3kg =6300g; 0,85kg = 850 g 2400g = 2,4kg; 18dam 2 45m 2 = 18,45dam 2 . 5dam 2 24m 2 = 5, 24 dam 2 72dam 2 5m 2 =72, 05 dam 2 * HS làm N2- 3 phút . 72dm 2 = 72,0025dm 2 : 9dm ... xét bài của bạn 35m 23cm = 35 23 100 m = 35, 23m ; 51 dm 3cm = 51 3 10 dm = 51 ,3dm 14m7cm = 14 7 100 m = 14,07m + HS làm bài cá nhân - Tổ chức chữa bài.( 234cm = 2,34m ; 50 6cm = 5, 06m ; 34dm = 3,4m ... làm vở. a) 3m6dm=3 10 6 m =3,6m b) 4dm= 10 4 m=0,4m c) 3405cm = 34 100 5 m=34,05m d) 345cm = 300cm + 45cm = 3m45cm = 3 100 45 m = 3,45m 1 học sinh nhận xét 1 học sinh đọc Nếu cho số có đơn vị...
 • 28
 • 121
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 10 Năm học 2010-2011

Giáo án lớp 5 tuần 10 Năm học 2010-2011
... 452 g =0, 452 kg ; 0,34 tấn =340 kg. 3tạ 50 kg =3,5tạ; 5m 50 cm =5, 5m 14,5m =14m .5 cm.; 24dm5cm =24,5dm. 4,67km =4670m; 2kg 50 g =2,05kg. Đào Thị Hương Giỏo ỏn lp 5 Lu ý : i33km= 33000m; 1gi = 60 p ... m 2 25 km8m = 250 08 m; 7tấn 5kg =7005kg. 0,463m = 46,3cm ; 6,3kg = 6300g. 5 km 2 2dam 2 = 50 0,02ha; 4,8 ha = 48000m 2 - HS làm bài cá nhân. 124 tạ =12,4 tấn ; 0 ,5 tấn = 50 0 kg. 452 g =0, 452 kg ; ... 0 ,5 tấn = ...kg. 452 g =...kg ; 0,34 tấn =...kg. Học sinh giỏi. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 3tạ 50 kg =..tạ; 5m 50 cm =...m 14,5m =...m...cm.; 24dm5cm =...dm. 4,67km =..m; 2kg 50 g =...kg. * 5, 5m...
 • 13
 • 62
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 16 Năm học 2010-2011

Giáo án lớp 5 tuần 16 Năm học 2010-2011
... là: 52 50 0 : 42 000 = 1, 25 1, 25 = 1 25% b) Tỉ số % của tiền bán rau và tiền vốn là 1 25% - nghĩa là coi tiền vốn là 100% thì tiền bán rau là 1 25% . Do đó số phần trăm tiền lãi là: 1 25% - 100% = 25% ... tính 52 ,5% của số 800. - GV đọc ví dụ, ghi tóm tắt lên bảng Số HS toàn trường: 800 HS Số HS nữ chiếm: 52 ,5% Số HS nữ : ... HS? Từ đó GV đi đến cách tinh: 800 : 100 x 52 ,5 = 420. Hoặc: 800 x 52 ,5 ... có... ( 40 )cây chanh. - HS làm bài cá nhân, gọi 1 HS làm bảng. 2 1 = 100 50 = 50 % ; 4 2 = 100 50 = 50 % 5 3 = 100 60 =60 % ; 10 4 = 100 40 = 40 % 0,817 = 81,7 % ; 1, 35 = 1 35 % ; 21,42 = 2142...
 • 27
 • 72
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 17 nam hoc 2010 2011

Giáo án lớp 5 tuần 17 nam hoc 2010 2011
... nhất. 12,1 ì 5, 5 + 12,1 ì 4 ,5 = 12,1 ì (5, 5 + 4 ,5) = 12,1 ì 10 = 121 0,81 ì 8,4 + 2,6 ì 0,81 = 0,81 ì (8,4 + 2,6) = 0,81 ì 11 = 8,91 16 ,5 ì 47,8 + 47,8 ì 3 ,5 = 47,8 ì (16 ,5 + 3 ,5 ) Gvghi đề lên ... tập. Bài tập 1: Tính : a, 653 ,38 + 96,92 = 750 ,3 ; 52 ,8 ì 6,3 = 332,64 b, 35, 069 14,2 35 = 20, 834 ; 17, 15 ì 4,9 = 84,0 35 c, 46,73 14,34 = 32,39 ; 23 ,5 ì 6,7 = 157 , 45 Gvghi đề lên bảng 1Hs đọc ... nêu: 56 x 34 : 100 -HS thực hiện bằng máy tính theo nhóm 4. - HS nêu: 78 : 65 x 100 -HS thực hiện bằng máy tính theo nhóm 2. *Kết quả: -An Hà: 50 ,8% -An Hải: 50 ,86% -An Dơng: 49,86% -An Sơn: 49 ,56 %...
 • 30
 • 63
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 17 Năm học 2010-2011

Giáo án lớp 5 tuần 17 Năm học 2010-2011
... 2001 số người tăng 158 75 156 25 = 250 (người) Tỉ số p/trăm số dân tăng là : 250 : 156 25 x 100 = 1,6 0 0 b) Từ cuối 2001 đến cuối 2002 số người tăng 158 75 x 1,6 : 100 = 254 (người) Cuối 2002 ... Điểm 9 chiếm tỉ số phần trăm là: 25 % + 6, 25 % = 31, 25 %. Đioểm 9,10 chiếm tỉ số phần trăm là: 25 % + 31, 25 % = 56 , 25 % SSố học sinh lớp 5Blà: 18 x 100 : 66, 25 = 32 ( học sinh ) Đáp số: 32 học ... -Bán được: 123,5kg - 9 ,5 % Trước khi bán: .....kg ?- 100 % Bài giải. Trươc khi bán cửa hang có : 123 ,5 : 9 ,5 x 100 = 130 ( kg ) Đáp số: 130 kg. Tóm tắt. Đào Thị Hương Giáo án lớp 5 Bài 2: Một...
 • 23
 • 87
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP