Tài liệu về : “Biện pháp cải tạo đất

Bài 10. Biện pháp cải tạo đất mặn và đất phèn

Bài 10. Biện pháp cải tạo đất mặn và đất phèn
... hình thành Đất phènĐất mặn Trồng lúa trên đất mặn đã cải tạo Hoa Lan được trồng trên đất phèn đã cải tạo Nuôi thuỷ sản Bài tâp 1. Trong các biện pháp cải tạo đất mặn sau đây ,biện pháp nào không ... Làm tăng lượng mùn cho đất, giảm độ chua d. a và b Bài tập về nhà Hoàn thành bảng sau: Loại đất Biện pháp cải tạo Tác dụng cải tạo tính chất của đất Đất xám bạc màu Đất mặn Đất phèn ... cho cation Na + kt ta d. Gim chua ca t * Câu 2. Cải tạo đất mặn, đất phèn đều phải chú trọng bón phân hữu cơ để: a. Làm tăng độ mùn cho đất b. Tạo môi trường thuận lợi cho VSV hoạt động và phát...
 • 10
 • 5,773
 • 82

bien phap cai tao dat xam bac mau

bien phap cai tao dat xam bac mau
... yÕu VSV Ýt, ho¹t ®éng yÕu Vậy phải cải tạo đất như thế nào 3 .Biện pháp cải tạo 3 .Biện pháp cải tạo A. Biện pháp cải tạo A. Biện pháp cải tạo Biện pháp Biện pháp Tác dụng Tác dụng Điều hoà dinh ... BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU VÀ ĐẤT XÓI ĐẤT XÁM BẠC MÀU VÀ ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ MÒN MẠNH TRƠ SỎI ... GV:PHÙNG THỊ THU HÀ GV:PHÙNG THỊ THU HÀ I. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ I. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU Thế nào là đất xám bạc màu ? Nó được hình thành như thế...
 • 18
 • 982
 • 5

Biện pháp cải tạo đất

Biện pháp cải tạo đất
... Nguyên nhân nào dẫn đến các loại đất xấu? Đốt rừng làm nương rẫy Phá rừng làm nương rẫy Sạt lở đất Tiết 6 – Bài 9 Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá Cảnh ... xói mòn đất? Là quá trình phá hủy lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác dụng của nước mưa, nước tưới và tuyết tan Xói mòn đất Phân bố đất dốc và đất bị thoái hóa do xói mòn ở các vùng • Đất nông ... Sơn Hiện tượng trượt đất đá Xói mòn đất 1. Điều kiện và nguyên nhân hình thành: CH: Đất xám bạc màu đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá do nguyên nhân nào? Có ở đâu? Đất xám bạc màu Đất sói mòn mạnh trơ...
 • 27
 • 508
 • 5

Bài 9: BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ.

Bài 9: BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ.
... 0 I.- CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU. 1.- Nguyên nhân. 2.- Tính chất. 3.- Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng. II.- CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ II.- CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI ... I.- CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU: I.- CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU: 1.- Nguyên nhân: 1.- Nguyên nhân: 2.- Tính chất: 2.- Tính chất: 3.- Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng: 3.- Biện pháp ... tuyết tan hoặc gió. I.- CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU: I.- CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU: II.- CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ II.- CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI...
 • 18
 • 2,874
 • 6

bai10 Bien phap cai tao va su dung dat man , dat phen

bai10 Bien phap cai tao va su dung dat man , dat phen
... Nghèo dinh dưỡng và mùn - Keo đất chứa nhiều ion Na + 3 )Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn Dựa vào sgk cho biết các biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn ? a) Biện pháp thuỷ lợi : - Đắp đê ngăn ... hình thành đất xói mòn mạnh ? Biện pháp cải tạo và sử dụng ? Trả lời * Nguyên nhân hình thành - Do dốc cao đồi chọc mưa lớn - Do con người chặt phá rừng bừa bãi * Biện pháp cải tạo - Biện pháp công ... biện pháp cải tạo và sử dụng đất phèn ? a )Biện pháp thuỷ lợi; Xây dựng hệ thống thau chua rửa mặn b )Biện pháp nông hoá: Bón vôi khử chua Phản ứng của vôi với đất phèn CaO + H 2 O Ca(OH) 2 c)Biện...
 • 19
 • 903
 • 18

BIỆN PHÁP CẢI TẠO SỬ DỤNG ĐẤT XÁM

BIỆN PHÁP CẢI TẠO SỬ DỤNG ĐẤT XÁM
... cần có biện pháp cải tạo đất xám bạc màu hợp lí. - Em hãy nghiên cứu mục III.3a SGK- 28 và hoàn thành mẫu bảng sau: Nêu tác dụng của biện pháp cải tạo đất xám bạc màu 3. Biện pháp cải tạo và ... các biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá để nêu được tác dụng của các biện pháp cải tạo loại đất này theo mẫu bảng sau: Biện pháp công trình: Laøm ruoäng baäc thang Biện pháp nông học: ... Làm tăng bề dày lớp đất canh tác - Bổ sung thêm chất dinh dưỡng - Cải tạo độ chua - Điều hòa dinh dưỡng và phục hồi độ phì nhiêu của đất • a. Biện pháp cải tạo Vậy sử dụng đất xám bạc màu thế...
 • 17
 • 447
 • 7

bai 10. bien phap cai tao va su đungat man, dat phen

bai 10. bien phap cai tao va su đungat man, dat phen
... lớn. M Á Y Đ Á N H T R Ứ N G M Á Y X A Y / N G H I Ề N T H Ị T II. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NẤU ĂN 3. Biện pháp phòng ngừa rủi ro vì lửa, gas , dầu , điện - Không nên để các vật ... dụng cụ, thiết bị có tay cầm: tránh để tay cầm bị hư * Các vật dụng dễ cháy: để xa bếp lửa II. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NẤU ĂN 1. Sử dụng các dụng cụ, thiết bị cầm tay - Lấy những ... bê - Rơi vãi thức ăn trơn trượt trên nền nhà: phải quét , lau ngay để khọng bị trượt té II. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NẤU ĂN 2. Sử dụng các dụng cụ và thiết bị dùng điện a) Trước...
 • 18
 • 582
 • 4

Công nghệ 10 ♥ Bài 9 : Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu , đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Công nghệ 10 ♥ Bài 9 : Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu , đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
... 39C22.5("#39C22.5("#D%ED%E.Các bạn hãy tham khảo sách giáo khoa và dựa vào những hình ảnh sau đây để nêu lên các biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá  C22B$+sbtb*f%. ... ruộng bậc thang . Khoảng cách giữa 2 hng cây ăn quả cần trông cỏ hoặc cây họ Đậu để bảo vệ đất   Biện pháp nông học : Canh tác theo đường đồng mức ^FbYA=FbNU3`('PcFPUX"j6/ ... F5GDHDHQua nghiên cứu nguyên nhân hình thành đất xói mòn và quan sát hình 9.2 , các bạn hãy nêu những tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá :$2)%0Be!"j&2...
 • 36
 • 947
 • 5

Bài 9.Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu và đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá

Bài 9.Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu và đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá
... Tiết 11. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất Tiết 11. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đátrơ sỏi đáLoại đất Đất xám bạc ... thông,… SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU Đất xám bạc màu Tiết 11. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất Tiết 11. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh xám bạc màu, đất xói mòn ... ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ Tiết 11. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất Tiết 11. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh xám bạc màu, đất...
 • 24
 • 421
 • 2

Nghiên cứu một số tính chất hóa học và sinh học của đất bạc màu dưới ba loại hình sử dụng đất phổ biến ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang và biện pháp cải tạo

Nghiên cứu một số tính chất hóa học và sinh học của đất bạc màu dưới ba loại hình sử dụng đất phổ biến ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang và biện pháp cải tạo
... học nông nghiệp…… 116 Bảng 3.23 cho thấy, các công thức bón phân khác nhau cho hiệu quả cải tạo ñất khác nhau. Cụ thể như sau: Về pHKCl ñất: ở công thức 4 (thay thế toàn bộ phân N hóa ... nghiệm. ðiều này tiếp tục khẳng ñịnh vai trò của phân chuồng và phân hữu cơ VSVðCN có tác dụng cải tạo hệ VSV ñất rõ rệt. Vi khuẩn nitơrát hóa thì ngược lại so với các chỉ tiêu VSV ñã theo dõi ... cánh ñồng dốc thoải về ñồng bằng hoặc những dải hẹp bị những ñồi thấp hoặc sông suối chia cắt, tạo nên những ruộng bậc thang, có ñộ cao trung bình 6 - 10 m so với mặt biển. Do tác ñộng của khí...
 • 202
 • 169
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP