THỰC TRẠNG KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ XD HÀ NỘI

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XD HÀ NỘI
... ý của kế toán trưởng, giám đốc ký duyệt, kế toán tiến hành lập phiếu chi: Công ty cổ phần đầu phát triển nhà xây dựng Hà NộiGIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁNKính gửi: Ông Giám đốc công ty Tên ... của Công ty cổ phần đầu phát triển nhà xây dựng Hà Nội (bảng 3 bảng 4) Chế độ lương của công ty rất linh hoạt nhưng cũng ng đối phức tạp. Hệ số lương của cán bộ công nhân viên công ... của công ty (bảng 5 bảng 6)Nhìn vào “Bảng trích BHCH- BHYT- KPCĐ” của khối văn phòng ta thấy lương cơ bản để tính BHXH được tính theo mức lương tối thiểu do công ty cổ phần đầu phát triển...
 • 55
 • 297
 • 0

Thực trạng hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu phát triển nhà XD Hà Nội

Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và XD Hà Nội
... tại Công ty cổ phần đầu t phát triển nhà XD Hà Nội.I. Khái quát chung về Công ty Cổ phần đầu t phát triển nhà Xây dựng Hà Nội . Ngày 16/10/2003 Công ty Cổ phần Đầu t phát triển nhà ... (không tính số công làm thêm)- Lơng thu nhập:Lơng TN = Giá trị công x số công thực tếb. L ơng sản xuất tỷ lệ l ơng sản xuất :Lơng sản xuất tỷ lệ lơng sản xuất đợc xây dựng nhằm đảm bảo công bằng ... chức hoạt động của công ty Cổ phần đầu t phát triển nhà xây dựng Hà Nội ban hành ngSày 17 tháng 10 năm 2003 thì chức năng nhiệm vụ của công ty là:- Lập dự án đầu t xây dựng các công...
 • 51
 • 303
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
... THỰC TRẠNG KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần phát triển thăng long: 2.1.1. Lịch sử hình thành ... hình thành phát triển công ty phát triển cổ phần thăng long + Sau hơn 30 năm thành lập phát triển, Truyền Hình Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về mọi mặt. Từ những ngày đầu với các ... tỉnh vùng núi, vùng cao, biên giới hải đảo. + Công ty cổ phần đầu phát triển Thăng Long là đơn vị hàng đầu ngành về kỹ thuật của Truyền Hình Việt Nam. Công ty đã tham gia cung ứng trang thiết...
 • 1
 • 321
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.
... Thực trạng kế toán về chi phí sản xuất tính giá thành sảp phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 5 vinaconex5.1, Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng số ... xuất, lên sổ kế toán, lập báo cáo tài chính. Xuất phát từ đặc điểm của ngành xây dựng, từ đặc thù của sản phẩm xây lắp từ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, công ty cổ phần xây dựng ... pháp tập hợp, phân loại chi phí sản xuất. Để đảm bảo tính đúng, tính đầy đủ chi phí sản xuất kinh doanh tính chínhxác giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp hoàn thành vấn đề đặt ra trớc tiên...
 • 34
 • 1,558
 • 3

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
... quan về công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu phát triển thăng long. Hạch toán CPSX tính giá thành sản phẩm là một công việc cần thiết quan ... KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG. 3.1.Nhận xét ,đánh giá 3.1.1.Nhận xét ,đánh giá chung Đánh giá tổng ... thành sản phẩm tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 3.2. Số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu...
 • 8
 • 282
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN THĂNG LONG.

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG.
... quan về công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu t phát triển thăng long. Hạch toán CPSX tính giá thành sản phẩm là một công việc cần thiết quantrọng ... đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 3.2. Số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu t phát triển Thăng Long Hoàn thiện công ... kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu t phát triển thăng long. 3.1.Nhận xét ,đánh giá 3.1.1.Nhận xét ,đánh giá chungĐánh giá tổng...
 • 8
 • 272
 • 0

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty Cổ phần thiết bị xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội .

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội .
... tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần thiết bị xây lắp công nghiệp 87/72 ... của sản phẩm xây lắp. 2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp: Trong sản xuất xây lắp cần phân biệt các loại giá thành sau: Giá thành dự toán, giá thành kế hoạch, giá thành thực tế: + Giá thành ... 4.. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp: 4.1. Đối tợng tình giá thành sản phẩm xây lắp: Khác với hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành là việc xác định đợc giá thực tế từng loại sản phẩm...
 • 78
 • 642
 • 0

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT
... chi phí sản xuất tại Công ty CP Đầu – Xây dựng &Thương mại An Phát Đối ng tập hợp chi phí sản xuất của Công ty công trình, hạng mục công trình. Do đó các chi phí sản xuất công trình ... tổng hợp chi phí tính giá thành cho các công trình em xin được trình bầy ở mục 2: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp.Hàng tháng căn cứ vào các chứng từ tiền ... hạch toán chi phí sản xuất theo từng khoản mục chi phí tại từng bộ phận kế toán ng ứng kế toán tổng hợp tiến hành tổng hợp chi phí tính giá thành cho từng công trình. Toàn bộ quá trình kế toán...
 • 50
 • 558
 • 0

Thực trạng Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đổi mới & Phát triển INDE

Thực trạng Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đổi mới & Phát triển INDE
... đầu kỳ số nhập trong kỳ kế toán tính được giá bình quân của hàng hoá theo công thức:Đơn giá thực tế bình quân gia quyền = Giá thực tế hh tồn đầu kỳ + Giá thực tế hh nhập trong kỳ - Giá thực ... mà đưa đi bán ngay chính là giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm hoàn thành. Đối với doanh nghiệp thương mại,trị giá vốn hàng xuất bán bao gồm trị giá mua thực tế chi phí mua phân bổ cho ... thời cán bộ kế toán phải nắm vững nội dung của việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng.1.2. Nội dung của tổ chức công tác Kế toán bán hàng xác định kết quả BÁN...
 • 60
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư tài chính ninh bắchoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hồng hàkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trườngphân tích thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại skytìm hiểu công tác tổ chức bán hàng và kế tóan xác định kết quả họat động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại thủy sảnkế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng và thương mại hải phòngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP