Tài liệu về : “giáo án văn 6 chuẩn kiến thức kĩ năng (3 cột)2010-2011

giáo án văn 6 chuẩn kiến thức năng (3 cột)2010-2011

giáo án văn 6 chuẩn kiến thức kĩ năng (3 cột)2010-2011
... tập. Chuẩn bò: GIAO TIẾP, VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT. Tuần 1 Tiết 4 GIAO TIẾP, VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT I.Mục tiêu cần đạt: 1 kiÕn thøc - Huy động kiến thức của học sinh về lọai văn ... niệm văn bản và các dạng văn bản. Kể ra một số dạng văn bản cụ thể mà em biết. IV. Dặn dò: - HS học ghi nhớ sgk - Học cách nhận biết các dạng văn bản và phương thức biểu đạt. - Sọan bài Thánh ... - Đọc thêm sgk trg 8,9 IV. Dặn dò: - Học ghi nhớ sgk trg 8 - Sọan “Bánh chưng, bánh giầy” Tuần 1 Tiết 2 VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM I. Mục tiêu cần đạt: 1 kiÕn...
 • 21
 • 242
 • 1

giáo án tuần 6 chuẩn kiến thứcnăng

giáo án tuần 6 chuẩn kiến thức kũ năng
... được cho 6 lấy cả 42 chia 6 được 7, viết 7. + 7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0. - G/v nhận xét, ghi điểm. - Hát. - 4 h/s lên bảng đặt tính rồi tính. 46 2 4 23 06 6 0 66 3 6 22 06 6 0 84 4 8 ... động của giáo viên Hoạt động của hoc sinh 96 3 + 9 chia 3 được 3, viết 3 06 0 32 3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0. + Hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. - 96 : 3 = 32. ... Gọi HS lên bảng. 48 2 84 2 66 2 36 3 08 0 12 04 0 42 06 0 33 06 0 12 - Nhận xét, chữa sai và cho điểm. Bài 2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. a) Tìm 1 / 3 của 69 kg, 36 m, 93 l. - HS nêu cách tìm...
 • 28
 • 81
 • 0

Giao an dia 9 chuan kien thuc ki năng - tiêt 30

Giao an dia 9 chuan kien thuc ki năng - tiêt 30
... khác: + Đất bazan chiếm 66 % diện tích đất bazan cả nớc. + Rừng chiếm diện tích và trữ lợng lớn nhất. + Tiềm năng thuỷ điện khá. + Khoáng sản: Bôxit có trữ lợng lớn. + Giàu tiềm năng du lịch. tranh ... lý. - HS chỉ bản đồ, phát biểu - GV chuẩn kiến thức. Chuyển ý: Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông, suối chảy về các vùng lân cận, có nhiều tiềm năng thiên nhiên để pt' kinh tế ... nhiều tiềm năng về TNTN và nhân văn để phát triển KT-XH. Đây là vùng sản xuất nông sản hàng hoá xuất khẩu lớn của cả nớc. 2. Kỹ năng: - Biết phân tích bản đồ, bảng thống kê. - Có kỹ năng phân...
 • 4
 • 86
 • 2

giáo án địa 7-chuẩn kiến thức năng hay

giáo án địa 7-chuẩn kiến thức kĩ năng hay
... chính.2. Kỹ năng: Phân tích bản đồ, lược đồ.3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.II. Chuẩn bị:1. Giáo viên: - Giáo án. - Bản đồ tự nhiên châu Âu.2. Học sinh: Đọc và tìm hiểu bài ... Kỹ năng: Đọc và phân tích lược đồ.3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trườngII. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giáo án. - Bản đồ phân bố dân cư Châu Mĩ.2. Học sinh: Đọc và tìm hiểu bài ... thuhẹp lại.2. Kỹ năng: Phân tích bản đồ.3. Thái độ: Giáo dục tính cộng đồng.II. Chuẩn bị:1. Giáo viên: 192- Giáo án. - Bản đồ dân cư châu Âu.2. Học sinh: Đọc và tìm hiểu bài trước...
 • 223
 • 158
 • 0

giáo án công nghệ cả năm 7 chuẩn kiến thức năng (3 cột ) 2010-2011

giáo án công nghệ cả năm 7 chuẩn kiến thức kí năng (3 cột ) 2010-2011
... pH < 6, 5 Đất trung tính: pH = 6, 6 4. Củng cố: (3 ) HS đọc ghi nhớ SGK/10 GV: yêu cầu HS nhắc lại các nội dung chính của bài. 5. Dặn dò:(1’) Về nhà học bài, chuẩn bò bài: thực hành. 6. Rút ... vai trò của đất trồng. 2. Kó năng: Rèn luyện kó năng phân tích tranh ảnh, sơ đồ. 3. Thái độ: Có thái độ yêu thích môn học. II. Chuẩn bò của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên: Hình 1, 2 SGK phóng ... phải: 1. Kiến thức Phân biệt được thành phần cơ giới, đất chua, đất kiềm, đất trung tính . Trình bày được khái niệm độ phì nhiêu, ý nghóa của độ phì nhiêu của đất. 2. Kó năng: Rèn luyện kó năng phân...
 • 8
 • 301
 • 10

Gián án G.An số học 6( chuẩn kiến thức năng)

Gián án G.An số học 6( chuẩn kiến thức kĩ năng)
... + 36 – 35 = 121 c) 5 6 : 53 + 23 . 22= 53 + 25 = 125 + 32 = 257 d) 164 . 53 + 47 . 164 = 164 . (53 + 47)= 164 . 100 = 164 00Tìm số tự nhiên x biết: (3 x – 6) . 3 = 34 3 x – 6 = ... tích 36; 84; 168 ra thừa số nguyên tố. 36 = 22 . 32 84 = 22 . 3 . 7 168 = 23 . 3 . 7 Đáp: Có Đáp: Có Đáp: Không Đáp: Có ƯCLN(12; 30) = 6 Ư (6) = ƯC(12; 30) = {1; 2; 3; 6} ... Tìm các tập hợp B(4), B (6) , BC(4 ,6) Muốn tìm bội của một số, ta làm thếnào?B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28 }B (6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36 }Tìm BC của 4, 6: Một học sinh lên bảng,...
 • 116
 • 80
 • 0

Bài soạn G.An số học 6( chuẩn kiến thức năng)

Bài soạn G.An số học 6( chuẩn kiến thức kĩ năng)
... + 36 – 35 = 121 c) 5 6 : 53 + 23 . 22= 53 + 25 = 125 + 32 = 257 d) 164 . 53 + 47 . 164 = 164 . (53 + 47)= 164 . 100 = 164 00Tìm số tự nhiên x biết: (3 x – 6) . 3 = 34 3 x – 6 = ... tích 36; 84; 168 ra thừa số nguyên tố. 36 = 22 . 32 84 = 22 . 3 . 7 168 = 23 . 3 . 7 Đáp: Có Đáp: Có Đáp: Không Đáp: Có ƯCLN(12; 30) = 6 Ư (6) = ƯC(12; 30) = {1; 2; 3; 6} ... Tìm các tập hợp B(4), B (6) , BC(4 ,6) Muốn tìm bội của một số, ta làm thếnào?B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28 }B (6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36 }Tìm BC của 4, 6: Một học sinh lên bảng,...
 • 116
 • 68
 • 0

Gián án G.An số học 6( chuẩn kiến thức năng)

Gián án G.An số học 6( chuẩn kiến thức kĩ năng)
... với 2,3,4,5 ,6 tìm ra tính chất đặc biệt • Dặn dò BTVN 40tr20 16. 99= 16. (20-1)= 16. 20- 16= 320- 16= 304 46. 99= 46. (100-1)= 46. 100- 46= 460 0- 46= 4554HS dùng máy tính để tính375.3 76= 14100 62 4 .62 5=39000013.81.215=2 263 95= 16. 20- 16= 320- 16= 304 46. 99= 46. (100-1)= 46. 100- 46= 460 0- 46= 4554BT ... 31a)135+ 360 +65 +40=(135 +65 )+( 360 +40)=200+400 =60 0b) 463 +318+137+22=( 463 +137) +(31 8+22) =60 0+340=940c)20+21+22+…+30=20+30+21+29+…+24+ 26 =50+50+50+50+50+25=275BT32Câua: 9 96+ 45=9 96+ 4+41 =1000+41=1041BT33Tìm ... câu hỏi và làm BTa)135+ 360 +65 +40=(135 +65 )+( 360 +40)=200+400 =60 0b) 463 +318+137+22=( 463 +137) +(31 8+22) =60 0+340=9405 cặp số 50 và còn dư số 2550.5+25=2759 96+ 45=9 96+ 4+41 =1000+41=10411+1=21+2=32+3=53+5=85+8=138+13=2121+13=3421+34=55DạngI:Tính...
 • 116
 • 84
 • 0

giáo án 4 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

giáo án 4 theo chuẩn kiến thức kỹ năng
... Đáp án: a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 567 31, 65 371, 67 351, 7 563 1. b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 9 267 8, 8 269 7, 79 862 , 62 978. Bài 5 :- Cho HS đọc đề, nêu yêu cầu và hướng ... dưới lớp làm nháp. GV: Giáo án lớp 4 Trường Tiểu học - Yêu cầu HS nêu ý kiến nhận xét bài trên bảng. * Chốt kiến thức trọng tâm của bài: 3 + 1, 3 + 2 , 3 + 0 là các biểu thức có 2 số với một phép ... TOÁN BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ. I. Mục tiêu : Yêu cầu cần đạt: - Bước đầu nhận biết được biểu thức có chứa một chữ. - Biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể. II. Chuẩn...
 • 67
 • 652
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP