Tài liệu về : “giao an tieng anh lop 2 good abc english

giao an tieng anh lop 2.good.abc.english

giao an tieng anh lop 2.good.abc.english
... Teaching aids 12 ABC English 2 Nguy n Th ễ ị Sáu Text book, lesson plan, pictures IV. Procedure 1. Class organization - Greeting - Checking attendance 2. New lesson Teacher’s and students’ activities ... of planning: Date of teaching: UNIT 1: Ai Lesson 2 I. Aims - After the lesson, sts know some sentences including ‘’rain’’ and ‘’train’’ words - Develop sts’ writing, speaking skills. 2 ABC English ... Language focus - Ball - hall III. Teaching aids 4 A I NR ABC English 2 Nguy n Th ễ ị Sáu Text book, lesson plan, pictures, CD IV. Procedure 1. Class organization - Greeting - Checking attendance...
 • 39
 • 2,001
 • 20

Tài liệu Tiếng Anh lớp 1, 2 - Gíao án tiếng anh lớp 1, 2 doc

Tài liệu Tiếng Anh lớp 1, 2 - Gíao án tiếng anh lớp 1, 2 doc
... a ? - , I am not. vẽ tranh 2 bạn học sinh tạm biệt nhau vẽ tranh bố và con trai tạm biệt nhau Good bye! Good bye! Good bye, Dad Good bye, son! vẽ tranh 2 bạn học sinh tạm biệt nhau ... nhau trong buổi tối vẽ tranh mẹ và con gái chúc nhau ngủ ngon Good night! Good night, daughter! Bước 2: Điền chữ cho tranh (xếp các hình của bước 1 vào bước 2 này nhưng thay đổi vị trí ... is on Le Loi street. It is large and beautiful. There are five classrooms in my school. My teachers are good and young. 6. Dịch đoạn văn sau sang tiếng Anh: Xin chào! Tớ là Mai. Tớ là...
 • 257
 • 3,653
 • 15

Giáo án tiếng anh lớp 9 - học kỳ 2

Giáo án tiếng anh lớp 9 - học kỳ 2
... quickly and then answer the questions .1.Which continents are mentioned in the text? 2. Are electricity, gas and water luxuries or Trang 28 - 28 -Week 23 (2) Date: Feb, 13th to Feb, 18th 20 12 Period ... and answer the questions.- Each group presents and writes the answer on the board.- Compare and correct.- Copy the corrected answers.- Ask and answer the questions.- Work in groups to answer ... -EnergyEnergyWeek 22 (2) Date: Feb, 06th to Feb, 11th 20 12 Period : 42 Teacher‘s activities Students’ activities - Hang the poster of statement on the board and ask Ss to guess which...
 • 106
 • 724
 • 4

Giáo Án Tiếng Anh Lớp 9 Trọn Bộ

Giáo Án Tiếng Anh Lớp 9 Trọn Bộ
... Năm học: 20 09 -20 10 Trang 16 Giáo án Anh Văn lớp 9 Week 4 - period 7Date: 23 /09/ 20 08 UNIT 2: ... :-Industrial ( adj ) : ( translate): công nghiệp5’5’5’10’ Năm học: 20 09 -20 10 Trang 3 Giáo án Anh Văn lớp 9 answer on the board. ... between picture 1 and 2 in b? ( In picture 1, the bus is red andits number is 103. In picture 2, the bus is blue and its number is 130)- What is the difference between picture 1 and 2 in c? ( In...
 • 119
 • 31,313
 • 223

Giáo Án Tiếng Anh Lớp 9 Tham Khảo 2009-2010

Giáo Án Tiếng Anh Lớp 9 Tham Khảo 2009-2010
... National language8. Compulsory second language(1) 329 758 (2) Over 22 million(3) Tropical climate (4) The ringgit(5) Kuala lumpur(6) Islam(7) Bahasa Malaysia(8) EnglishNewwordsASEAN = Association ... Giáo án Anh 9. Năm học 20 09 - 20 10 Ss read the text quickly and answer the questionsSs ask and answer pairworkT: correctSome ss read the text again ... party.1. Mai made a cake .2. Tung hung colorful lamps on the walls in the room.3. Lan bought flowers4. Tuan painted a picture of Hanoi.5. Loan and nga went shopping.what did Lan say to Maryam?- She...
 • 54
 • 2,207
 • 36

Giáo án Tiếng việt - Lớp 2

Giáo án Tiếng việt - Lớp 2
... đồng thanh.-Đọc câu hỏi- Trả lời.- Nhận xét.- Tự phân vai- Đọc phân vai theo nhóm-Các nhóm đọc thi Ngày….. tháng….. năm 20 05TIẾT 11DANH SÁCH ... 11DANH SÁCH HỌC SINH TỔ 1 LỚP 2C(năm học 20 05 – 20 06 ) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:- Đọc đúng các từ ngữ có vần dễ hoặc dễ lẫn lộn- Đọc bản danh sách với giọng rõ ràng, ... chức2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi bài”danh sách HS tổ 1 lớp 2C”3. Bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu bàiHoạt động 2: ...
 • 120
 • 7,127
 • 39

Giáo án tiếng Anh lớp 9 bài 6

Giáo án tiếng Anh lớp 9 bài 6
... Listening and repeating in chorus  individually It’s a dump Deforestation It means thuốc nổ It means thuốc diệt trừ sâu bọ It means thất vọng - Copying 10’ 8’ 2 4.Listen and check 1f , 2e , 3b ... match individually  comparing - Listening and checking - Listening and repeating in chorus - Reading and answering - Listening and answering - Listening and repeating in chorus  individually - ... It means “ phàn nàn” It means “nổi, trôi” It means “cấm” Copying - Listening and answering to take part in building the new lesson * Yes *about the health *Yes/No - Reading and doing 8’ 2 4....
 • 13
 • 2,019
 • 57

giao an tieng anh lop 11ban co ban tu bai 1-16

giao an tieng anh lop 11ban co ban tu bai 1-16
... Ngọc Tảo , Hà Nội 20 Giáo án Tiếng Anh Lớp 11-Ban Cơ Bản Năm học 20 08 -20 09 Time Steps Work arrangement Answer: 1.e 3.e 5.b 7.c 2. h 4.a 6.g 8.f 10' BEFORE YOU LISTEN T gets 27 of the Ss to ... their answers. T checks Ss answers by calling on some Ss and asks Ss to explain their answers. If many Ss cannot answer the questions, T plays the tape one or two more times and pauses at the answers ... Tiếng Anh Lớp 11-Ban Cơ Bản Năm học 20 08 -20 09 Time Steps Work arrangement Lan They used to live in the same apartment building in Ha Noi. Has very friendly and helpflul. Has sociable. Shes Lan...
 • 105
 • 9,885
 • 96

giáo án tiếng anh lớp 9

giáo án tiếng anh lớp 9
... Minh §øc2 Trêng THCS Qu¶ng Th¸i Gi¸o ¸n TiÕng Anh 9 8.Did Mary invite lan to visit Kuala Lumpur? - The second listening: read in Silence and answer the question + Have compare and give the answer ... Listen and read - Speak - Listen - Read - Write - Language focus 15 20 Unit 4 Learning a forein language - Getting started & Listen and read - Speak + Listen - Read - Write - Language focus 21 ... THCS Quảng Thái Giáo án Tiếng Anh 9 Phân phối chơng trình Tiếng Anh 9 Cả năm: 2 tiết ì 35 tuần = 70 tiết Học kỳ I: 2 tiết ì 18 tuần = 36 tiết Bài học Nội dung Số tiết P 2 CT Unit 1 A visit from a...
 • 78
 • 1,749
 • 7

giáo án tiếng anh lớp 6

giáo án tiếng anh lớp 6
... 20 0 Period 1 st : Introduction English 6I. Objectives: After this lesson, the S can:- Understand about learning program of English 6.- Prepare carefully for this subject such as : an English ... Have the S play game ordering numbers and chain game.Topic: numbers and nouns. 2. Presentation.- Recall the S how to aks and answer about numbers.+ How many + plural noun + are there ?+ There ... 12. Who is this? b. There are 4 people. 12- 13. How many students are c. I’m fine, thanks. 13- 20 Trêng THCS Qu¶ng Th¸i Gi¸o viªn :Lª Minh §øc there in your family? d. They are my books and...
 • 93
 • 5,184
 • 25

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP