Tài liệu về : “bài soạn tin học lớp 8 tiết 1 đến 20

bài soạn tin học lớp 8 tiết 1 đến 20

bài soạn tin học lớp 8 tiết 1 đến 20
... hơn. HS ghi chép nhiệm vụ về nhà Giáo án Tin Học 8 Giáo vi ên: Lê Thị Tuyết Trờng PTDT Nội Trú _THCS Ngọc Lặc Ngày soạn: 18 / 09 /20 08 Ngày dạy: Tiết 4 Bài 1: máy tính và chơng trình máy tính A. ... Học bài cũ theo tài liệu SGK - Trả lời câu hỏi 3,4 trong SGK - Đọc trớc bài 2 Ngày soạn: 20/ 09 /20 08 Giáo án Tin Học 8 Giáo vi ên: Lê Thị Tuyết Trờng PTDT Nội Trú _THCS Ngọc Lặc Ngày dạy: . Tiết ... liệu SGK Giáo án Tin Học 8 Giáo vi ên: Lê Thị Tuyết Trờng PTDT Nội Trú _THCS Ngọc Lặc - Trả lời câu hỏi 5, 6 SGK - Đọc bài đọc thêm. Ngày soạn 05 /10 /20 08: Ngày dạy:. Tiết 7 Bài TH1: Làm quen với...
 • 22
 • 918
 • 4

Tin Học lớp 8. Tiết 43 - 46

Tin Học lớp 8. Tiết 43 - 46
... lệnh lặp while..do. Giáo án tin học lớp 8. Trờng THCS Sơn Tiến Giáo viên: Phạm Tuấn Anh Dy Lp: 8B; 8C; 8D. Ngy son: 15 /02 /200 9. Tit PPCT: 46. Ngy dy: 17 /02 /200 9. Bài Tập A. Mục tiêu: *) Tiếp ... ',n,' so la = ',TB :10 :3); writeln('Nhan Enter de thoat ...'); readln end. HS: Chú ý để thực hiện. Dy Lp: 8B; 8C; 8D. Ngày soạn: 08/ 02 /200 9. Giáo án tin học lớp 8. Trờng THCS Sơn Tiến ... Tiến Giáo viên: Phạm Tuấn Anh Dy Lp: 8B; 8C; 8D. Ngày soạn: 08/ 02 /200 9. Tiết PPCT: 43. Ngày dạy: 10 /02 /200 9. Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While...do. (T1) I. Mục tiêu: - Hiểu câu lệnh lặp...
 • 8
 • 197
 • 3

Bài soạn tin học lớp 3

Bài soạn tin học lớp 3
... n¨m 200 9Tên bài :Chương V EM TẬP SOẠN THẢO Bài 1 BƯỚC ĐẦU SOẠN THẢOI/ Mục đích yêu cầu:Giáo viên giới thiệu cho học sinh biết khái niệm soạn thảo văn bản,trang bò cho học sinh kó năng soạn ... xét tiết học - Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành gõ bằng phần mềm Mario - Giáo viên dặn học sinh về nhà thực hành gõ thêm cho thành thạo Tuần 11 Thø ngµy th¸ng n¨m 200 9Tên bài : Bài ... dùng dạy học: Máy tính có cài phần mềm Mario bàn phím hoạt động tốt.III/ Hoạt động dạy học: * Hoạt động 1 1/ Bài cũ: Ổn đònh nề nếp lớp, kiểm tra bài cũ2/ Bài mới:Giáo viên giới thiệu bài mớiEm...
 • 43
 • 142
 • 0

100 bài tập Turbo Pascal - Bài tập tin học lớp 8 pot

100 bài tập Turbo Pascal - Bài tập tin học lớp 8 pot
... Pascal. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 Hàng thứ n được xác định từ hàng n -1: - Phần tử đầu tiên và phần tử cuối cùng đều bằng 1. - Phần tử thứ 2 là tổng của phần tử thứ nhất và thứ 2 của hàng n -1 - ... readlnend.Trang 23 10 0 bài tập Turbo Pascal Bài tập 4.6Dãy Fibonacy có hai phần tử đầu là 1, 1. Các phần tử sau bằng tổng hai phần tử đứng ngay trước nó: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 , 21, Viết chương ... Nguyen_to _1; uses crt;var n, i: integer; ok: boolean;begin ok:=true; write('Nhap n: ');readln(n);Trang 19 10 0 bài tập Turbo Pascal 10 0 bài tập Turbo PascalTrang 1 100 bài tập...
 • 55
 • 4,541
 • 16

Giáo án Tin học 12 từ tiết 1 đến tiêt 7

Giáo án Tin học 12 từ tiết 1 đến tiêt 7
... dạy Tiết Tổng số HS Vắng mặt 06/09 /20 08 12 Toán 1 36 03/09 /20 08 12 1 35 03/09 /20 08 12 Hóa 1 36 04/09 /20 08 12 Văn 1 32 05/09 /20 08 12 Anh 1 33 06/09 /20 08 12 A 1 44 03/09 /20 08 12 B 1 49 01/ 09 /20 08 ... trình bài dạy 4. Ổn định lớp: Ngày giảng Lớp dạy Tiết Tổng số HS Vắng mặt 11 /09 /20 08 12 Toán 2 36 05/09 /20 08 12 Lý 2 35 10 /09 /20 08 12 Hóa 2 36 11 /09 /20 08 12 Văn 2 32 10 /09 /20 08 12 Anh 2 33 09/09 /20 08 ... ..... /20 08 12 Lý 5 35 ...../ ..... /20 08 12 Hóa 5 36 ...../ ..... /20 08 12 Văn 5 32 ...../ ..... /20 08 12 Anh 5 33 ...../ ..... /20 08 12 A 5 44 ...../ ..... /20 08 12 B 5 49 ...../ ..... /20 08 12 C 5...
 • 29
 • 453
 • 3

giao han tin hoc 11 tu tiet 1 den het

giao han tin hoc 11 tu tiet 1 den het
... trò byte 1 0..255 integer 2 -2 15 ..2 15 1 word 2 0..2 16 1 longint 4 -2 31 ..2 31 1 2. Kiểu thực Kiểu Số byte Miền giá trò real 6 0 hoặc 1038 . .10 38 extended 10 0 hoặc 10 − 4932 . .10 4932 ... lời của học sinh và nhắc lại các bước giải bài toán trên máy tính đã học lớp 10 . Khái niệm Ngôn ngữ lập trình mà các em đã học lớp 10 là gì ? Phân tích và hoàn chỉnh câu trả lời của học sinh. ... x1:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); i:=i +1; 3. Củng cố : -15 - Hãy viết biểu thức A= yx x 2 1 3 − trong lập trình. 4. Dặn dò : + Xem lại bài + Chuẩn bò bài “ Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản – Soạn...
 • 90
 • 63
 • 0

Bài tập ôn tập học kỳ I tin học lớp 8

Bài tập ôn tập học kỳ I tin học lớp 8
... sau:- 10 0 số đầu tiên: mỗi số phải trả 550 đồng;- Từ 10 1 số đến 15 0 số mỗi số phải trả 11 10 đồng;- Từ 15 1 số đến 200 số mỗi số phải trả 14 70 đồng;- Từ 2 01 số trở lên mỗi số phải trả 16 00 đồng;- ... 1 c. 5 mod 6 = d. 15 mod 3 = e. 14 mod 5 = f. 234 mod 10 = g. 323 div 10 0 = h. 10 01 mod 10 = 8. Xác định kết quả của các phép so sánh sau đây:a. 52=32+42b. 62 +8 2 10 2c. π.R2>a2, ... π.R2>a2, với π=3 .14 , R=5, a =10 d. 1+ + + ≥2e. 2x -8& lt ;10 f. (a-3)(a-5)=0g. (2+5>3) VÀ (5+3>2)h. (x<5) HOẶC (x> ;8) , với x=7.5i. (9< ;8) VÀ (j. (a2 16 ) HOẶC (a 10 ), với a = 49....
 • 5
 • 312
 • 10

BÀI GIẢNG THAM KHẢO TIN HỌC LỚP 8

BÀI GIẢNG THAM KHẢO TIN HỌC LỚP 8
... Người soạn : LÊ THỊ THANH NHÀNGiáo viên trường : THCS QUẢNG PHÚĐiện thoại : 554 311 c. Ví dụ :Viết câu lệnh để in ra màn hình 10 chữ “ Mau sac “For i : = 1 to 10 do writeln( ‘Mau ... trên ?i là biến đếm 1 là giá trị đầu 10 là giá trị cuốiwriteln( ‘Mau sac’); là câu lệnh Tiết 24 c. Ví dụ :Viết câu lệnh để in ra màn hình 10 chữ “ Mau sac “For i : = 1 to 10 do writeln( ‘Mau ... để in ra màn hình 10 chữ “ Mau sac “For i : = 10 downto 1 do writeln( ‘Mau sac’);-Hãy sử dụng câu lệnh trên để viết chương trình đầy đủ in ra màn hình 10 chữ “ Mau sac “ Tiết 24 ? Em hãy...
 • 18
 • 162
 • 7

Bài soạn Tin hoc 11: Mang 1 chieu

Bài soạn Tin hoc 11: Mang 1 chieu
... phần tử] Nhiều thao tác xử lí mảng dùng cấu trúc lặp FOR TO DO. 15 20 19 25 18 12 16 Var A:ARRAY [1 100] OF integer; A[5] = 18 Nhập vào nhiệt độ (trung bình) của mỗi ngày trong tuần. Tính ... một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu 17 20 18 25 19 12 19 A 1 2 3 4 5 6 7 Trong đó :Khi tham chiếu đến phần tử thứ i ta viết A[i]. Ví dụ: A[5] = 19 . Tên mảng : A. Số phần tử của mảng: ... (A[i]).For i: =1 to n do Begin write(nhiet do ngay thu ,i, : ); readln(A[i]); end; Các bướcThể hiện bằng pascala. Nhập mảng một chiều với n = 7 19 1 719 21 18 2 017 Ví dụ: Nhập nhiệt...
 • 13
 • 91
 • 2

Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12
... Key;a.First Key ; a.First Key ; Bµi 5 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11 Cập nhật dữ liệu: Sắp xếp và lọc: Tìm kiếm đơn giản: In dữ liệu 1. Cập nhật dữ liệuCập nhật dữ liệu là thay đổi dữ ... đây?cXóa bản ghiLưu ý: Khi đã bị xóa thì bản ghi không thể khôi phục lại được C©u 1: Thay ®æi cÊu tróc b¶ng lµ:C©u 1: Thay ®æi cÊu tróc b¶ng lµ:b. Thay ®æi tr­êng (tªn, kiÓu d÷ liÖu, tÝnh chÊt).b. ... bản ghi có thực hiện giống như cách sắp xếp trong Excel không ?aSắp xếpCách thực hiệnB1: Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiển thị trang dữ liệu;B2: Dùng các nút lệnh (tăng dần)...
 • 19
 • 214
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP