Tài liệu về : “Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

Ôn tập Hình học 11 chương II: Đường thẳng mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Ôn tập Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
... , đường thẳng, mặt phẳng quan hệ song song trong không gian. Hiểu vận dụng được các định nghĩa, tính chất, định lý trong chương. 2. Kĩ năng: Vẽ được hình biểu diễn của một hình trong không ... ĐT song song với MP? CH3: Nêu phương pháp chứng minh 2 mp song song? Dấu hiệu nhận biết 2đt song song, đt song song với mp, 2mp song song (sách giáo viên – trang 40,41) 15p 15p HĐ2: Luyện tập ... điểm chung đồng phẳng. 2đt chéo nhau là 2đt không đồng phẳng. Trình bày bảng phụ số1. CH1: Hãy nêu sự khác biệt giữa hai ĐT chéo nhau hai ĐT song song? * Dấu hiệu nhận biết 2đt song song ?...
 • 3
 • 1,021
 • 7

Kiểm tra Hình học 11 chương II: Đường thẳng mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Kiểm tra Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
... một đường thẳng thì song song với nhau. B. Hai mp phân biệt cùng song song với một mặt phẳng. C. Nếu một đường thẳng song song với một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mặt phẳng ... còn lại. D. Nếu một đường thẳng nằm trên một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng còn lại. Câu 3: Cho mặt phẳng (P) đường thẳng d ⊂ (P). Mệnh ... (P) A, B, C thẳng hàng thì A, B, C ∈ d. Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng: A. Hai đường thẳng không cắt nhau không song song thì chéo nhau. B. Hai đường thẳng không song song...
 • 3
 • 496
 • 3

Đường thẳng mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song
... thẳng mặt phẳng trong không gian Quan hệ song song A - Mục tiêu: 1 - Cho học sinh làm quen với các đối tợng cơ bản mới của hình học không gian nh điểm, đờng thẳng mặt phẳng nắm mối quan ... thẳng mặt phẳng song song ( Tiết 1) A - Mục tiêu: - Biết cách xác định vị trí tơng đối của đờng thẳng mặt phẳng. Nắm đợc tính chất của đờng thẳng song song với mặt phẳng - áp dụng đợc vào ... tiêu: - Ôn tập khắc sâu đợc kiến thức về xác định giao điểm của đờng thẳng mặt phẳng, giao tuyến của hai mặt phẳng. Tính chất song song của hai đờng thẳng, của đ- ờng thẳng mặt phẳng - Kĩ...
 • 38
 • 308
 • 1

chuyên đề viết phương trình đường thẳng mặt phẳng trong không gian tọa độ

chuyên đề viết phương trình đường thẳng và mặt phẳng trong không gian tọa độ
... 0 M song song với đường thẳng d cho trước vuông góc với mặt phẳng β cho trứơc 10.viết phương trình mặt phẳng α chứa đường thẳng d song song với mặt phẳng β 11.viết phương trình mặt phẳng ... trình đường thẳng ∆ nằm trong mặt phẳng ( ) α cắt 2 đường thẳng 1 d 2 d 23.viết phương trình đường thẳng ∆ vuông góc với mặt phẳng (P) cắt 2 đường thẳng 1 d 2 d 24.viết phương trình đường thẳng ... phương trình mặt phẳng qua 1 điểm 0 M cho trước chứa 1 đường thẳng cho trước 8. viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng 1 d song song với đường thẳng 2 d 9. viết phương trình mặt phẳng α...
 • 9
 • 4,256
 • 82

Đường thẳng mặt phẳng trong không gian

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
... Chương 2 : Bài 1 : Đại cương về đường thẳng mặt phẳng I. Khái niệm mở đầu: 1. Mặt phẳng Bài 1 : Đại cương về đường thẳng mặt phẳng I. Khái niệm mở đầu: 1. Mặt phẳng Biểu diễn: P Q Ký hiệu: ... Có một chỉ một mặt phẳng qua 3 điểm không thẳng hàng 3) Một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó A B d d nằm trong (α). KH : ... Có một chỉ một đường thẳng qua 2 điểm phân biệt cho trước 2) Có một chỉ một mặt phẳng qua 3 điểm không thẳng hàng A B C Mặt phảng (ABC) hoặc mp(ABC) hoặc (ABC) Qua 4 điểm không thẳng hàng...
 • 23
 • 402
 • 2

BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN
... trình mặt phẳng (Q) chứa d 1 song song với d 2 . Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d 2 song song với d 1 . Khi đó: ( ) ( )P QP (do mỗi mặt phẳng chứa 2 đường thẳng cắt nhau song song). ... Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-2y+2z-5=0 2 điểm A(-3,0,1), B(1,-1,3). Trong các đường thẳng đi qua A song song với (P), hãy viết phương trình đường thẳng mà khoảng cách từ B đến đường thẳng đó ... 27. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 2 2 : 1 1 1 x y z + − ∆ = = − mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y z+ − + = . Viết phương trình đường thẳng d sao cho d nằm trong mặt phẳng...
 • 6
 • 9,480
 • 87

đường thẳng mặt phẳng trong không gian

đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
... học nghiên cứu tính chất của các hình như trên là hình học không gian. Chương II ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN .QUAN HỆ SONG SONG ... II. ®­êng th¼ng vµ mÆt ph¼ng trong kh«ng gian. Quan song song. Bµi 1. ®¹i c­¬ng vÒ ®­êng th¼ng vµ mÆt ph¼ng - Xung quanh chúng ta có các hình không nằm trong mặt phẳng như: Tàu vũ trụ, quả...
 • 36
 • 143
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP