Tài liệu về : “Giáo án lớp 2 tuần 7

Giáo án lớp 2 Tuần 7

Giáo án lớp 2 Tuần 7
... hc 20 07 ­ 20 08 TƯN 7 (Tỉì 15/10 âãún 19/10 năm 20 07) Thứ 2 Tập đọc Tập đọc Toán Đạo đức Người thầy cũ . Người thầy cũ . Ki lô gam Luyện tập Chăm làm việc nhà (T1) Thứ 3 Thể dục Chính tả Toán ... Tập làm văn Toán TNXH HĐTT Chữ hoa E, Ê Kể ngắn theo tranh - Luyện tập về thời khóa biểu . 26 + 5 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà . Sinh hoạt lớp Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 20 07 Tập đọc NGƯỜI ... nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao . Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao . - Vì 7 - 5 = 2 - Vẽ vào hình tròn trên bảng 2 ngôi sao . - Vì 5 + 2 = 7 -Một em đọc đề bài . -Kém...
 • 26
 • 322
 • 2

giáo án lớp 2 tuần 7

giáo án lớp 2 tuần 7
... Giáo án lớp 2 Giáo án lớp 2 tuần 7: Ngày soạn: 14/10 /20 06 Ngày giảng: 16/10 /20 06 Toán: luyện tập I. mục đích yêu cầu: - Giúp HS - Củng cố khái niệm về nhiều hơn, ít hơn - Rèn kỹ năng giải toán ... bài. 2, Hớng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 1: Tính 5kg + 7kg + 2kg = 8kg - 6kg + 7kg = 27 kg - 7kg + 15kg = 17kg - 10kg + 7kg = 29 kg - 9kg + 6kg = 23 kg - 2kg + 6kg = - HS làm bài vào vở. - 2 em ... gian tới. Giáo viên: Đoàn Thị Bích Ngọc 4 Tr Tr ờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà ờng tiểu học Đông Lễ - Đông Hà Giáo án lớp 2 Giáo án lớp 2 II. Các hoạt động trên lớp: 1. ổ n định lớp: Lớp tập hợp...
 • 24
 • 226
 • 1

Giao an lop 2. tuan 7

Giao an lop 2. tuan 7
... tầng toà nhà thứ nhất cao: 16-4= 12 ( tầng) Đáp số: 12 tầng 2 dãy thi nhau lập đề toán Trang 5 Trần Thò Hợp Giáo án lớp 2 bài toán cần phải đọc kỹ đè bài xem bài toán thuộc dạng nào đẻ làm cho đúng. ... làmbài. 15 kg + 7 kg = 22 kg 6 kg + 80 kg = 86 kg 47 kg + 9 kg = 56 kg 10 kg - 5 kg = 5 kg 35 kg - 15 kg = 20 kg - HS đọc đề 1 + 2 = 3 (kg) ĐS: 3 kg Trang 9 Trần Thò Hợp Giáo án lớp 2 vật mà GV ... đọc Toán Ba Thể dục Toán Chính tả Kể chuyện Đạo đức Tư Tập đọc Toán Thủ công Tập viết Năm Toán Thể dục TNXH LTVC Sáu Chính tả Toán Tập làm văn Mó thuật Sinh hoạt Trần Thò Hợp Giáo án lớp 2 III....
 • 31
 • 155
 • 3

Giáo án lớp 2 (Tuần 7)

Giáo án lớp 2 (Tuần 7)
... hc 20 07 ­ 20 08 TƯN 7 (Tỉì 15/10 âãún 19/10 năm 20 07) Thứ 2 Tập đọc Tập đọc Toán Đạo đức Người thầy cũ . Người thầy cũ . Ki lô gam Luyện tập Chăm làm việc nhà (T1) Thứ 3 Thể dục Chính tả Toán ... Tập làm văn Toán TNXH HĐTT Chữ hoa E, Ê Kể ngắn theo tranh - Luyện tập về thời khóa biểu . 26 + 5 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà . Sinh hoạt lớp Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 20 07 Tập đọc NGƯỜI ... nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao . Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao . - Vì 7 - 5 = 2 - Vẽ vào hình tròn trên bảng 2 ngôi sao . - Vì 5 + 2 = 7 -Một em đọc đề bài . -Kém...
 • 26
 • 109
 • 1

GIAO AN LOP 2 TUAN 7

GIAO AN LOP 2 TUAN 7
... đội thua là bòch bánh nhẹ ( bài 2 ). * Tổng kết tiết học kilôgam gạo nếp ? - Lấy 25 trừ 20 . - Tự làm bài - Chơi trò chơi. - Nhận xét. - Bảng phụ - VBT - Ô số - Các bài toán TOÁN Bài: 6 cộng với ... kg, một bòch bánh nhẹ hơn 1kg, một gói kẹo nặng hơn 1kg. - 6 bài toán nhỏ cho trò chơi, ô số . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 3’ 27 7 1.Kiểm tra ... cho điểm Trò chơi thi lập đề toán với cặp số 17 2 GV nêu cách chơi trò chơi Đọc Đọc đề Trả lời HS nghe , thực hiện Thứ …………. ngày ……… tháng ………. năm ………. MÔN : TOÁN Bài :Ki lô gam I . MỤC TIÊU...
 • 27
 • 131
 • 1

GIÁO ÁN LỚP 2 - Tuần 7 chiều

GIÁO ÁN LỚP 2 - Tuần 7 chiều
... chữa 3. Củng cố, dặn dò: - 2hs - Nghe - 3hs làm bảng lớp, lớp làm bảng con - Lớp làm vào vở - 1hs làm bảng lớp - 1hs đọc bài toán - Lắng nghe, tự làm bài - 16 + 12 = 28 ( dm ) - Nhận xét giờ ... bài: 2. Luyện tập: Bài 1: Tổ 1 nhặt được 7kg giấy vụn, tổ 2 nhặt nhiều hơn tổ 1 là 5kg. Hỏi t ổ 2 thu đ ư ợc bao nhiêu kg giấy vụn? ? Bài toán thuộc dạng toán gì? ? Nêu cách thực hiện bài toán? ... dặn dò: - Nhận xét giờ học - Xem lại các bài tập - Hát - 2hs đọc yêu cầu - 2hs lên bảng làm, lớp làm vở nháp - 2hs đọc bài toán - Trả lời - Lớp làm vào vở, 1em lên bảng giải - 5 + 4 = 9 ( kg ) -...
 • 12
 • 135
 • 2

GIAO AN LOP 2 - Tuần 7....CKT KN ( cuc dep)

GIAO AN LOP 2 - Tuần 7....CKT KN ( cuc dep)
... 3.3. Hoạt động 2: Xem tranh SGK giải toán. - Nêu dạng toán. - Hát. - Hs thực hiện. Giải : Số ca ở giá dưới có: 29 2 = 27 (cái) Đáp số : 27 cái. - 1 Hs đọc bài toán. - Bài toán dạng ít hơn. ... Bùi Thị Tuyết Tr ờng TH Phố Cáo - Đồng Văn Tuần7 Ngày soạn :26 /9 /20 10 Ngày giảng : 27 /9 /20 10 Tiết1: chào cờ Tit2+3: TP C NGI THY C I. MC TIấU. 1.Kiến thức:- Bit ngt ngh hi ỳng ... kg + 20 kg = 26 kg 47 kg + 12 kg = 59 kg 10 kg 5 kg = 5 kg 24 kg 13 kg = 11 kg 35 kg 25 kg = 10 kg - Hs c . - Gii : C hai bao cõn nng l: 1 + 2 = 3 (kg) ỏp s : 3 kg - 3 5 Hs c vit: 2 kg,...
 • 42
 • 194
 • 3

Giao an lop 2- Tuan 7(CKT)

Giao an lop 2- Tuan 7(CKT)
... Tuần 7 Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 20 10 Sáng Chào cờ ============{================ Toán Luyện tập I. Mục tiêu: - HS biết giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn. - Giáo dục học sinh ... ============{================ Thứ t ngày 6 tháng 9 năm 20 10 (GV chuyên và GV 2 dạy) ============{================ Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 20 10 Sáng Toán 6 cộngvới một số: 6 + 5 I. Mục tiêu : ... Thầy giáo, Bố Dũng, Dũng. - Luyện đọc trong nhóm - Thi đọc theo vai. ============{================ 2 Chiều (GV 2 dạy) ============{================ Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 20 10 Sáng Toán KI...
 • 15
 • 90
 • 0

giáo án lớp - 2 Tuần 7

giáo án lớp - 2 Tuần 7
... Giáo án lớp 2 http://violet.vn/NGUYEN_THUY1 97 72 0 00/ năm học 20 10 - 20 11 TUN : 7 T ngy 4-10 -20 10 n ngy 8-10 -20 10 Th Mụn Bi dy HAI Cho c Tp c Ngời Thầy ... 155 Gi¸o ¸n líp 2 http://violet.vn/NGUYEN_THUY1 97 72 0 00/ n¨m häc 20 10 - 20 11 Thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 20 10 TiÕt 1: TËp viÕt E ,Ê– Em yêu trường em I. Mục tiêu - Viết đúng 2 chữ hoa E, Ê (1 ... nhóm đọc bài trước lớp - Lớp nhận xét - HS đọc. Gi¸o viªn : Lª ThÞ Hoµ Ttêng TiĨu häc Nghi S¬n Trang 1 52 Gi¸o ¸n líp 2 http://violet.vn/NGUYEN_THUY1 97 72 0 00/ n¨m häc 20 10 - 20 11 - Chuẩn bò: Người...
 • 26
 • 126
 • 0

Giáo án lớp 2 - Tuần 7

Giáo án lớp 2 - Tuần 7
... Giáo án lớp 2 http://violet.vn/NGUYEN_THUY1 97 72 0 00/ năm học 20 10 - 20 11 TUN : 7 T ngy 4-10 -20 10 n ngy 8-10 -20 10 Th Mụn Bi dy HAI Cho c Tp c Ngời Thầy ... 155 Gi¸o ¸n líp 2 http://violet.vn/NGUYEN_THUY1 97 72 0 00/ n¨m häc 20 10 - 20 11 Thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 20 10 TiÕt 1: TËp viÕt E ,Ê– Em yêu trường em I. Mục tiêu - Viết đúng 2 chữ hoa E, Ê (1 ... nhóm đọc bài trước lớp - Lớp nhận xét - HS đọc. Gi¸o viªn : Lª ThÞ Hoµ Ttêng TiĨu häc Nghi S¬n Trang 1 52 Gi¸o ¸n líp 2 http://violet.vn/NGUYEN_THUY1 97 72 0 00/ n¨m häc 20 10 - 20 11 - Chuẩn bò: Người...
 • 26
 • 93
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP