Tài liệu về : “Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Bài giảng Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Bài giảng Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... HỆ THỐNG BÀI TẬPMÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Bài 1:Một ngân hàng đang tiến hành huy động- Tiết kiệm 9 tháng, 0,65%/tháng, trả lãi 3 tháng/lần.- Kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng, lãi suất ... khách hàng này tại ngân hàng là 16 tỷ, đồng thời cán bộ tín dụng cũng biết được rằng dư nợ củakhách hàng này tại các ngân hàng khác là 10 tỷ. Ngân hàng có những cách xử lý như thế nào? Bài 11: ... tháng/lần.Hãy tính lãi suất tương đương trả hàng tháng và so sánh ưu thế của mỗi cách huy động trong từng trườnghợp đối với cả ngân hàng và khách hàng. Bài 4: Ngân hàng A có các số liệu sau: (số dư bình...
 • 7
 • 1,070
 • 41

Các dạng bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp án

Các dạng bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp án
... Các dạng Bài tập nghiệp vụ Ngân hàng Thương Mại Bài 1: Một Khách hàng vay ngân hàng A một khoản tiền: 200 triệu đồng với thời hạn 6 tháng, ... 1%)/( 131+95+72+25+25) Bài 2:Một doanh nghiệp vay ngân hàng thương mại 100 triệu đồng, với thời hạn 3 tháng (từ 18/3/N đến 18/6/N). Ngân hàng cấp tiền vay cho doanh nghiệp gọn một lần vào ... X chỉ có một tài khoản cho vay tại ngân hàng A.2. Ngân hàng A tự trích tài khoản tiền gửi của công ty X để thu nợ khi đến hạn.3. Theo dự tính của doanh nghiệp X: Vốn lưu động ròng và các khoản...
 • 8
 • 11,865
 • 375

8 dạng bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

8 dạng bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... 8 dạng bài tập nghiệp vụ Ngân hàng Thương Mại Bài 1: Một Khách hàng vay ngân hàng A một khoản tiền: 200 triệu đồng với thời hạn 6 tháng, ... )* 1%)/( 131+95+72+25+25) Bài 2:Một doanh nghiệp vay ngân hàng thương mại 100 triệu đồng, với thời hạn 3 tháng (từ 18/3/Nđến 18/6/N). Ngân hàng cấp tiền vay cho doanh nghiệp gọn một lần vào 18/3/N. ... ty X chỉ có một tài khoản cho vay tại ngân hàng A.2. Ngân hàng A tự trích tài khoản tiền gửi của công ty X để thu nợ khi đến hạn.3. Theo dự tính của doanh nghiệp X: Vốn lưu động ròng và các khoản...
 • 5
 • 2,698
 • 133

bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... v so sỏnh u th ca mi cỏch huy ng trong tngtrng hp i vi c ngõn hng v khỏch hng.B i 4: Một ngân hàng đang tiến hành huy động- Tin gi tit kim, k hn 12 thỏng, lói sut 0,72%/thỏng, lói tr hng ... thỏng tr xung l10%, ngun tin cú k hntrờn 12 thỏng l 5%. Hãy so sánh chi phí huy động của ngân hàng gia cỏc ngun trờn....
 • 35
 • 559
 • 8

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 2 - gv.lê thị khánh phương

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 2 - gv.lê thị khánh phương
... kiệm không kỳ hạn Không thoả thuận trước với ngân hàng về thời điểm rúttiền cụ thể. Ngân hàng sẽ thanh toán tiền lãi cho khách hàng theođịnh kỳ hàng tháng hoặc vào ngày rút hết số dư. Tiền ... tiết kiệm cho ngân hàng.  Xuất trình chứng từ pháp lý liên quan đến người rúttiền. Ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ dokhách hàng cung cấp, trả tiền cho khách hàng và thuhồi ... pháp thu hút tiền gửi Nâng cao trình độ tư vấn và kỹ năng bán hàng của nhânviên ngân hàng  Xây dựng hình ảnh và thương hiệu ngân hàng  Khuyến mãi thu hút tiền gửiHuy động vốn qua phát hành...
 • 34
 • 550
 • 2

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 3 - gv.lê thị khánh phương

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 3 - gv.lê thị khánh phương
... trường tiền tệ liên ngân hàng. Công thức:Rcb = Rd + RtnRcb: lãi suất cơ bản;Rd: lãi suất huy động vốn;Rtn: tỷ lệ thu nhập từ đầu tư của ngân hàng. 1. Khái quát về tín dụng ngân hàng  Các phƣơng ... kinh nghiệm và có uy tín tại ngân hàng Việc phân công phân nhiệm phụ thuộc chính sách và phươngpháp quản trị của mỗi ngân hàng Tập quyền: quyền ra quyết định tín dụng tập trung vào mộtngườiPhân ... Sau khi tái xét tín dụng, ngân hàng tiến hành phânhạng tín dụng để có biện pháp giám sát thích hợp.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNGKhái quát về tín dụng ngân hàng Quy trình tín dụngBảo...
 • 35
 • 331
 • 1

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 4 - gv.lê thị khánh phương

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 4 - gv.lê thị khánh phương
... khác• Vay ngân hàng 112. Tín dụng ngắn hạn đối với DN Nhu cầu vốn ngắn hạn của Doanh nghiệp Nhu cầu vốn không thƣờng xuyên (thời vụ) Nhu cầu vốn thời vụ xuất phát từ đặc điểm thời vụ của hoạt ... dụng• Ưu nhược điểm• Ưu:• Thủ tục đơn giản• Khách hàng chủ động được nguồn vốn vay• Lãi vay trả cho ngân hàng thấp• Nhươc:• Ngân hàng dễ bị đọng vốn kinh doanh• Thu nhập lãi cho vay thấp262. ... và tiền gửi ngân hàng Nợ ngắn hạnChứng khoán ngắn hạn Phải trả người bánKhoản phải thu Phải trả công nhân viên Hàng tồn kho Phải trả khácTài sản lưu động khác Vay ngắn hạn ngân hàng Tài sản...
 • 40
 • 456
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP