Tài liệu về : “bài tập kèm lời giải kế toán tài chính chương 4

bài tập kèm lời giải kế toán tài chính chương 4

bài tập kèm lời giải kế toán tài chính chương 4
... thien_vodich_no01@yahoo.com CHƯƠNG 4 – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Bài 4. 1: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau: Số dư ngày 30/11/N:  TK 121: 45 .000.000đ (TK ... công ty Z là 14. 000đ/cổ phần. Doanh nghiệp tiến hành lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính. Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản kế toán. Bải giải Trần ... TK 141 : 110.000 6. Ngày 27/12 Nợ TK 112: 45 0.000 = 50.000.000 x 0,9% Có TK 515: 50.000 7. Ngày 31/12 Nợ TK 635: 40 .000.000 Có TK 229: 40 .000.000 = 600.000.000 – 40 .000 x 14. 000...
 • 8
 • 6,918
 • 270

bài tập kèm lời giải kế toán tài chính chương 6

bài tập kèm lời giải kế toán tài chính chương 6
... và Quỹ dự phòng tài chính 30%. 2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong tháng 4/ N là lỗ 8.000.000đ. Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bài giải 1. Nợ TK 42 11: 50.000.000 ... 50.000.000 Có TK 3388: 50.000.000 Nợ TK 42 11: 10.000.000 Có TK 41 8: 10.000.000 Nợ TK 42 11: 20.000.000 Có TK 41 4: 10.000.000 Có TK 43 11: 4. 000.000 Có TK 41 5: 6.000.000 Trần Ngọc Thiện ... khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bải giải 1. Nợ TK 42 1: 250.000.000 Có TK 41 4: 200.000.000 Có TK 41 5: 25.000.000 Có TK 43 11: 12.500.000 Có TK 43 12: 12.500.000 2. Nợ TK 211: 50.000.000...
 • 8
 • 3,561
 • 149

Bài tậplời giải kế toán tài chính

Bài tập có lời giải kế toán tài chính
... 600-Có TK 141 : 12.6002d)Nợ TK 41 4 : 2 04. 660-Có TK 41 1: 2 04. 6003a)Nợ TK 001 : 240 .0003b) Nợ TK 641 ( 641 7): 15.000Nợ TK 133( 1331) : 1.500-Có TK 311 : 16.5004a) Nợ TK 2 14( 2 141 ) : 48 .00-Có TK ... ( X): 44 0.000-Có TK 515: 4. 400-Có TK 112 : 43 5.6007) Nợ TK 331 ( K): 77.000-Có TK 152 ( VLP) : 77.0008) Nợ TK 141 : 3.000-Có TK 111 : 3.00 0Bài 2: Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tưCó tài liệu ... TK 44 1: 1.000.800-Có TK 41 1 : 1.000.8007a) Nợ TK 241 ( 241 3) : 180.000Nợ TK 133( 1332): 9.000-Có TK 331 ( V) : 189.0007b) Nợ TK 211( 2111): 180.000-Có TK 2 14( 2 143 ): 180.0008a) Nợ TK 241 ( 241 2)...
 • 7
 • 11,376
 • 432

Bài tập kèm lời giải Kế toán TCDN chương 3 - Kế toán Tài sản cố định

Bài tập kèm lời giải Kế toán TCDN chương 3 - Kế toán Tài sản cố định
... Email: thien_vodich_no01@yahoo.com CHƯƠNG 3 – KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Bài 3.1: Tại công ty Minh Hà nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 có tài liệu: 1. Ngày 08/05 mua 1 TSCĐ ... Định khoản: Nợ TK 641 : 22.300.000 Nợ TK 642 : 10. 246 .660 Có TK 2 14: 32. 546 .660 Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Email: thien_vodich_no01@yahoo.com Bài 3.5: Tại một doanh ... 19.050.000 = 381.000.000 x 5% Có TK 241 2: 381.000.000 = 256.000.000 + 55.000.000 + 10.000.000 + 60.000.000 Nợ TK 44 1: 361.950.000 Có TK 41 1: 361.950.000 4. Ngày 26/07 Nợ TK 2135: 80.000.000...
 • 10
 • 1,095
 • 62

Bài tập kèm lời giải Kế toán TCDN chương 5 - Kế toán nợ phải trả

Bài tập kèm lời giải Kế toán TCDN chương 5 - Kế toán nợ phải trả
... 5 – KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ Bài 5.1: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán tài ... 335: 200.000 Có TK 3 34: 200.000 4. Nợ TK 622: 65.360.000 = 344 .000.000 x 19% Nợ TK 627: 2. 945 .000 = 15.500.000 x 19% Nợ TK 641 : 1. 140 .000 = 6.000.000 x 19% Nợ TK 642 : 5.320.000 = 28.000.000 ... Có TK 341 : 200.000.000 6. Ngày 31/12/N Nợ TK 635: 1 .44 0.000 = 40 .000.000 x 1.2% x 3 Nợ TK 311: 40 .000.000 Có TK 112: 41 .44 0.000 Nợ TK 635: 8.000.000 = 800.000.000 x 1% Có TK 112:...
 • 12
 • 771
 • 44

Bài tập kèm lời giải Kế toán TCDN chương 7

Bài tập kèm lời giải Kế toán TCDN chương 7
... 125. 642 .000 Có TK 632: 77. 142 .000 Có TK 641 : 27.300.000 Có TK 642 : 21.200.000 Nợ TK 711: 182.860 Có TK 911: 182.860 Kết chuyển lỗ: Nợ TK 42 1: 5 .45 9. 140 Có TK 911: 5 .45 9. 140 Trần ... 257. 140 Nợ TK 1388: 44 0.000 = 20 x 22.000 Có TK 632: 257. 140 Có TK 711: 182.860 5. Nợ TK 641 : 10.000.000 Nợ TK 642 : 5.000.000 Có TK 3 34: 15.000.000 Nợ TK 641 : 1.900.000 Nợ TK 642 : ... TK 641 : 2.520.000 Có TK 331: 2.520.000 Nợ TK 641 : 5.000.000 Nợ TK 642 : 1.500.000 Có TK 2 14: 6.500.000 Nợ TK 641 : 4. 380.000 Nợ TK 642 : 6.250.000 Có TK 331: 10.630.000 Nợ TK 641 :...
 • 13
 • 707
 • 17

Các dạng bài tậplời giải kế toán thuế

Các dạng bài tập và lời giải kế toán thuế
... 60%) + 9.000 + 30.3 74 = 41 . 641 ,208 (tr) • chi phí hợp lý tiêu thụ 600.000 sp trong kỳ: (918 – 276,1 344 ) + (1.170 – 24, 71 04) + 10.2 94 + (41 . 641 ,208/750.000) x 600.000 = 45 .3 94, 1216 (tr đ) Thuế ... 46 .000) = 322 (tr) XK: 2.000 x 46 .000 x 2% = 1, 84 (tr) GTGT: 4. 000 x 46 .000 x 10% = 18 ,4 (tr). VẬY: - Thuế xuất khẩu phải nộp: 14, 8 (tr) + 4, 5 (tr) + 1, 84 (tr) = 21, 14 (tr) - Thuế GTGT phải nộp ... = 54( tr) + 18 ,4 (tr) = 72 ,4 (tr) * Thuế GTGT đầu vào = 84. 500.000 Vậy thuế GTGT phải nộp = 72 ,4 84, 5 = -12,1 (tr) - thuế TNDN = doanh thu – chi phí + thu nhập * doanh thu = 540 (tr) + 740 (tr)...
 • 16
 • 10,038
 • 482

Bài tậplời giải kế toán TCDN chương 2 - Kế toán hàng tồn kho

Bài tập có lời giải kế toán TCDN chương 2 - Kế toán hàng tồn kho
... Có TK 133: 1 .42 8.000 = 14. 280.000 x 10% Có TK 156: 14. 280.000 = 142 .800.000 x 10% Nợ TK 331: 141 .372.000 = 157.080.000 – 15.708.000 Có TK 111: 138. 544 .560 Có TK 515: 2.827 .44 0 = (157.080.000 ... 331: 14. 520.000 3. Nợ TK 157: 4. 346 .000 Có TK 156: 4. 346 .000 = 2.173 x 2.000 4. Nợ TK 156: 9.000.000 = 4. 000 x 2.250 Nợ TK 133: 900.000 Có TK 111: 9.900.000 5. Nợ TK 632: 840 .000 ... TK 131: 44 .000.000 Có TK 333: 4. 000.000 Có TK 511: 40 .000.000 Nếu công ty Q thanh toán tiền trước hạn để được hưởng chiết khấu Nợ TK 635: 880.000 = 44 .000.000 x 2% Nợ TK 111: 43 .120.000...
 • 15
 • 1,587
 • 72

Bài tậplời giải kế toán chi phí

Bài tập và lời giải kế toán chi phí
... 41 .739,13 278.260,9 2.782,609 278.260,9 CPNCTT - 37.600 2.128,302 35 .47 1,7 3 54, 717 35 .47 1,7 CPSXC - 75.200 4. 256,6 04 70. 943 ,4 709 ,43 4 70. 943 ,4 Cộng - 43 2.800 48 .1 24, 04 3 84. 676 3. 848 ,76 3 84. 676 ... cuối kỳ GĐ2 627) 75.200 43 2.800 3 84. 676 SD: 48 .1 24, 04 TK 1 54( II) SD: 0 154I) 348 .676 622) 41 .280 627) 68.800 44 1. 345 ,9(154III) 49 4.756 44 1. 345 ,9 -Trang 118- DC ... - 245 .5 24, 3 2.728, 04 8 245 .5 24, 3 CPNCTT - 35 .47 1,7 41 .280 4. 173, 14 1 3.057,778 69.520,78 772 ,45 31 69.520,78 CPSXC - 70. 943 ,4 68.800 8. 346 ,282 5.096,296 126.291,8 1 .40 3, 24 2...
 • 120
 • 876
 • 74

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP