Tài liệu về : “de thi giua ki lop 1 10-11

đề thi giữa lớp 1...5

đề thi giữa kì lớp 1...5
... m 2 A. 13 25 B. 13 25000 C .10 325 D. 10 00325 c) Phân số 5 bằng phân số nào dưới đây? 7 A. 10 B. 15 C. 15 D. 10 21 14 18 14 d) Phân số nào dưới đây bé hơn 1? A. 6 B. 17 C. 3 D. 98 5 17 2 99 Bài 2: ... (1, 5 điểm) 3 X 4 + 8 = ……………………… 4 X 2 X 1 = ……………………… = ……………………… = ……………………… 3 X 10 14 = ……………………… 5 X 6 : 1 = ……………………… = ……………………… = ……………………… Bài 4: (1, 5 điểm) 4 2 1 = 8 ? 4 2 1 = 2 0 1 ... 27 A. y = 10 B. y = 21 B. y = 11 B. y = 16 C. y = 8 C. y = 10 C. y = 4 Bài 2: Tính (1, 5 điểm) 2 X 5 = …… 4 X 1 = …… 30 : 5 = …… 3 X 7 = …… 4 X 3 = …… 28 : 4 = …… 4 X 2 = …… 0 X 4 = …… 15 : 3 =...
 • 10
 • 738
 • 3

de thi giua ki lop 1.10-11

de thi giua ki lop 1.10-11
... Trường Tiểu học Thuận Hòa 3 Lớp: 1 Họ và tên:………………................. BÀI KI M TRA GIỮA KÌ I. 10 - 11 Môn: Toán Thời gian: 40 phút. Điểm Bài 1. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm theo ... tính được 0,5 điểm. 5 + 0 = 5 5 – 1 = 4 1 + 3 = 4 Bài 6. (1, 5 điểm) Điền dấu thích hợp vào : HS điền đúng mỗi được 0,5 điểm. 2 + 2 5 4 = 1 5 5 - 2 2 Bài 7. (1, 5 điểm) Viết phép tính thích hợp: ... VÀ GHI ĐIỂM MÔN TOÁN KHỐI I GIỮA KÌ I Bài 1. (1 điểm) Viết số thích vào chỗ chấm theo mẫu: Mỗi số điền đúng được 0,5 điểm Thứ tự cần viết đúng là: 3; 4; 10 ; 8; 6 Bài 2. (2 điểm) Tính: a) HS điền...
 • 4
 • 77
 • 0

Đề thi giữa lớp t3

Đề thi giữa kì lớp t3
... cả các điều ki n B/h của 3 điều ki n trước đó, cụ thể gồm 10 điều ki n như sau: 3 điều ki n của TLO 1. Tổn thất toàn bộ thực tế 2. Tổn thất toàn bộ ước tính 3. Chi phí cứu nạn 3 điều ki n them ... điều ki n bảo hiểm thân tàu thứ 3 the ITC 19 95. Theo đó các nội dung được bảo hiểm gồm 8 điều, trong đó Trong phân loại, có thể coi điều ki n bảo hiểm mọi rủi ro là điều ki n ITC, điều ki n 4, ... triển mạnh mẽ cho đến ngày nay. 1. 3. Khái niệm - KN1: Ở tầm vi mô: Bảo hiểm là 1 chế độ cam kết bồi thường bằng tiền về kinh tế, trong đó người được BH phải đóng 1 khoản gọi là phí BH cho người...
 • 8
 • 87
 • 1

de thi giua ki lop 4

de thi giua ki lop 4
... KHỐI 4 1. Ý: A (1 điểm) 2. 1 điểm: Mỗi câu đúng 0,25 điểm a) DC b) BC c) DC d) BC 3. 1, 5 điểm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm a) C b) C c) D 4. 2 điểm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm a) 10 3475 b) 14 7974 c) ... số nào bé hơn 1? A. B. C. D. 4. Đặt tính rồi tính: a) 53867 + 49608 b) 482 x 307 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. ………………… …………………. c) 918 46 - 84752 d) 18 4905 : 21 ………………… ………………… ... học: 2009-2 010 Thời gian: 60 phút Điểm - Đọc thành tiếng. - Đọc hiểu. - Viết L ời phê của giáo viên . - Người coi. ........................ - Người chấm: …………… Ki m tra đọc: (10 điểm) 1/ Đọc hiểu...
 • 6
 • 131
 • 1

ĐỀ THI GIỮA II MÔN TOÁN LỚP 1

ĐỀ THI GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 1
... 2: ( 2 điểm ) Tính : a) 12 + 3 – 3 = b) 15 – 5 + 1 = c) 16 + 3 – 9 = d) 18 + 1 – 0 = Bài 4: ( 1 điểm ) Điền dấu <, >, = 14 + 4 19 10 + 20 30 Bài 5: ( 2 điểm) Lan có 12 ngòi bút, Hà có 7 ngòi ... C. 48 Bài 2: ( 1 điểm) 12 + 7 = A. 19 B. 18 C. 17 Bài 3: ( 1 điểm ) 80 – 30 = A. 40 B. 50 C. 60 Phần II: Tự luận: Bài 1: ( 1 điểm ) Đặt tính rồi tính: 18 – 8 15 + 4 ............ ............... ... LỚP 1. Thời gian: 40 phút. Họ và tên học sinh:……………………………….Lớp 1 .. Phần I : Trắc nghiệm: Khoanh vào kết quả đúng: Bài 1: ( 1 điểm ): Số liền trước của 49 là: A.50 B. 47 C. 48 Bài 2: ( 1 điểm) 12 ...
 • 1
 • 4,811
 • 91

ĐỀ THI GIỮA II MÔN TVIỆT LỚP 1

ĐỀ THI GIỮA KÌ II MÔN TVIỆT LỚP 1
... MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1. Thời gian: 40 phút. Họ và tên học sinh:………………………………..Lớp 1 .. Phần I: KI M TRA ĐỌC: I. Đọc thành tiếng: GV yêu cầu HS đọc bài: Bàn tay mẹ ( Tiếng Việt 1 tập II trang 55) ... tập II trang 55) II. Đọc hiểu: Đọc kĩ bài “ Bàn tay mẹ” và làm các bài tập sau: 1. Tìm tiếng trong bài có vần: ( 1 điểm) - ay:…………………………………………………………………… - am:…………………………………………………………………… 2. Tìm...
 • 2
 • 374
 • 9

Đề thi giữa I -Toán lóp 1

Đề thi giữa kì I -Toán lóp 1
... tên:.............................................. Môn: Toán – Lớp 1 .. Bài 1: ( 1 điểm) Số? Bài 2: ( 2 điểm) Viết các số: 3, 5, 6, 7, 10 , 8, 1 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………… b) Theo ... Tính 3 + 0 =………. 1 + 4 = …….. 1 + 2 +1 =………. 0 + 5 = ……… Bài 4: ( 1 điểm) Điền dấu: >, < , = 3 5 7 7 2 + 4 4 0 + 6 9 Bài 5: ( 2 điểm) Viết phép tính thích hợp: Bài 6: ( 1 điểm) Khoanh vào ... PHÒNG GD- ĐT GIO LINH Phiếu ki m tra chất lượng giữa kì I Trường TH thị trấn Gio Linh Ngày ki m tra: Thứ 6 ngày 29 tháng 10 năm 2 010 Thời gian 40 phút (không kể thời gian giao...
 • 2
 • 105
 • 2

đề thi giua 1 TV lop 1

đề thi giua kì 1 TV lop 1
... Võ Thị Sáu KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I Họ và tên:…………………………….. Lớp:…………………………………... Môn: Tiếng Việt – Khối I ĐIỂM LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN. . I / PHẦN ĐỌC THẦM LÀM BÀI TẬP : ( 3 điểm) 1. Nối cột ... vần thích hợp vào chỗ chấm: a, oi hay ai nhà ng…... b, uôi hay ươi: nải ch……. II / PHẦN VIẾT : ( 10 điểm ) Viết âm : ch, nh, d, m, ph, Viết vần : ia, uôi, ươi, Viết từ: ngà voi, máy bay.Viết câu...
 • 2
 • 64
 • 2

đề thi giua 1 lop 3

đề thi giua kì 1 lop 3
... nhất trong các số sau : 412 ; 4 21 ; 570 ; 635. A. 635 B. 570 C. 4 21 D. 412 II. Phần tự luận ( 7 điểm) Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 14 ì 7 30 ì 6 87 : 2 99 : 3 Bài 2 : (1, 5 điểm) : Điền dấu ... 9 - 30 .. 15 : 3 3m 5 cm 300 cm Bài 3 : (1, 5 điểm) Một cửa hàng có 49 kg táo và đã bán đợc 7 1 số táo đó. Hỏi cửa hàng đã bán đợc bao nhiêu ki - lô - gam táo ? Bài giải. Bài 4: (1 điểm) a . ... Câu 1: ( 2 điểm ): Mỗi ý đúng đơc 0,5 điểm . Kết quả lần lợt là : 98 ; 18 0 ; 43 ( d 1 ) ; 33. Câu 2:( 1, 5 điểm ): Mỗi ý đúng đơc 0,5 điểm . 4m 50 cm = 450 cm 3m 5 cm > 300 cm 6 x 9 - 30 . .15 ...
 • 4
 • 204
 • 14

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP