Tài liệu về : “ Phương pháp bình phương tối thiểu để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm

Phương pháp bình phương tối thiểu để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm

 Phương pháp bình phương tối thiểu để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm
... xấp xỉ đều và bài toán xấp xỉ trung bình ph-ơng. Trong đồ án này em đề cập đến bài toán dùng phơng pháp xấp xỉ trung bình phơng hay còn gọi là phơng pháp bình phơng tối thiểu để xấp xỉ hàm ... i i my x a a a. Bởi vậy phơng pháp tìm xấp xỉ tốt nhất theo nghĩa trung bình còn gọi là ph-ơng pháp bình phơng tối thiểu để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... =niiixyn12)]([1khá bé thì hàm )(x sẽ xấp xỉ khá tốt với hàm ( )f x. Cách xấp xỉ một hàm số lấy sai số trung bình phơng làm tiêu chuẩn đánh giá nh trên gọi là xấp xỉ hàm theo nghĩa trung bình phơng. ...
 • 66
 • 1,370
 • 12

Phương pháp xấp xỉ trung bình phương hay còn gọi là phương pháp bình phương tối thiểu để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm

Phương pháp xấp xỉ trung bình phương hay còn gọi là phương pháp bình phương tối thiểu để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm
... toán xấp xỉ đều và bài toán xấp xỉ trung bình ph- ơng. Trong đồ án này em đề cập đến bài toán dùng phơng pháp xấp xỉ trung bình phơng hay còn gọi là phơng pháp bình phơng tối thiểu để xấp ... m y x a a a . Bởi vậy phơng pháp tìm xấp xỉ tốt nhất theo nghĩa trung bình còn gọi là ph- ơng pháp bình phơng tối thiểu để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... Chơng I PHƯƠNG PHáP BìNH PHƯƠNG TốI THIểU LậP CÔNG THứC Từ THựC NGHIệM 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Đặt vấn đề Có rất nhiều phơng pháp khác nhau để lập những đa thức từ thực nghiệm...
 • 66
 • 376
 • 0

Tài liệu luận văn:bài toán dùng phương pháp xấp xỉ trung bình phương (hay còn gọi là phương pháp bình phương tối thiểu) để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm pot

Tài liệu luận văn:bài toán dùng phương pháp xấp xỉ trung bình phương (hay còn gọi là phương pháp bình phương tối thiểu) để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm pot
... nghĩa của sai số trung bình phương ………………… 3 1.2.4. Xấp xỉ hàm theo nghĩa trung bình phương ………………5 Chương II Các phương pháp xấp xỉ: 2.1 . Xấp xỉ hàm trong thực nghiệm bằng đa thức suy ... sai số trung bình phương = khá bé thì hàm sẽ xấp xỉ khá tốt với hàm ( )f x. Cách xấp xỉ một hàm số lấy sai số trung bình phương làm tiêu chuẩn đánh giá như trên gọi là xấp xỉ hàm theo nghĩa ... ra………………………………………………2 1.2. Sai số trung bình phương phương pháp bình phương tối thiểu tìm xấp xỉ tốt nhất với một hàm ………………………………………… 3 1.2.1. Sai số trung bình phương ……………………………… 3 1.2.2. Định...
 • 68
 • 194
 • 0

Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện Proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit bazo từ dữ liệu pH thực nghiệm

Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện Proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit bazo từ dữ liệu pH thực nghiệm
... này, tác giả trong [12] bước đầu nghiên cứu khả năng vận dụng phương pháp tính lặp theo điều kiện proton (ĐKP) kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu (BPTT) để đánh giá hằng ... hành thực nghiệm đo pH và chuẩn độ đo pH của duy nhất dung dịch axit oxalic. Vấn đề được đặt ra ở đây là phương pháp tính lặp theo điều kiện proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu ... thiện phương pháp nghiên cứu của luận văn này. Chính vì vậy chúng tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện proton (ĐKP) kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu (BPTT)...
 • 92
 • 710
 • 4

Hoàn thiện phương pháp tính lập theo điều kiện proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit đơn bazo từ dữ liệu pH thực nghiệm

Hoàn thiện phương pháp tính lập theo điều kiện proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit đơn bazo từ dữ liệu pH thực nghiệm
... này, tác giả trong [12] bước đầu nghiên cứu khả năng vận dụng phương pháp tính lặp theo điều kiện proton (ĐKP) kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu (BPTT) để đánh giá ... hành thực nghiệm đo pH và chuẩn độ đo pH của duy nhất dung dịch axit oxalic. Vấn đề được đặt ra ở đây là phương pháp tính lặp theo điều kiện proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu ... thiện phương pháp nghiên cứu của luận văn này. Chính vì vậy chúng tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện proton (ĐKP) kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu...
 • 92
 • 187
 • 0

PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LẬP CÔNG THỨC TỪ THỰC NGHIỆM.DOC

PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LẬP CÔNG THỨC TỪ THỰC NGHIỆM.DOC
... xấp xỉ đều và bài toán xấp xỉ trung bình ph-ơng. Trong đồ án này em đề cập đến bài toán dùng phơng pháp xấp xỉ trung bình phơng hay còn gọi là phơng pháp bình phơng tối thiểu để xấp xỉ hàm ... i i my x a a a. Bởi vậy phơng pháp tìm xấp xỉ tốt nhất theo nghĩa trung bình còn gọi là ph-ơng pháp bình phơng tối thiểu để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm. Website: http://www.docs.vn Email ... 0918.775.3681.2 Sai số trung bình phơng và phơng pháp bình phơng tối thiểu tìm xấp xỉ tốt nhất với một hàm 1.2.1 Sai số trung bình phơng Những hàm trong thực nghiệm thu đợc thờng mắc phải những sai...
 • 65
 • 1,380
 • 3

PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LẬP CÔNG THỨC TỪ THỰC NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LẬP CÔNG THỨC TỪ THỰC NGHIỆM
... y và x.1.2 Sai số trung bình phương phương pháp bình phương tối thiểu tìm xấp xỉ tốt nhất với một hàm 1.2.1 Sai số trung bình phương Những hàm trong thực nghiệm thu được thường mắc phải ... PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LẬP CÔNG THỨC TỪ THỰCNGHIỆM1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Đặt vấn đề Có rất nhiều phương pháp khác nhau để lập những đa thức từ thực nghiệm mà ta ... lý trong quá trình tính toán. Trong bài toán tìm hàm xấp xỉ trên việc chọn dạng của hàm xấp xỉ )(xmφ là tùythuộc ý nghĩa thực tiễn của hàm f(x).Bài toán 2 (tìm các tham số của một hàm...
 • 7
 • 106
 • 3

PHÉP nội SUY và PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG tối THIỂU

PHÉP nội SUY và PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG tối THIỂU
... cũng tăng  Một phương pháp khác, thường dùng trong thực tế là nội suy bởi đa thức Spline bậc 3 1 MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP SỐ PHÉP NỘI SUY Và PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU CHƯƠNG 4 61 ... Tính gần đúng f(0,2)? 66 4.2. Phương pháp bình phương tối thiểu  Giả sử có đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x nhưng chưa biết công thức của . Qua đo đạt, thí nghiệm, quan sát,… ta có được ... Ta có: f(0,2)  P3(0,2)=0,15 67  Nội dung của phương pháp  Gọi y=f(x) là công thức nghiệm cần tìm.  Do các yi chỉ là giá trị thực nghiệm nên yif(xi)  Đặt i = yi – f(xi)...
 • 74
 • 305
 • 26

Ứng dụng phương pháp bình phương tối thiểu tái tạo đường và mặt cong tham số 3d

Ứng dụng phương pháp bình phương tối thiểu tái tạo đường và mặt cong tham số 3d
... tham số 3D sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu thì công cụ quan trọng để giải quyết bài toán này là lý thuyết bình phương tối thiểu. Đây là phương pháp tối ưu hóa để lựa chọn một đường ... cong tham số. - Tìm hiểu lý thuyết về xấp xỉ hàm. - Tìm hiểu về phương pháp bình phương tối thiểu và ứng dụng phương pháp bình phương tối thiểu trong việc tái tạo đối tượng 3D. - Xây dựng ... dụng phương pháp bình phương tối thiểu và áp dụng trong bài toán tái tạo đối tượng 3D. 4. Phương pháp thực hiện a .Phương pháp lý thuyết - Tìm hiểu về mô hình hoá. - Tìm hiểu về phương pháp bình...
 • 26
 • 187
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP