Tài liệu về : “Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán + TV lớp 4 ( CKTKN)

Đề kiểm tra giữa 1 môn Toán + TV lớp 4 ( CKTKN)

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán + TV lớp 4 ( CKTKN)
... >(1 điểm) 4 +5 +6 +7 +8 +8 +9 >+1 0 >+1 1 >+1 2 >+1 3 >+1 4< /b> + 15 + 16 = ( 4 + 16 ) + ( 5 + 15 ) + ( 6 + 14< /b> ) + ( 7 + 13 ) + ( 8 + 12 ) > +(< /b> < /b> 9 + 11 ) + 10 = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10 = 13 0 Hết UBND HUYỆN CHIÊM ... ( 0,2 điểm) (2 8 + 6 ) : 2 = 17 ( Học sinh) ( 0,2 điểm) Số học sinh gái là: ( 0,2 điểm) 17 – 6 =11 ( Học sinh) ( 0,2 điểm) Đáp số: 17 HS trai; 11 HS gái ( 0,2 điểm) Bài5: >(1 điểm) 4 +5 +6 +7 +8 ... là : ( 0,5 điểm) ( 40 + 48 + 53 ) : 3 = 47 (km ) ( 1 điểm) Đáp số : 47 km ( 0,5điểm) Bài 4: >(1 , 5 điểm) Tóm tắt ( 0,5 điểm) ? em HS trai: 28 học sinh HS gái: 6 em ? em Bài giải Số học sinh trai...
 • 14
 • 9,195
 • 47

Đề kiểm tra giữa 1- Môn Toán 3 ( Chuẩn KT-KN)

Đề kiểm tra giữa kì 1- Môn Toán 3 ( Chuẩn KT-KN)
... 5. Tìm số bé nhất trong các số sau : >41 2 ; 4 21 ; 570 ; 635. A. 635 B. 570 C. 4 21 D. >41 2 6. Tìm x của phép tính sau : x - 265 = 356 ; x = ? A. 12 6 B. 216 C. 6 21 7. Khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu ... luận ( 7 điểm ) Câu 1: ( 2 điểm ): Mỗi ý đúng đơc 0,5 điểm . Kết quả lần lợt là : 98 ; 18 0 ; 43 ( d 1 ) ; 33. Câu 2 :( 1 điểm ): Mỗi ý đúng đơc 0,25 điểm . 2m 20 cm < 2m 25cm 4m 50 cm = 45 0 cm ... Bài 3: >(1 điểm) Bài giải: Cửa hàng đó đã bán đợc số kg táo là: ( 0,25 đ ) 49 : 7 = 7 ( kg ) ( 0,5 đ ) Đáp số: 7 ( kg ) ( 0,25 đ) Bài 4: (2 điểm) a. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài đúng 8 cm ( 0,5 điểm...
 • 4
 • 369
 • 11

Đề kiểm tra giữa I 2môn T+TV- lớp 4

Đề kiểm tra giữa kì I 2môn T+TV- lớp 4
... mơi bốn đơn vị viết là : A. 44 444 4 B. 44 044 044 C. 44 440 44 D. 44 044 44 b. Số lớn nhất trong các số: 3 547 62, 345 762, 3 546 27, 345 267 là: A. 3 547 62 B. 345 762 C. 3 546 27 D. 345 267 c. Giá trị của chữ số ... sát chất lợng giữa I Năm học : 2 010 - 2 011 Môn : Tiếng Việt - Lớp Bốn Đề ra: 1. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (3 0 phút - 5 điểm) Đọc thầm bài : Quê hơng (T. V4 - Tập 1 ; trang 10 0) Khoanh vào ... trên quê hơng (T. V4 - T1 ; trang 10 0) 4. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi .( 5 điểm). Thời gian 01 phút/ 01 học sinh. Bài :Trung thu độc lập (T. V4 - T1; trang 66) * Đoạn 1: Đêm nay... đến...
 • 3
 • 199
 • 1

De kiem tra hoc ki 1 mon toan 9

De kiem tra hoc ki 1 mon toan 9
... + + 1 1 1 1 x x x : 1 2 + x = 2 1 1 1 )1) >(1 (< /b> 1 + + + + x xxx x 0,25 = + 1 1 1 1 xx 2 1 + x 0,5 = ( )( ) 2 1 11 11 + + >++ x xx xx = ( )( ) 2 1 11 2 + + x xx = 1 1 ... 1 2 1 2 Hàm số , đồ thị 1 1 1 1 1 0,5 3 2,5 Đờng thẳng ax+ by = c 1 1 1 0,5 2 1, 5 Hệ thức lợng 1 1 1 1 Tiếp tuyến 1 0,5 1 1 2 1, 5 Đờng tròn nội, ngoại tiếp tam giác 1 1 1 1 Vẽ hình 1 0,5 1 0,5 ... + 3 các điểm thuộc đồ thò hàm số là : A/ >(1 ; 3) B/ (0 ; 2) C/ (- 1 ; 1) D/ ( -1 ; 5) Đáp án: C Câu 13 : Biết x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trò bằng 11 . Thế thì b bằng : A/ 1 B/ - 1 C/ 11 ...
 • 5
 • 191
 • 3

Đề kiểm tra giữa 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)
... ................................ Thứ ngày tháng 10 năm 2 010 Lớp 3... ĐỀ KIÊM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I Năm học 2 010 - 2 011 Môn Tiếng Việt lớp 3, phần đọc hiểu( Thời gian: 30 phút) Điểm Lời phê của thầy ... tên:.......................... Thứ ngày tháng 9 năm 2 010 Lớp 2.... ĐỀ KIÊM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học 2 010 -2 011 Môn Tiếng Việt ( Thời gian: 40 phút ) Điểm Lời phê của thầy cô giáo 1. Chính tả: Bài viết: Người lính ... chú lính” 2. Tập làm văn: 5điểm Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 câu) kể lại buổi đầu em đi học. * Đáp án: 1. Chính tả ( 5 điểm) - Bài viết đúng, đẹp , trình bày sạch sẽ, rõ ràng, chữ...
 • 4
 • 238
 • 2

CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2
... kết quả đúng 1) Tổng của 17 18 là: A . 35 B . 25 C . 53 2) Hiệu của hai số 42 14< /b> là: A . 32 B . 28 C . 38 3) 28 – 15 = 13 Số trừ là: A . 28 B . 13 C . 15 4) 30 + 14< /b> gọi là: A . Tổng B . Số ... ngày 14< /b> . Vậy thứ tư tuần này là ngày ...... 2) Một ngày có ..... giờ. *Điền dấu < > = vào ô trống 3) 34 kg + 18 kg 17 kg + 35 kg 4) 24 lít + 30 lít 60 lít – 20 lít Yếu tố hình học 1) Nêu ... rồi tính 59 + 38 42 19 11 ) Tìm X 27 + X = 61 X – 52 = 9 12 ) Tổng của hai số là 50. Biết số hạng thứ nhất là 25. Tìm số hạng thứ hai? Đại lượng và đo lường *Điền số vào chỗ trống 1) Thứ hai tuần...
 • 2
 • 391
 • 0

Bài soạn ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 MÔN TOÁN LỚP 11 (2010-2011)

Bài soạn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 (2010-2011)
... .)ak1[(AT + 8O)*I).&* 4 * 4 * 4 * 4 )*-%#"'D2;n n≥ ∈ ¥ ( ) 1 2 2 1 18 21 1 8 21 1 640 0 40 2 2n nn n nn nC C A n n n n−− + + = ⇔ + + ... B~.jdeYf<f`<%g'5Y#E7_%g'O#E7_%•g'<V•%-g)'jbZ#E7_%I' %+ -', %1 ,)'.)* 4 * 4 * 4 * 4 )*%#"'kk kkx C xx x 12 12 2 2 12 12 1 2 2 ( )−=    + = ÷  ÷   ∑k k kkC x 12 24 3 12 1 2−==∑,KA6€T ... sinh)Câu 1: (2 .5điểm) Giải các phương trình lượng giác sau:a) ( % ' ( )x cπ− + =* b) ( + ,- > >(+ < /b> .c)  (   -(    ( x x x+ + − =Câu 2 :(2 điểm)Trong#/ 01& quot; ( 23 4 567#33)562 4 56289:5623*;<=>0=556 ( ?@0/#A<0*B + (0 C*'...
 • 5
 • 210
 • 7

Tài liệu Đề kiểm tra học 1, môn toán 11 pdf

Tài liệu Đề kiểm tra học kì 1, môn toán 11 pdf
... Tây Tiền hải Đề kiểm tra học I -Môn toán khối 11 (Ban cơ bản) A) Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm). Câu1:Cho hàm số f(x)=cos(2x+2π)cosx .Xét tính chẵn lẻ của hàm số :A.f(x) là hàm ... C)x=ππk+ 4 D)Một kết quả khác.Câu5: Giải phương trình sinx+cosx=0.Nghiệm của phương trình là:A) x=-ππk+ 4 B)x=ππk+ 4 C)x=-ππ2 4 k+ D)x=ππ2 4 k+± (k∈Z)Câu6:Một lớp học có ... : A) (7 ; -1) B) >(1 ; 7) C) >(1 ; -7) D) (7 ;1) B.Phần tự luận (7 điểm)Câu1:Giải các phương trình sau : a) cos 4 x-sin 4 x =1 b) 1+< /b> cosx +cos2x +cos3x=0 c )1- 5sinx +2 cos2x=0 Câu2: Gieo hai con súc...
 • 2
 • 92
 • 1

đề kiểm tra học 1 môn công nghệ lớp 9

đề kiểm tra học kì 1 môn công nghệ lớp 9
... . Kiểm tra học I I. Đề bài: I.Phần trắc nghiệm: 3 điểm Câu 1: Hãy gạch chéo vào những ô trống để chỉ ra những vật liệu cách điện ... bớc của qui trình nối dây dẫn điện là : A B Bớc 1 A. Làm sạch lõi Bớc 2 B. Hàn mối nối Bớc 3 C. Bóc vỏ cách điện Bớc 4 D. Nối dây Bớc 5 E. Kiểm tra mối nối Bớc 6 F. Cách điện mối nối Câu3. Khoanh ... máy giặt. d. Nghề điện dân dụng luôn luôn phải làm việc ngoài trời. II. Phần tự luận : 7 điểm Câu 1: Nêu sự giống nhau của quy trình lắp đặt mạch điện bảng diện và lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh...
 • 1
 • 526
 • 3

De kiem tra hoc ki 1- Mon Tieng Anh K3,4,5

De kiem tra hoc ki 1- Mon Tieng Anh K3,4,5
... V/Trả lời câu hỏi sau: ( 1M) 1. What is your name? ……………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN – ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 (Bài kiểm tra cuối I – Năm học: 2 010 – 2 011 ). I/ Hoàn thành các ... Where are you from?…………………………………………………………… HƯỚNG DẪN – ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 (Bài kiểm tra cuối I – Năm học: 2 010 – 2 011 ). I. Chọn đáp án đúng để điền vào khoảng trống của các câu sau ... Trường : TH Lương Thế Vinh Lớp : 3… Họ và tên: ……………………….. Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2 010 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Môn : TIẾNG ANH Thời gian: 40 phút Điểm Lời nhận xét của cô giáo...
 • 7
 • 414
 • 10

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP