Tài liệu về : “mau don xin nghi phep cua GV

mau don xin nghi phep cua GV

mau don xin nghi phep cua GV
... đồng ý, tôi xin hứa sẽ trả phép đúng thời hạn. Xin chân thành cảm ơn! Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG (Xác nhận và chịu trách nhiệm giải quyết) Lang Chánh, ngày........tháng....năm....... NGƯỜI XIN PHÉP ... tác:............................................................................................................................................. Xin phép được nghỉ số ngày là:.................ngày. Lí do xin nghỉ như sau: ............................................................................................................................................................................ ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XIN PHÉP K ính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh Tên tôi là:....................................................................................................................
 • 2
 • 3,813
 • 23

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Mẫu Đơn xin nghỉ phép
... :............................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ Trong thời gian .…..... ngày (Kể từ ngày……….... đến hến ngày ………..)Lý do xin nghỉ phép :......................................................................................................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…Tôi ... 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.netĐƠN XIN NGHỈ PHÉPKính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty Phòng Hành chánh – Nhân sựTôi tên là :...
 • 1
 • 43,365
 • 173

Mẫu đơn xin nâng lương của GV

Mẫu đơn xin nâng lương của GV
... Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam ã Độc lập Tự do Hạnh phúc Đơn xin nâng lơng Kính gửi: Hội đồng xét duyệt nâng lơng trờng THCS Quỳnh Phơng Đồng kính gửi Hội đồng ... lơng các cấp, các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi đúng nh quy định hiện hành. Tôi xin chân thành cảm ơn! Quỳnh phơng, ngày 12 tháng 5 năm 2008 Ngời làm đơn ...
 • 1
 • 6,030
 • 58

Mau don xin nghi phep

Mau don xin nghi phep
... đồng ý, tôi xin hứa sẽ trả phép đúng thời hạn. Xin chân thành cảm ơn! Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG (Xác nhận và chịu trách nhiệm giải quyết) Lang Chánh, ngày........tháng....năm....... NGƯỜI XIN PHÉP ... tác:............................................................................................................................................. Xin phép được nghỉ số ngày là:.................ngày. Lí do xin nghỉ như sau: ............................................................................................................................................................................ ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XIN PHÉP K ính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh Tên tôi là:....................................................................................................................
 • 2
 • 3,927
 • 3

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương
... ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNGKính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty Phòng Hành chánh – Nhân sựTôi tên ... :............................................…......................................................................................................................…......................................................................................................................…Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)Trong thời gian .…..... ngày ...
 • 1
 • 19,206
 • 175

Mẫu giấy xin nghỉ phép

Mẫu giấy xin nghỉ phép
... liệu: NS – 10 – BM01Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………GIẤY XIN NGHỈ PHÉPKính gửi : ……………………………………………………………………….. Họ và tên: .............................................................Chức ... HCNS:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Người Xin phép Trưởng bộ phận Phòng NS...
 • 1
 • 4,269
 • 21

Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép
... ngày.........................................đến ngày...............................................Tôi xin cam kết sẽ trở về Việt Nam đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà Trường.TP. Hà Nội, ... là:............................................................... Nam NữSinh ngày..........tháng....... năm 2012...................Nơi sinh: Ninh BìnhNghề nghi p: Sinh viên. ........................Khoa: Công Nghệ Thông TinMSSV: .................................................................... ... Nghệ Thông TinSố điện thoại liêc lạc:.........................................Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám hiệu nhà trường, phòng đào tạo cho tôi được phép nghỉ để đi..................................................................................................................................................................................
 • 1
 • 7,500
 • 34

Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép
... Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Chi Hội Lớp 12A 1 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Nghỉ phép lần 1 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi : Ban giám hiệu Trường THCS & THPT Phan Bội Châu, Di Linh, Lâm Đồng. ... con tôi nghỉ học ( …… ngày). Vì lí do ……………………………………………………. nên không thể đến trường được. Tôi xin hứa sau khi đi học lại con tôi sẽ chép bài, học bài và làm bài đầy đủ, đúng quy đònh của Nhà ... Ban giám hiệu Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn giảng dạy lớp 12A 1 . Tôi xin chân thành cảm ơn. Di Linh, ngày ………… tháng ………. năm ……………….. PHHS kính đơn Trường THCS &...
 • 1
 • 2,161
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP