Tài liệu về : “Giáo Án Lớp 5 CKTKN Khoa học (cả năm)

Giáo Án Lớp 5 CKTKN Khoa học (cả năm)

Giáo Án Lớp 5 CKTKN Khoa học (cả năm)
... đúng?” -Mục tiêu: học sinh phân biệt các đặt điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ. Hát Thảo luận nhóm 2. Cả lớp. 2 học sinh nhắc lại. Thảo luận nhóm 4. Thứ ngày tháng năm 2010 *Cách ... nam, bạn nữ Thứ ngày tháng năm 2010 II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Hình trong SGK -Các tấm phiếu có nội dung như trang 8 SGK. III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Ổn đònh: 2.Bài ... để chăm sóc phụ nữ ù mang thai II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hình trong SGK III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thứ ngày tháng năm 2010 HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1/Ổn đònh: 2/Bài cũ: Thế nào là sự thụ...
 • 137
 • 1,761
 • 10

Giáo Án Lớp 5 CKTKN Khoa học

Giáo Án Lớp 5 CKTKN Khoa học
... đúng?” -Mục tiêu: học sinh phân biệt các đặt điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ. Hát Thảo luận nhóm 2. Cả lớp. 2 học sinh nhắc lại. Thảo luận nhóm 4. Thứ ngày tháng năm 2010 *Cách ... nam, bạn nữ Thứ ngày tháng năm 2010 II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Hình trong SGK -Các tấm phiếu có nội dung như trang 8 SGK. III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Ổn đònh: 2.Bài ... để chăm sóc phụ nữ ù mang thai II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hình trong SGK III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thứ ngày tháng năm 2010 HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1/Ổn đònh: 2/Bài cũ: Thế nào là sự thụ...
 • 137
 • 257
 • 0

giáo án lớp 5 CKTKN tuần 16 - Cả ngày

giáo án lớp 5 CKTKN tuần 16 - Cả ngày
... Muốn tìm 52 ,5 của 800, ta lấy:800 × 52 ,5 : 100- Học sinh đọc đề toán 2.- Học sinh tóm tắt. Học sinh giải:12= 420 (hs nữ)sau một tháng có lãi 0 ,5 đồng Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết ... kiệm một tháng là 0 ,5 % được hiểu là cứ gửi 100 đồng thì - Lớp nhận xét.Hoạt động nhóm bàn.800 học sinh : 100% ? học sinh nữ: 52 ,5% - Học sinh tính:800 × 52 ,5 100- Học sinh nêu cách tính ... 3 45 m)Số tiền lãi sau một tháng là :1 000 000 :100 x 0 ,5 5000 ( đồng) Hoạt động cá nhân, lớp. - Học sinh đọc đề – Nêu tóm tắt.- Học sinh giải.- Học sinh sửa bài.- Cả lớp nhận xét.- Học...
 • 50
 • 81
 • 1

Tài liệu GIÁO ÁN LỚP 5 MÔN KHOA HỌC potx

Tài liệu GIÁO ÁN LỚP 5 MÔN KHOA HỌC potx
... su… 3.Phiếu học tập theo nhóm: Ghi lại kết quả làm thí nghiệm vào bảng sau Vật liệu Kết quả Kết luận Đèn sáng Đèn không sáng III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC I. Kiểm ... _ Sau 5 đến 7 phút, HS dừng hoạt động và lần lượt lên báo cáo. _ HS làm phép so sánh với dự đoán ban đầu. Vật liệu Kết quả: Đèn Sáng Không sáng Nhựa x Đồng x Sắt ... thức đã học. Ví dụ: + Ở câu 5, tại sao không chọn đáp án: Sự biến đổi hoá học là sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại? + Ở câu 6 vì sao lại chọn đáp án c? +...
 • 53
 • 457
 • 0

Giáo Án Lớp 5 CKTKN Môn Kể chuyện ( cả năm)

Giáo Án Lớp 5 CKTKN Môn Kể chuyện ( cả năm)
... cả lớp đọc tham khảo bài “Cô - Hát - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. - Học sinh gạch chân từ ngữ rồi nêu kết quả. - 1 học sinh đọc gợi ý 1, cả lớp đọc thầm. - 1 học sinh đọc gợi ý 2, cả lớp ... tháng năm 2010 giáo lớp Một”  Hoạt động 2: Thực hành kể chuyện. Phương pháp: Kể chuyện, Thảo luận. - Giáo viên yêu cầu học sinh các nhóm kể chuyện. - Giáo viên uốn nắn, giúp đỡ học sinh. - Giáo ... 5. Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà tập kể chuyện và viết vào vở.. - Chuẩn bò: n tập - Nhận xét tiết học. - 2 học sinh khá giỏi trình bày trước lớp dàn ý của mình. - Học sinh cả lớp...
 • 70
 • 1,394
 • 5

giao an lop 5 CKTKN

giao an lop 5 CKTKN
... bảng, yêu cầu HS viết, đọc. Đáp án : 5 10 9 = 5, 9 ; 82 100 45 = 82, 45 810 1000 2 25 = 810,2 25 - 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm. - Nhóm đôi đọc cho nhau nghe, đọc trước lớp nêu cấu tạo của số thập ... viết 8m 5dm 6cm dưới dạng số đo có 1 đơn vò đo là m ? -Giới thiệu : 8m 56 cm hay 8 100 56 m được viết thành 8 ,56 m ; 8 ,56 đọc là tám phẩy năm mươi sáu mét. -Tiến hành tương tự với : 0,195m. KL : ... phân ở dạng đơn giản . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các bảng số a, b phần bài học, các tia số trong BT1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ : Luyện tập chung. - Nhận...
 • 36
 • 176
 • 0

Giáo án lớp 5 CKTKN + GDBVMT

Giáo án lớp 5 CKTKN + GDBVMT
... và tự hào khi là học sinh lớp 5. Co ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. II. Chuẩn bị - Các bài hát về chủ đề trờng em. - Các truyện nói về học sinh lớp 5 gơng mẫu. III. ... đến chủ đề bài học. Ví dụ: + Theo bạn học sinh lớp 5 cần phải làm gì? + Bạn cảm thấy nh thế nào khi là học sinh lớp 5? +.Hãy nêu n hững điểm bạn thấy mình xứng đáng là học sinh lớp 5? - GV nhận ... thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. Cách tiến hành: + GV nêu yêu cầu tự liên hệ: ? Em thấy mình có những điểm nào xứng đáng là học sinh lớp 5? + HS tự liên hệ trớc lớp +...
 • 152
 • 237
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 5Năm học 2010-2011

Giáo án lớp 5 tuần 5Năm học 2010-2011
... so sánh.  Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét  Bài 5: - Cho học sinh biết tuyến đường bộ từ HN - Tp.HCM dài 1 719km HN - Huế : 654 km HN - ĐN : 757 km - Học sinh đọc đề - Tĩm - Học sinh giải - Học ... đổi - Học sinh làm bài - Giáo viên nhận xét - Học sinh sửa bài - xác định dạng - cách đổi. - Giáo viên cho học sinh làm bài 14 tạ 6 yến = 1 460 kg 5 tấn 2 yến = 50 2 0 kg 2 tấn 5 kg = 20 tạ 05 kg ... nhiêu dm. - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà,ôn lại kiến thức vừa học - Chuẩn bị: Decamet vuông Đào Thị Hương Giáo án lớp 5 ĐỊA LÍ: VÙNG...
 • 33
 • 57
 • 0

giao an lop 5 CKTKN (HuongDN)

giao an lop 5 CKTKN (HuongDN)
... so sánh 2 số thập phân. - Học sinh trình bày ra nháp nêu kết quả - 2 HS nêu quy tắc so sánh. * So sánh 2 số thập phân có phần nguyên bằng nhau. - Giáo viên đưa ra ví dụ: So sánh 35, 7m và 35, 698m. ... viên đưa ra ví dụ: So sánh 35, 7m và 35, 698m. - Học sinh thảo luận, trình bày ý kiến - Gợi ý để học sinh so sánh: Viết 35, 7m = 35m và 10 7 m 35, 698m = 35m và 1000 698 m Ta có: 10 7 m = 7dm = 700mm ... - Đọc u cầu - Học sinh nhắc lại quy tắc so sánh. - Cho học sinh làm bài 1 vào vở - Học sinh sửa bài, giải thích tại sao Sửa bài. 84,2 > 84,19 ; 47 ,5 = 47 ,50 0. 6,843 < 6, 85 ; 90,6 > 89,6...
 • 28
 • 130
 • 0

Giáo Án Lớp 5 CKTKN Môn TLV

Giáo Án Lớp 5 CKTKN Môn TLV
... cầu HS làm bài 25 - 30 phút -Chấm một số tập - > đánh giá Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tun dương. -1 học sinh đề. -5 học sinh đọc cấu tạo bài văn tả cảnh trên bảng. -Học sinh làm bài ... hay hơn. -Gọi 5 học sinh trình bày đoạn văn đã viết trước lớp. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tun dương những học sinh đạt điểm cao. Dặn những học sinh viết lại bài chưa đạt. -3 học sinh lên ... DẠY-HỌC: -Vở bài tập Tiếng Việt 5 -Bảng phụ. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/Ổn định 2/Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS 3/Bài mới: Giới thiệu bài: Bài học...
 • 137
 • 104
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP