Tài liệu về : “Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải

Bài tập nguyên kế toán lời giải

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
... kết quả kinh doanh trong kỳ biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Trang 2 Nguyên kế toán Trang 3 Nguyên kế toán BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ ... tài khoản. Trang 1 Nguyên kế toán - Tính kết quả kinh doanh doanh nghiệp. Bài tập 77/478: Tại một doanh nghiệp các tài liệu liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau ... Ngun kế tốn Bài tập Ngun Kế Tốn Bài tập 75/475: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi...
 • 14
 • 8,275
 • 107

Bài tập nguyên kế toán kèm lời giải

Bài tập nguyên lý kế toán kèm lời giải
... TK421 ĐK 70 57,15 CK 127,15 Tài khoản xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK632 Nợ TK911 Nợ TK511 600 (8) 680 (8) Nợ TK641 Nợ TK515 8 (9) 1 (9) 2,1 (3) 0,05 (4) Nợ TK642 12 (10) ... (10) ∑ Nợ 625 ∑ 682,15 KC 57,15 Kết chuyển chi phí: Nợ TK911 : 625 TK632 : 600 TK641 : 9 TK642 : 16 Kết chuyển DT : Nợ TK511 : 680 Nợ TK515 : 2,15 TK911 : 682,15 Kết chuyển Lãi ... Nợ TK515 4,77 (7) 6 (8) 8 (13) 1 (14) 2 (11) Nợ TK642 12 (13) 4 (14) Nợ TK635 0,015 (7) 2 (9) ∑ Nợ 587,785 ∑ 642 KC 54,215 Kết chuyển chi phí: Nợ TK911: 587,785 TK632: 550 Có...
 • 7
 • 4,809
 • 394

BÀI TẬP NGUYÊN KẾ TOÁN KÈM LỜI GIẢI

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KÈM LỜI GIẢI
... TK632 N TK911 ợ N TK511 550 (6) 640 (6)N TK641 N TK5ợ 15 4,77 (7)6 (8)8 (13)1 (14)2 (11)N TK642 12 (13)4 (14)N TK6ợ 35 0,015 (7)2 (9)∑ Nợ 587,785∑ 642KC ... TK421 ợ ĐK 7057,15CK 127,15Tài kho n xác đ nh k t qu kinh doanh:ả ị ế ảN TK632 N TK911 ợ N TK511 600 (8) 680 (8)N TK641 N TK5ợ 15 8 (9)1 (9)2,1 (3)0,05 (4)N TK642 12 ... (3)N TK3ợ 33 N TK3ợ 11 N TK334 136,85 (5)82,11 (5)ĐK 0136,85 (5)82,11 (5)CK 0ĐK 200CK 2008 (9)12 (10)ĐK 08 (9)12 (10)CK 0N ợ TK214 N ợ TK338 N TK411 ĐK 1001...
 • 8
 • 2,727
 • 100

Bài tập nguyên kế toán bài giải

Bài tập nguyên lý kế toán có bài giải
... N TK632 N TK911 ợ N TK511 550 (6) 640 (6) N TK641 N TK5ợ 15 4,77 (7) 6 (8) 8 (13) 1 (14) 2 (11) N TK642 12 (13) 4 (14) N TK6ợ 35 0,015 (7) 2 (9) ∑ Nợ 587,785 ∑ 642 ... TK421 ợ ĐK 70 57,15 CK 127,15 Tài kho n xác đ nh k t qu kinh doanh:ả ị ế ả N TK632 N TK911 ợ N TK511 600 (8) 680 (8) N TK641 N TK5ợ 15 8 (9) 1 (9) 2,1 (3) 0,05 (4) N TK642 ... (3) N TK3ợ 33 N TK3ợ 11 N TK334 136,85 (5) 82,11 (5) ĐK 0 136,85 (5) 82,11 (5) CK 0 ĐK 200 CK 200 8 (9) 12 (10) ĐK 0 8 (9) 12 (10) CK 0 N ợ TK214 N ợ TK338 N TK411 ĐK 100 1...
 • 8
 • 2,279
 • 150

bài tập + đề thi nguyênkế toán (có lời giải)

bài tập + đề thi nguyên lí kế toán (có lời giải)
... 6/11/2006 Số tiền bao thanh toán = Giá trị khoản phải thu được bao thanh toán – lãi bao thanh toán – phí bao thanh toán – VAT phí bao thanh toán Lãi bao thanh toán = 1.000.000.000 - 1.00.000.000/ ... thấp hơn tất toán sổ tiết kiệm trước hạn. Một số tình huống trong kế toán ngân hàng Nhóm 2 – lớp NH15K30 2 Định khoản: - Số tiền giải ngân: Nợ 2111 : 100.000.000 đ 1011 : 100.000.000 ... huống trong kế toán ngân hàng Nhóm 2 – lớp NH15K30 4 Định khoản: Nợ 1011: 700.000.000 đ 2222: 700.000.000 đ Nợ 89: 84.000.000 đ 2222: 84.000.000 đ Nợ 702: 23.520.000 đ 3941:...
 • 74
 • 5,702
 • 7

Bài tập nguyên kế toán

 Bài tập nguyên lý kế toán
... nguyên t c nào sau đây s làm gi m tính h uắ ẽ ả ữ ích c a thông tin k toán :ủ ếa. Nguyên t c giá g cắ ố- 6 -b. Nguyên t c phù h pắ ợc. Nguyên t c th n tr ngắ ậ ọd. C a và cả6. M c dù ... toán c a m t đ n v là đ cệ ế ủ ộ ơ ị ộ - 4 -l p và tách bi t v i ch s h u c a nó vàậ ệ ớ ủ ở ữ ủ đ i v i các đ n v khác.ố ớ ơ ị3. Nguyên t c kì k toán ế c. Báo cáo kế toán ... tính pháp c a ch ng tộ ầ ề ủ ứ ừ là ph i các ch ký c a các bên liênả ữ ủ quan. - 16 -3. Ch ng t m nh l nh th làm căn c đứ ừ ệ ệ ể ứ ể ghi sổ4. Ch ng t th t c k toán là lo...
 • 85
 • 2,543
 • 21

Bài Tập Nguyên Kế toán

Bài Tập Nguyên lý Kế toán
... khóa 2004-2005 Nguyên kế toán Bài tập 3 Bui Van / Nguyen Tan Binh / To Dinh Khoi 1 8/18/04 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2004 – 2005 Nguyên Kế toán Bài tập 3 Ngày ... nhất hiệu quả của cơng ty trong mỗi năm? Đề nghị giải thích. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Nguyên kế toán Bài tập 3 Bui Van / Nguyen Tan Binh / To Dinh Khoi ... Khấu hao trong kỳ Khấu hao lũy kế Giá trị cuối kỳ Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Nguyên kế toán Bài tập 3 Bui Van / Nguyen Tan Binh / To...
 • 5
 • 1,531
 • 33

Bài tập nguyên kế toán

 Bài tập nguyên lý kế toán
... BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁNBiên soạn: TS.TRẦN VĂN THẢOKHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - ĐH KINH TẾ TPHCMTP.HỒ CHÍ MINH200633CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM1. ... chất quan trọng của đối tượng kế toánc) Loại tài sản, nguồn vốn...2d) Tất cả đều đúng 7. Nguyên tắc ghi chép trên TK tài sảna) Số dư TK ghi bên nợb) Số dư TK ghi bên cóc) Số dư cuối kỳ luôn luôn ... dung của phương pháp ghi sổ kép là a) Ghi nợ phải ghi có, số tiền ghi nợ, phải bằng nhaub) Ghi nhiều nợ đối ứng với nhiều cóc) Ghi một bên đối ứng với nhiều bên nợd) Tất cả đều đúng12. Số...
 • 33
 • 1,315
 • 15

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP