Tài liệu về : “Giáo án Lịch Sử lớp 10 cơ bản (trọn bộ)

Giáo án Lịch Sử lớp 10 bản (trọn bộ)

Giáo án Lịch Sử lớp 10 cơ bản (trọn bộ)
... GIAÙO AÙN LÒCH SÖÛ 10 (CHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN) Giáo án liïch sử lớp 10 PHẦN MỘT PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ... trong SGK. - Bài tập: Lập bảng so sánh Nội dung Thời kỳ đá cũ Thời kỳ đá mới Thời gian Chủ nhân Kỹ thuật chế tạo công cụ đá Đời sống lao động Trang 6 Giáo án liïch sử lớp 10 Bài 2 Bài 2 XÃ HỘI NGUYÊN ... hôm nay. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp Trang 7 Giáo án liïch sử lớp 10 Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân Trước hết GV gợi HS nhớ...
 • 219
 • 1,712
 • 11

Giao an Lich Su lop 10 co ban tron bo potx

Giao an Lich Su lop 10 co ban tron bo potx
... cáng tập trung trong tay nhà vua.- Mở rộng bành trướng ra bên ngoài trong đó có sang xâm lược đại Việt nhưng đã thất bại nặng nề.Trang 29 Giáo án liïch sử lớp 10 PHẦN MỘTPHẦN MỘTLỊCH SỬ ... bài cũ, làm bài tập trong SGK và lập bảng so sánh hai mô hình xã hội cổ đại (về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trò, xã hội).Trang 24 Giáo án liïch sử lớp 10 CHƯƠNG IIICHƯƠNG IIITRUNG QUỐC ... chế chính trò Trang 19GIAÙO AÙN LÒCH SÖÛ 10 (CHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN) Giáo án liïch sử lớp 10 (Câu hỏi này có thể chuẩn bò ra khổ giấy A0 treo lên bảng cho HS điền vào hoặc in ra giấy A4...
 • 220
 • 2,014
 • 3

Giáo án vật lý lớp 10 bản trọn bộ

Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản trọn bộ
... cát khô. Giáo án Vật lí 10 ban bản Trang 16 - Giấy kẻ ô li để vẽ đồ thị. - Kẻ sẵn bảng ghi số liệu theo mẫu trong SGK. iii. tiến trình day - học Hoạt động 1 ( 10 phút): Hoàn chỉnh sở lí ... thẳng đều Giáo án Vật lí 10 ban bản Trang 10 - Trả lời C1. đã biết. Hoạt động 2 ( 20 phút): Tìm hiểu các đại lợng của chuyển động tròn đều. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - ... động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Xác định độ lớn của gia tốc hớng tâm. - Trả lời C7 - Hớng dẫn sử dụng công thức a ht = t v Giáo án Vật lí 10 ban bản Trang 11 - Vận dụng liên hệ...
 • 75
 • 1,730
 • 15

Giao an lich su lop 12- co ban-TG.doc

Giao an lich su lop 12- co ban-TG.doc
... Nam á. Thời và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN. 3- Kỹ năng: Sử dụng bản đồ, phân tích, so sánh và đánh giá đúng về các sự kiện lòch sử. II/ Tư liệu –đồ dùng dạy học: -Bản đồ châu ... với Liên Xô. Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân: Giáo viên sử dụng bản đồ thế giới để giới thiệu về Trung Quốc (Quốc gia đất rộng người đông và có nền văn hoá lâu đời). Giáo viên hướng dẫn học sinh ... Nhật Bản) bò CNTDâ nô dòch. - Sau chiến tranh 1945 : Các nước này có những biến chuyển lớn: + Chính trò. *C/m Trung Quốc thắng lợi, nước 10 Giáo viên giải thích thêm: Sau chiến tranh, bán đảo...
 • 49
 • 1,923
 • 4

Giáo án Hình học lớp 11_Ban bản (Trọn bộ)

Giáo án Hình học lớp 11_Ban cơ bản (Trọn bộ)
... M’. 2. Vào bài mới : Trang 7 Hoạt động 1 : I.ĐỊNH NGHĨA ( 10 phút ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV treo hình 1 .10 và nêu vấn đề : Điểm M’ đối xứng với điểm M’ qua đường thẳng ... M’. 3. Vào bài mới : Giả sử ảnh của A qua phép đối xứng trục d là A’; AA’ cắt d tại O. Tìm mối quan hệ giữa A,O,A’. Hoạt động 1 : I.ĐỊNH NGHĨA ( 10 phút ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của ... hệ giữa B và B’. + HS: HS lên bảng vẽ hình và nêu nhận xét để đưa đến khái niện phép tònh tiến. Hoạt động 2: 1.Phép biến hình là gì ? ( 15 phút ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh...
 • 81
 • 966
 • 7

Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ

Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ
... chơng trình lịch sử lớp 10 Yêu cầu và hớng dẫn phơng pháp học bộ môn ở nhà, ở lớp. 2. Dẫn dắt vào bài học Giáo viên nêu tình huống qua câu hỏi tạo không khí học tập: Chơng trình lịch sử chúng ta ... sát sự chuyển động của mặt Trăng, mặt Trời và từ đó sáng tạo ra lịch- nông lịch (lịch nông nghiệp), lấy 365 ngày là một năm và chia làm 12 tháng(c dân sônng Nin còn dựa vào mực nớc sông lên xuống ... nhờ nó mà chúng ta hiểu đợc phần nào lịch sử thế giới cổ đại. b. Toán học -Nguyên nhân ra đời: Do nhu cầu tính lại rợng đát, nhu cầu xây dựng, tính toán,mà toán học ra đời. - Thành tựu: Các công...
 • 279
 • 8,562
 • 42

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).
... Nho giáo để HS nhớ lại những kiến thức, hiểu biết về Nho giáo. + PV: Nho giáo có nguồn gốc từ đâu? Do ai sáng lập? Giáo bản của Nho I. TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO Ở thời kỳ độc lập nho giáo, phật giáo, ... năng sử dụng bản đồ lịch sử. - Bồi dưỡng khả năng phân tích, nhận định sự kiện lịch sử. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Bản đồ Việt Nam có những địa danh cần thiết. - Lược đồ các trận đánh ... của thầy - trò Kiến thức bản cần nắm Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - Trước hết GV nhắc lại: Triều đại nhà Lê sơ được đánh giá là một triều đại thịnh trị trong lịch sử phong kiến Việt Nam: +...
 • 114
 • 6,020
 • 30

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 01 đến bài 20).

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 01 đến bài 20).
... chương trình lịch sử lớp 10: Yêu cầu và hướng dẫn phương pháp học bộ môn ở nhà, ở lớp. 2. Dẫn dắt vào bài học: GV nêu tình huống qua câu hỏi tạo không khí học tập: Chương trình lịch sử chúng ta ... quan sát chuyển động của mặt Trăng, mặt Trời và từ đó sáng tạo ra lịch - nông lịch (lịch nông nghiệp), lấy 365 ngày là một năm và chia làm 12 tháng (cư dân sông Nin còn dựa vào mực nước sông lên ... nó mà chúng ta hiểu được phần nào lịch sử thế giới cổ đại. c. Toán học: - Nguyên nhân ra đời: Do nhu cầu tính lại ruộng đất, nhu cầu xây dựng tính toán,... mà toán học ra đời. - Thành tựu Các công...
 • 104
 • 3,538
 • 11

Giáo án vật lý lớp 10 bản

Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản
... Thịnh Giáo án 10 ban bản Tiết: 1 - Ngày soạn: - 9 - 08 Phần một: CƠ HỌC Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ I.Mục tiêu: 1.Về kiến thức: - Nắm được khái niệm về: chất điểm, động ... A có vận tốc: v 1 = a 1 t = 2,5 .10 -2 .400 = 10m/s Xe xuất phát từ B có vận tốc: 12 400m O A B x Nguyễn Văn Thịnh Giáo án 10 ban bản từ B. v 2 = a 2 t = 2 .10 -2 .400 = 8m/s IV. Củng cố: - ... 2 1 tvxx ++= 22 22 2 t10400 2 t10.2 400x − − +=+= b).Khi 2 xe máy gặp nhau thì x 1 = x 2 , nghóa là: 1,25 .10 -2 t 2 = 400 + 10 -2 t 2 1,25 .10 -2 t 2 - 10 -2 t 2 = 400 0,2 510 -2 t 2 = 400 t = 400...
 • 119
 • 774
 • 11

Giao An Dai So Lop 10 co ban (2010 - 2011)

Giao An Dai So Lop 10 co ban (2010 - 2011)
... động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo án Đại số 10 19 Cù Đức Hoà Tổ : Toán - Lý - Nắm vững Khái niệm và tính chất các phép toán tập hợp, tính chất phần tử trong mỗi phép toán, vận dụng ... Giáo án Đại số 10 9 Cù Đức Hoà Tổ : Toán - Lý b) xA\B Bx Ax ; d) xA\B Bx Ax Đ /án: a: Đúng; b: Đúng; c : Sai; d: Sai. 3. Củng cố: - Nắm vững Khái niệm và tính chất các phép toán ... trình lên lớp: 1. Tổ chức: Ngày .. ... .Lớp 2. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ 3. Nội dung bài mới HOạT ĐộNG 1 Bài tập 8 sgk - 24 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo án Đại số 10 18...
 • 123
 • 1,467
 • 15

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP