Tài liệu về : “Kế hoạch bộ môn Địa lý 6

Kế hoạch bộ môn Địa 6

Kế hoạch bộ môn Địa lý 6
... Kế hoạch bộ môn địa 6 i. Mục tiêu môn ĐịA 6 1. Kiến thức. - Có những kiến thức phổ thông cơ bản càn thiêtvề môi trờng ... Quả địa cầu. - Quả địa cầu. - Một sốbản đồ. - Một số bản đồ có tỉ lệ khác nhau. - Địa bàn: 4 chiếc. - Thớc dây: 4 chiếc. - Quả địa cầu. - Quả địa cầu. - Quả địa cầu. - Quả địa cầu. - Quả địa ... các môn học . - Chú ý thực hành, học bài cũ và đọc bài trớc khi lên lớp. V, Kiến nghị . ---------------------------------------*********-------------------------------------- Kế hoạt bộ môn địa...
 • 6
 • 205
 • 0

KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LỚP 6 - 2010-2011

KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 - 2010-2011
... /g 6 ) 'jP' 6 (- 4 6 4) kD8T) /Lj0iYO ) Y 6 ! 6 - P) k 6  D  !D  8 T) R *DE 6 jD E) `a  @ 6  ... II. Các Uu 6 g 6 D /F 6  6 ? 6  'D  "< *;@Y0^`) thành phần tự nhiên của Trái Đất. (tiếp theo). <  6   6   D  g  6 D) ... '<! 6 4    = C 3  .; 3 K  ;   D) ]R Y> 6 4O ' 6 (-) Y 6 ?WY> 6 A 3> 6 ' 6 (-)   `a...
 • 8
 • 97
 • 5

Kế hoạch bộ môn địa lớp 6

Kế hoạch bộ môn địa lý lớp 6
... LIÊN1Ba Ngạc, tháng 9 năm 2012KẾ HOẠCH ĐỊA LÍ 6 TRƯỜNG THCS TRUNG KÊNHKẾ HOẠCH ĐỊA LÝ LỚP 6 PHẦN A: KẾ HOẠCH CHUNG I. Đặc điểm tình hình:1. Những căn cứ xây dựng kế hoạch - Căn cứ vào chỉ thị ... thích bộ môn, yêu thích thiên nhiên, ham tìm tòi hiểu biếtnhiệm vụ của bộ môn Địa lớp 6. yêu cầu, phương pháp học tập bộ môn Địa 6 có hiệu quả cao.1Trực quan, vấn đápquả địa cầu, ... bản, nhiệm vụ của bộ môn Địa lớp 6. Nắm bắt được yêu cầu, phương pháp học tập bộ môn Địa 6 có hiệu quả cao.2. Kỹ năng:Bước đầu hình thành cho HS kỹ năng tư duy Địa liên hệ thực tế.3....
 • 18
 • 154
 • 1

kế hoạch bộ môn vật 6

kế hoạch bộ môn vật lý 6
... THẠNH Kế hoạch bộ môn Vật 6 THÁNG TUẦN TIẾ CHƯƠNG BÀI TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐDDH - TN CHỨNG MINH BÀI TẬP RÈN LUYỆN TRỌNG TÂM CHƯƠNG 25 Nhiệt kế. Nhiệt giai nóng lạnh * Tìm hiểu nhiệt kế ... nặng giống nhau, mỗi quả 50g * C 1 - C 6 SGK * 9.1 -> 9.4 SBT Giáo viên : Hàng Thò Mai Phương Trang 2 TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THẠNH Kế hoạch bộ môn Vật 6 THÁNG TUẦN TIẾ CHƯƠNG BÀI TRỌNG TÂM ... TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THẠNH Kế hoạch bộ môn Vật 6 THÁNG TUẦN TIẾ CHƯƠNG BÀI TRỌNG TÂM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐDDH - TN CHỨNG MINH BÀI TẬP RÈN LUYỆN TRỌNG TÂM CHƯƠNG Tuần 20 20 Tổng kết chương I * Vận...
 • 8
 • 1,028
 • 62

Kế hoạch bộ môn Địa6

Kế hoạch bộ môn Địa lí 6
... Kế hoạch bộ môn địa 6 i. Mục tiêu môn ĐịA 6 1. Kiến thức. - Có những kiến thức phổ thông cơ bản càn thiêtvề môi trờng ... Quả địa cầu. - Quả địa cầu. - Một sốbản đồ. - Một số bản đồ có tỉ lệ khác nhau. - Địa bàn: 4 chiếc. - Thớc dây: 4 chiếc. - Quả địa cầu. - Quả địa cầu. - Quả địa cầu. - Quả địa cầu. - Quả địa ... tơng đối thành thạo các kĩ năng địa lí, để tìm hiểu địa địa phơng và tự bổ sung kiến thức cho mình. - Sử dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợngđịa lí thờng xẩy rảtong môi trờng...
 • 3
 • 516
 • 4

Ke hoach bo mon dia ly 7 cu the den tung tiet cuc hay

Ke hoach bo mon dia ly 7 cu the den tung tiet cuc hay
... Môn học :Địa 7 Tổng số tiết: 70 trong đó thuyết: 60 , thực hành: 10 Số tiết trong 1 tuần : 2 tiết. Số tiết ngoại khoá: Tuần ... Bắc Mĩ - Biết đợc vị trí địa giới hạn của châu Mĩ trên bản đồ - Trình bày đợc những đặc điểm khái quát về lãnh thổ dân c, dân tộc của châu Mĩ - Biết đợc vị trí địa giới hạn của Bắc Mĩ. Trình ... nhiên, dân c, kinh tế. Phân tích lát cắt địa hình Bắc Mĩ dân c và đô thi Bắc Mĩ -Bản đồ nông,công nghiệp Bắc Mĩ- Trung và Nam Mĩ * Kiến thức: Biết đợc vị trí địa lý, giới hạn phạm vi của khu vực -...
 • 6
 • 159
 • 2

Kế hoạch bộ môn Địa 9

Kế hoạch bộ môn Địa lý 9
... – ĐÀO TẠO PHÙ MỸ TRƯỜNG THCS MỸ CHÁNH ------  ------ KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ 9 Giáo viên: Nguyễn Thị Nhạn Tổ: Sử Địa – GDCD KHBM Địa 9 Nguyễn thị Nhạn 1 Năm học: 2010 – 2011 I. ĐẶC ĐIỂM ... ....................................................................................................................................................................………………… KHBM Địa 9 Nguyễn thị Nhạn 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ: KHBM Địa 9 Nguyễn thị Nhạn 5 KHBM Địa 9 Nguyễn thị Nhạn Tuần ... giỏi. KHBM Địa 9 Nguyễn thị Nhạn 3 IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN Lớp SS KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Học kỳ 1 Học kỳ 2 Cả năm Tbình Khá Giỏi Tbình Khá Giỏi Tbình Khá Giỏi 9A3 36 9A4 35 9A7 35 9A8 36 9A9 35 9A10...
 • 7
 • 260
 • 7

KẾ HOẠCH BỘ MÔN VẬT 6

KẾ HOẠCH BỘ MÔN VẬT LÝ 6
... ChØ tiªu phÊn ®Êu X.lo¹i Líp Giái Kh¸ TB Ỹu Sl % Sl % Sl % Sl % 6/ 1(49) 9 18.4 20 40.8 16 32 .6 4 8.2 6/ 2(50) 10 20.0 22 44.0 13 26. 0 5 10.0 III.kÕ ho¹ch TõNG ch ¬ng Tên chương (Tổng sốtiết) Mục ... tả cấu tạo của nhiệt kế thường dùng .Vận dụng sự co giãn vì nhiệt của các *Sự nở vì nhiệt trong tự nhiên,đời sống và kỉ thuật *Các loại nhiệt kế thông dụng . Hai loại thang Kết hợp phương pháp ... Giá treo lò xo hộp quả cân Cho nhóm HS: Cân Rô BecVan, lực kế - Cân Rô Béc Van,bình chia độ, vật cần xác định khối lượng riêng *Rút ra kết luận về sự co giãn vì nhiệt của các chất rắn ,lỏng, khí...
 • 3
 • 270
 • 15

Kế hoạch bộ môn địa 9

Kế hoạch bộ môn địa lý 9
... 03 8.3 9. 3 ( 36 ) 04 11.1 06 16. 7 18 50.0 06 16. 7 02 5 .6 9. 4 (38 ) 03 7.9 07 18.4 20 52 .6 06 15.8 02 5.3 9. 5 (35 ) 02 5.7 06 17.1 18 51.4 07 20.0 02 5.7 9 .6 (37 ) 03 8.1 06 16. 2 19 51.4 07 ... 0 0 0 0 9. 2 ( 36 ) 03 8.3 05 13.9 19 52.8 06 16. 7 03 8.3 9. 3 ( 36 ) 04 11.1 06 16. 7 18 50.0 06 16. 7 02 5 .6 9. 4 (38 ) 03 7.9 07 18.4 20 52 .6 06 15.8 02 5.3 9. 5 (35 ) 02 5.7 06 17.1 18 51.4 ... Kê hoạch bộ môn địa 9 2010 – 2011 - Tận dụng tối đa và sử dụng có hiệu quả các ĐDDH. Có kế hoạch tự làm ĐDDH vớ những đồ dùng còn thiếu. - Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc chưng bộ môn, đặc...
 • 22
 • 196
 • 4

Kế hoạch bộ môn địa 7

Kế hoạch bộ môn địa lý 7
... Hng14 Kế hoạch môn Địa lí Năm học 2013- 2014- C¸ch ph©n tÝch biÓu ®å d©n c.Kí duyệt BGH Trung Kênh, ngày 2 tháng 10 năm 2013 Người lập kế hoạch Vũ Thị HằngKÕ ho¹ch chi tiÕt m«n ®Þa lÝ ... miền địa lí tự nhiên và địa địa phơngHS cần:-Biết vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của các miền:Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miềnTây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam và Nam Trung Bộ. -Trình ... 2013- 2014- Giáo dục văn hóa: Giỏi 26, 2%, Khá 46, 9%, TB 26, 6%, Yếu 0% 4/ Kết quả khảo sát đầu năm môn A L 7Khối/ lớpTổngsố HSĐiểm 0-2 Điểm 3-4 Điểm 5 -6 Điểm 7-8 Điểm 9-10Điểm > 5S...
 • 26
 • 93
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP