Tài liệu về : “HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ ĐỀ THI ĐIỂN HÌNH TOÁN 5 VÒNG 18 VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2012 - 2013

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ ĐỀ THI ĐIỂN HÌNH TOÁN 5 VÒNG 18 VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2012 - 2013

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ ĐỀ THI ĐIỂN HÌNH TOÁN 5 VÒNG 18 VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2012 - 2013
... THI SỐ 1 HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ ĐỀ THI ĐIỂN HÌNH TOÁN 5 VÒNG 18 VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2012 - 2013 NẾU THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN KHÔNG TẢI ĐƯỢC CÁC ĐỂ THI HAY TÀI LIỆU Ở TRANG ... Chiều dài hình chữ nhật là : 5, 4 x 5 = 27 ( cm ) Đáp số : Số đo chiều rộng là :16,2 cm Số đo chiều dài là : 27 cm Giải Toán Trên Mạng Lớp 5: Vòng 31 Bài 22: Khi nhân một số với 9, 05 một học sinh ... ________________________________________________________________________B Ộ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Tìm a và b để số a45b là số có 4 chữ số lớn nhất mà khi chia cho 2; 3 và 5 đều dư 1. Số a là : 9 Số b là...
 • 13
 • 1,060
 • 0

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp thành phố năm học 2012-2013 môn toán

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp thành phố năm học 2012-2013 môn toán
... THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 201 2-< /b> 2013 KHÓA NGÀY: 16/10 /2012 MÔN THI: TOÁN Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề ... Giám thi coi thi không giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 201 2-< /b> 2013 KHÓA NGÀY: 16/10 /2012 ... 6 ⇐⇒ 5p + 5q − pq = 3 ⇐⇒ (p − 5) (q − 5) = 2.11 1đ Vì 11 là số nguyên tố nên hoặc p − 5 . . . 11 hoặc q − 5 . . . 11 Giả sử p− 5 . . . 11 thế nhưng 5 ≤ p− 5 5 nên p− 5 . . . 11 thì p− 5 = 0...
 • 5
 • 147
 • 3

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp thành phố năm học 2012-2013 môn toán

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp thành phố năm học 2012-2013 môn toán
... thức KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP THÀNH PHỐ-NĂM HỌC 201 2-< /b> 2013 Khóa ngày 11/04 /2013 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề. HƯỚNG DẪN CHẤM (Hướng dẫn chấm ... TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ Đề chính thức KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP THÀNH PHỐ-NĂM HỌC 201 2-< /b> 2013 Khóa ngày 11/04 /2013 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề. ... √ 6 =⇒ a 3 = 26 − 15a 1,0đ a 3 + 15a − 25 = 1 =⇒ (a 3 + 15a − 25) 2013 = 1 0 ,5 2 (5, 0đ) 1. (2 ,5 điểm) Điều kiện: 5 ≤ x ≤ 3 0 ,5 Đặt t = √ x + 5 + √ 3 − x, t 2 = 8 + 2 √ 15 − 2x − x 2 =⇒ t ≥...
 • 4
 • 821
 • 19

Đề thi tuyển sinh lớp 10 CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA năm học 2012-2013 môn TOÁN

Đề thi tuyển sinh lớp 10 CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA năm học 2012-2013 môn TOÁN
... qua một điểm cố định khi M di động trên đờng tròn (O) Câu 5 (1.0 điểm) : Cho a,b,c là các số dơng không âm thoả mãn : Chứng minh rằng : -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - Hết -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - - ST: ... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LAM SƠN THANH HOÁ NĂM HỌC 2012 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : TOÁN (Đề gồm có 01 trang) (Môn chung cho tất cảc thí sinh) ... chung cho tất cảc thí sinh) Thời gian làm bà :120 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 17 tháng 6 năm 2012 Câu 1(2.0 điểm ) : Cho biểu thức , (Với a > 0 , a ạ 1) 1. Chứng minh rằng...
 • 1
 • 1,699
 • 33

Báo cáo " Một số kỹ năng tham vấn của các tham vấn viên tâm lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" ppt

Báo cáo
... lire tinh thin, bao lire tinh due va bao luc kinh te. Ddu hieu nhdn biet cdc dang bgo life: - Bao luc thd chat: tit, dam da, xo dly, nem cac vat vao ngudi - Bao lire tinh thin: quit ... hoan toan, trd nen hd hung \'di moi thir TAP CHI TAM LY HOC, Sd 8 (1 25) , 8 - 2009 43 xung quanh. tham chf cdn tim den cai chet vl hp thIy "tiii phan. sdng khong blng con ... va thuc te ciia ngudi phu nir. Hp thIy dau dd, nang ne, day diit va chan ghet bd than. Khong chi rieng bao luc tmh thin, cho dii bit eii hinh thiic nao bao luc gia dinh cQng tao...
 • 4
 • 77
 • 0

Đề và đáp án olympic tiếng anh lớp 6,7,8 huyện thanh oai năm học 2012 2013

Đề và đáp án olympic tiếng anh lớp 6,7,8 huyện thanh oai năm học 2012 2013
... their 51 - B. but 52 - B. dangerous 53 - B. health 54 - C. too 55 - A. watchb. There is a mistake in each line of the following passage. Find and correct it: (5 × 0,2 = 1.0 pt) 56 . leave -& gt; ... (được 0 ,5 điểm) ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 8 Năm học: 2013 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Chú ý: - Bộ đề thi này gồm có 05 trang, từ trang 01 đến trang 05. - Thí ... sentences: ( 15 ×0,2=3,0 pts)11 - B. protect12 - A. wassleeping - rang13 - A. ought14 - D. invited 15 - D. being asked16 - C. don’t they17 - D. was studying 18 - B. again19 - C. sointeresting20...
 • 24
 • 761
 • 2

Đề olympic lý 6, 7 và 8 huyện thanh oai năm học 2012 2013

Đề olympic lý 6, 7 và 8 huyện thanh oai năm học 2012 2013
... lên 5 lần.Câu IV : (5 )1, Ta có NL thu vào để 0 ,5 kg Nhôm tăng nhiệt độ từ 200c lên 1000c :Q1 = C.m.∆t = 900 . 0 ,5 . 80 = 36000(J)0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 N ... h1 m2 = Dchì . S1 . h1Thay vào (*) →h1 = 5, 5 (cm).Câu III. (5 đ)0, 25 0, 25 0 ,5 0 ,5 0, 75 0, 25 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 Vật có khối lượng m = 100kg → P = 10 m = 1000 N1, Theo ... coi thi không giải thích gì thêm)HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI OLYMPIC MÔN : VẬT LÝ LỚP 7 . NĂM HỌC 2012 - 2013. Câu I: (5 )đ S M E I G S’1, - Dựng S’ đối xứng S qua G - Nối S’ với...
 • 13
 • 81
 • 0

Hướng dẫn giải chi tiết và bình luận một số đề thi thử Đại Học hay 2013 potx

Hướng dẫn giải chi tiết và bình luận một số đề thi thử Đại Học hay 2013 potx
... A. 0, 25 B. 0,1 25 C. 0,2 45 D. 0, 05 Câu 46. Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có một nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ ... 01 654 943 54 9 Câu 17. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 50 0 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 220cm2. Khung dây quay đều với tốc độ 50 vòng/ giây quanh một trục đối xứng nằm trong ... Mr.Vuong Liên hệ: 01 654 943 54 9 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 THPT CHUYÊN Môn: VẬT LÝ – Lần 2 Thời gian: 90 phút. (không kể thời gian phát đề) (60 câu trắc...
 • 59
 • 64
 • 0

Mot so de thi vao 10 co huong dan bai kho

Mot so de thi vao 10 co huong dan bai kho
... điểm C sao cho S ABKI lớn nhất Bài 5: Tìm x,y sao cho : A = x2 - 4xy + 5y2 + 20x - 22y + 28 nhỏ nhất Đề ôn tập thi tuyển lớp 10 ( số 13 ) năm 20 0 5-< /b> 2006Biên soạn : Phạm Văn KhơngBài ... điểm C sao cho S ABKI lớn nhất Bài 5: Tìm x,y sao cho : A = x2 - 4xy + 5y2 + 20x - 22y + 28 nhỏ nhất Đề ôn tập thi tuyển lớp 10 ( số 14 ) năm 20 0 5-< /b> 2006Biên soạn : Phạm Văn KhơngBài ... trờng hợp này Bài 3: Lấy một số tự nhiên có hai chữ số chia cho số viết bởi hai chữ số ấy có thứ tự ngợc lại thì - ợc một số bằng tổng bình phơng của mỗi chữ số đó .Tìm số tự nhiên đó Bài 4:...
 • 16
 • 241
 • 3

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP