Tài liệu về : “NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO- GDCD 9

NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO- GDCD 9

NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO- GDCD 9
... mỗi người là kết quả của đức tính năng động, sáng tạo. Năng động, sáng tạo được thể hiện ở mọi khía cạnh trong cuộc sống. Em học được gì qua việc làm năng động, sáng tạo của Edixơn và Lê Thái Hoàng? ... lao động Vì sao con người đạt được những thành tựu trên? Giới thiệu bài mới Quan sát Ăng co Vát Ha gai – Is ta bul Taj-mahal - Ấn Độ Opera - Úc Vì con người năng động, sáng tạo. NĂNG ĐỘNG SÁNG ... điện… • Lê Thái Hoàng – Đạt các giải thưởng danh dự: • + 199 8: Giải nhì toán quốc gia, huy chương đồng toán quốc tế lần thứ 39 • + 199 9: Huy chương vàng “Ô-lim-píc” toán Châu Á _ Thái Bình Dương,...
 • 45
 • 2,595
 • 5

BÀI NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO LỚP 9

BÀI NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO LỚP 9
... ®éng, s¸ng t¹o BàI 8: Năng động, sáng tạo I. Kiến thức trọng tâm tiết 1 1.Khái niệm : năng động, sáng tạo 2.Các biểu hiện của: năng động, sáng tạo BàI 8: Năng động, sáng tạo I.Tìm hiểu phần ... cái đã có. Năng động sáng tạo có những biểu hiện nào? BàI 8: Năng động, sáng tạo I. Tìm hiểu phần đặt vấn đề 1. Nhận xét: - Ê- Di - Sơn và Lê Thái Hoàng là người làm việc năng động sáng tạo 2.Thành ... thứ 39 và huy chương vàng kì thi Toán quốc tế 40 II. Nội dung bài học ? Qua phân tích phần đặt vấn đề và liên hệ thực tế, em hãy cho biết thế nào là Năng động, Sáng tạo. BàI 8: Năng động, sáng...
 • 14
 • 828
 • 4

BÀI GIẢNG NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO LỚP 9

BÀI GIẢNG NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO LỚP 9
... ®éng, s¸ng t¹o BàI 8: Năng động, sáng tạo I. Kiến thức trọng tâm tiết 1 1.Khái niệm : năng động, sáng tạo 2.Các biểu hiện của: năng động, sáng tạo BàI 8: Năng động, sáng tạo I.Tìm hiểu phần ... cái đã có. Năng động sáng tạo có những biểu hiện nào? BàI 8: Năng động, sáng tạo I. Tìm hiểu phần đặt vấn đề 1. Nhận xét: - Ê- Di - Sơn và Lê Thái Hoàng là người làm việc năng động sáng tạo 2.Thành ... thứ 39 và huy chương vàng kì thi Toán quốc tế 40 II. Nội dung bài học ? Qua phân tích phần đặt vấn đề và liên hệ thực tế, em hãy cho biết thế nào là Năng động, Sáng tạo. BàI 8: Năng động, sáng...
 • 14
 • 1,165
 • 7

NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO LỚP 9

NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO LỚP 9
... ®éng, s¸ng t¹o BàI 8: Năng động, sáng tạo I. Kiến thức trọng tâm tiết 1 1.Khái niệm : năng động, sáng tạo 2.Các biểu hiện của: năng động, sáng tạo BàI 8: Năng động, sáng tạo I.Tìm hiểu phần ... cái đã có. Năng động sáng tạo có những biểu hiện nào? BàI 8: Năng động, sáng tạo I. Tìm hiểu phần đặt vấn đề 1. Nhận xét: - Ê- Di - Sơn và Lê Thái Hoàng là người làm việc năng động sáng tạo 2.Thành ... thứ 39 và huy chương vàng kì thi Toán quốc tế 40 II. Nội dung bài học ? Qua phân tích phần đặt vấn đề và liên hệ thực tế, em hãy cho biết thế nào là Năng động, Sáng tạo. BàI 8: Năng động, sáng...
 • 14
 • 171
 • 1

BÀI GIẢNG PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO LỚP 9

BÀI GIẢNG PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO LỚP 9
... ®éng, s¸ng t¹o BàI 8: Năng động, sáng tạo I. Kiến thức trọng tâm tiết 1 1.Khái niệm : năng động, sáng tạo 2.Các biểu hiện của: năng động, sáng tạo BàI 8: Năng động, sáng tạo I.Tìm hiểu phần ... cái đã có. Năng động sáng tạo có những biểu hiện nào? BàI 8: Năng động, sáng tạo I. Tìm hiểu phần đặt vấn đề 1. Nhận xét: - Ê- Di - Sơn và Lê Thái Hoàng là người làm việc năng động sáng tạo 2.Thành ... thứ 39 và huy chương vàng kì thi Toán quốc tế 40 II. Nội dung bài học ? Qua phân tích phần đặt vấn đề và liên hệ thực tế, em hãy cho biết thế nào là Năng động, Sáng tạo. BàI 8: Năng động, sáng...
 • 14
 • 197
 • 2

CD 9 tiết 10 năng động sáng tạo

CD 9 tiết 10 năng động sáng tạo
... sáng tạo và không năng động sáng tạo trong học tập ? Nhóm 2: Những biểu hiện của năng động, sáng tạo và không năng động sáng tạo trong sinh hoạt hàng ngày? Tuần 9 - Tiết 8 9 Bài 8 : I/ Đặt vấn ... học Ê-đi-xơn. * Liên hệ thực tế: 2. Lê Thái Hoàng một học sinh năng động, sáng tạo + Học tập Năng động, sáng tạo Không năng động, sáng tạo Có phương pháp học tập KH, say mê tìm tòi kiên trì, nhẫn ... Tuần 9 - Tiết 8 9 Bài 8 : I/ Đặt vấn đề. 1. Nhà bác học Ê-đi-xơn. * Liên hệ thực tế: 2. Lê Thái Hoàng một học sinh năng động, sáng tạo Câu hỏi thảo luận: Nhóm 1: Những biểu hiện của năng động, sáng...
 • 14
 • 312
 • 6

Bài 8 : Năng động sáng tạo

Bài 8 : Năng động sáng tạo
... CÔNG DÂN- LỚP 9 BÀI 8: NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO (T.T) NGƯỜI DỰ THI: HOÀNG ĐỨC BIỂU GV TRƯỜNG THCS ĐIỀN HẢI- PHONG ĐIỀN BÀI CŨ: 1.Thế nào là năng động, sáng tạo, thế nào là người năng động, sáng tạo ? ... nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được. b) Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài. c) Chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mới cần đến sự năng động. d) Năng động, sáng tạo là phẩm ... *Nêu ý nghĩa của năng động, sáng tạo? 2.Trình bày kết quả sưu tầm một tấm gương năng động, sáng tạo và nhận xét về tấm gương đó? Tiết 11. Bài 8: (T.T) Bài 8- Tiết 11: NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO (T.T)...
 • 12
 • 1,575
 • 9

Bài 8: Năng động, sáng tạo

Bài 8: Năng động, sáng tạo
... biết năng động, sáng tạo. - Nhóm 1: Trong lao động. - Nhóm 2: Trong học tập. - Nhóm 3: Trong sinh hoạt hàng ngày. Hình thức Năng động, sáng tạo Không năng động, sáng tạo. Lao động Chủ động dám ... sinh năng động, sáng tạo 2- Lê Thái Hoàng một học sinh năng động, sáng tạo II. II. Bài học Bài học : : 1- 1- Khái niệm Khái niệm : : - Năng động: là tích cực,chủ động, dám nghĩ ,dám làm. - Năng động: ... nền D- Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có của con người trong nền kinh tế thị trường. kinh tế thị trường. E- Năng động sáng tạo là phẩm chất cần có của người lao động E- Năng động sáng tạo...
 • 13
 • 544
 • 3

Bài 8 năng động sáng tạo

Bài 8 năng động sáng tạo
... của sự năng động sáng tạo . NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO ( T1 ) TIẾT 10 Bài 8 1/Thế nào là năng động sáng tạo? Các biểu hiện của Năng động sáng tạo? 2/Ý nghĩa của năng động sáng tạo? NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO ... 2 Ýnghĩa của năng động, sáng tạo NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO ( T1 ) TIẾT 10 Bài 8 1. Thế nào là năng động, sáng tạo? a. Năng động: b. Sáng tạo: c. Biểu hiện: Những tấm gương năng động, sáng tạo: Lễ ... b. Sáng tạo: c. Biểu hiện: 2 Ýnghĩa của năng động, sáng tạo NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO ( T1 ) TIẾT 10 Bài 8 1. Thế nào là năng động, sáng tạo? a. Năng động: b. Sáng tạo: c. Biểu hiện: Giàn chuông bằng...
 • 21
 • 601
 • 4

Tiết 11: Năng động sáng tạo ( tiết 2)

Tiết 11: Năng động sáng tạo ( tiết 2)
... tính năng động sáng tạo và không năng động sáng tạo: Hình thức Năng động, sáng tạo Không năng động, sáng tạo Lao động Chủ động, dám nghĩ, dám làm để tìm ra cái mới hay cách làm mới. Bị động, ... Nhờ năng động sáng tạo mà con người làm nên những kì tích vẻ vang mang lại niềm vinh dự cho bản thân gia đình và đất nước. Mối quan hệ giữa năng động sáng tạo. Sáng tạoNăng động Năng động ... Biểu hiện của năng động, sáng tạo Thảo luận ( thời gian: 5 phút): ND thảo luận: Tìm hiểu những biểu hiện của tính năng động sáng tạo và không năng động sáng tạo? Nhóm 1:Trong lao động Nhóm 2...
 • 15
 • 681
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP