Tài liệu về : “BDHSG HOA 8-9

THO VA KE HOACH HOA 89 .VINH -YD BGIANG:01234342229

THO VA KE HOACH HOA 89 .VINH -YD BGIANG:01234342229
... sinh: a. Thn lỵi - Đa số học sinh ở trường cố đầy đủ sách vở để học tập môn hoá học như: sách giáo khoa, sách bài tập. - Chương trình hoá học đã có sự đổi mới, nội dung phù hợp với đặc điểm của từng ... học trong nhà trường. - Các giáo viên đều được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn thay sách giáo khoa. - Giáo viên đã được dạy học phương pháp đổi mới. Có nhiều đồ dùng trực quan, sôi động. b. Khã ... c.Số HS xếp loại HL TB :...................Tỷ lệ :.........%. 2.Sáng kiến kinh nghiệm : Phơng pháp BDHSG Hoá 89. 3.Làm mới DDDH: 6 Đồ dùng. 4.Bồi dỡng chuyên đề : 5.Ưngs dụng CNTT vào dạy học : soạn...
 • 23
 • 64
 • 0

BDHSG Hóa Học"Bài toán nhiều trường hợp"

BDHSG Hóa Học
... chổùa b mol HNO 3 , phaớn ổùng hoa n toaỡn, thu õổồỹc dung dởch X. Hoới X chổùa nhổợng chỏỳt gỗ ? Bao nhióu mol. Bióỳt phaớn ổùng taỷo NO duy nhỏỳt. Cỏu 12: Hoa tan hoa n toaỡn 1,62 gam Al trong ... dởch NaOH õỏửu laỡ bao nhióu ? Cỏu 15: Hoa tan 26,64 gam chỏỳt X vaỡo nổồùc õổồỹc dung dởch A(X:tinh thóứ muọỳi sunfat ngỏỷm nổồùc cuớa kim loaỷi M coù hoa trở khọng õọứi). Cho A taùc duỷng ... AgNO 3 , pổ hoa n toaỡn, thu õổồỹc dung dởch X vaỡ chỏỳt rừn Y. Hoới X,Y chổùa nhổợng chỏỳt gỗ ? Bao nhióu mol ? 2. Cho a mol Fe taùc duỷng vồùi dung dởch chổùa b mol HNO 3 , pổ hoa n toaỡn,...
 • 3
 • 95
 • 0

BDHSG Hóa học (Phương pháp giải Hóa học vô cơ)

BDHSG Hóa học (Phương pháp giải Hóa học vô cơ)
... dởch NaOH õỏửu laỡ bao nhióu ? Cỏu 15: Hoa tan 26,64 gam chỏỳt X vaỡo nổồùc õổồỹc dung dởch A(X:tinh thóứ muọỳi sunfat ngỏỷm nổồùc cuớa kim loaỷi M coù hoa trở khọng õọứi). Cho A taùc duỷng ... AgNO 3 , pổ hoa n toaỡn, thu õổồỹc dung dởch X vaỡ chỏỳt rừn Y. Hoới X,Y chổùa nhổợng chỏỳt gỗ ? Bao nhióu mol ? 2. Cho a mol Fe taùc duỷng vồùi dung dởch chổùa b mol HNO 3 , pổ hoa n toaỡn, ... õổồỹc dung dởch E chổùa mọỹt muọỳi sừt duy nhỏỳt vaỡ 2,688 lờt khờ SO 2 . Khờ ồớ õktc, phaớn ổùng hoa n toaỡn. a, Xaùc õởnh cọng thổùc oxit vaỡTờnh m ? b, Nóỳu cho 200ml dung dởch HCl 1M taùc duỷng...
 • 2
 • 260
 • 8

đề kiểm tra học kì toán 6 và hóa 89 HK2

đề kiểm tra học kì toán 6 và hóa 89 HK2
... Môn: Hoá 9 Thời gian làm bài: 45 phút Điểm Nhận xét của giáo viên I- Trắc nghiệm khách quan. (3đ) Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng. Câu 1: Khí Clo phản ứng đợc với tất cả các ... Lớp: 6 Thời gian làm bài: 90 phút Điểm Nhận xét của giáo viên I- Trắc nghiệm khách quan (3đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng: Câu 1. ƯCLN(18; 60) là: A. 60 B. 18 C. 6 D. 12. ... Thời gian làm bài: 90 phút Điểm Nhận xét của giáo viên I- Trắc nghiệm khách quan (3đ). Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng: ...
 • 8
 • 72
 • 0

BDHSG Hóa Học"Bài toán nhiều trường hợp"

BDHSG Hóa Học
... dởch NaOH õỏửu laỡ bao nhióu ? Cỏu 15: Hoa tan 26,64 gam chỏỳt X vaỡo nổồùc õổồỹc dung dởch A(X:tinh thóứ muọỳi sunfat ngỏỷm nổồùc cuớa kim loaỷi M coù hoa trở khọng õọứi). Cho A taùc duỷng ... AgNO 3 , pổ hoa n toaỡn, thu õổồỹc dung dởch X vaỡ chỏỳt rừn Y. Hoới X,Y chổùa nhổợng chỏỳt gỗ ? Bao nhióu mol ? 2. Cho a mol Fe taùc duỷng vồùi dung dởch chổùa b mol HNO 3 , pổ hoa n toaỡn, ... õổồỹc dung dởch E chổùa mọỹt muọỳi sừt duy nhỏỳt vaỡ 2,688 lờt khờ SO 2 . Khờ ồớ õktc, phaớn ổùng hoa n toaỡn. a, Xaùc õởnh cọng thổùc oxit vaỡTờnh m ? b, Nóỳu cho 200ml dung dởch HCl 1M taùc duỷng...
 • 2
 • 89
 • 4

BDHSG Hóa học (Bài toán muối)

BDHSG Hóa học (Bài toán muối)
... vaỡ Fe. Cho 5,1 gam họựn hồỹp A vaỡo 250 ml dung dởch CuSO 4 . Sau khi caùc phaớn ổùng xaợy ra hoa n toaỡn, loỹc thu 6,9 gam chỏỳt rừn B vaỡ dung dởch C chổùa 2 muọỳi. Thóm dung dởch NaOH dổ...
 • 4
 • 45
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP