Tài liệu về : “Mẫu sổ ghi chép hội họp

Mẫu sổ ghi chép hội họp

Mẫu sổ ghi chép hội họp
... Nghi Yên, ngày tháng năm 2010 Họp Hội đồng Thời gian: Địa điểm: Thành phần: Vắng: Nội dung: Nghi Yên, ngày tháng năm 2010 Họp tổ chuyên môn Thời gian: Địa điểm: ... điểm: Thành phần: Vắng: Nội dung: Nghi Yên, ngày tháng năm 2010 Họp chi bộ Thời gian: Địa điểm: Thành phần: Vắng: Nội dung: Nghi Yên, ngày tháng năm 2010 Họp chi đoàn Thời gian: Địa điểm: Thành...
 • 10
 • 741
 • 14

mẫu powerpoint sổ ghi chép công việc

mẫu powerpoint sổ ghi chép công việc
... bảnslide.tailieu.vnNOTEBOOKS Ghi chú.Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bảnslide.tailieu.vnslide.tailieu.vn Ghi chú•Nhập ... bảnslide.tailieu.vn Ghi chú•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bảnslide.tailieu.vn Ghi chú•Nhập ... văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bảnslide.tailieu.vn Ghi chú:•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung văn bản•Nhập nội dung...
 • 8
 • 621
 • 20

Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở pdf

Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở pdf
... Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …(1)…., ngày …. tháng …. năm …… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ... xuất, theo đợt, theo chuyên đề) Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT. Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: ………… Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự ... tịch Hội đồng TĐKT; 2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT; 3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên; 4. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng. Sau khi nghe Chủ tịch Hội...
 • 2
 • 788
 • 2

Mâu Phiếu ghi chép của đánh giá viên

Mâu Phiếu ghi chép của đánh giá viên
... PHIẾU GHI CHÉP CỦA ĐÁNH GIÁ VIÊNNgày:……………………………………………………………………Đánh giá bộ phận:…………………………………………….Đánh giá viên:…………………………………………………..Ký tên:Điều khoảnChi tiết đánh giá Nhận xét Ghi ch Ghi chú:...
 • 1
 • 424
 • 2

SỔ GHI CHÉP ÁP DỤNG THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN THỊT LỢN TẠI VIỆT NAM

SỔ GHI CHÉP ÁP DỤNG THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN THỊT LỢN TẠI VIỆT NAM
... sổ ghi áp dụng thực hành sản xuất tốt đối với cơ sở giết mổ, vận chuyển thịt lợn tại Việt Nam này cũng bao gồm các biểu ghi chép trong các khâu sản xuất. II. NỘI DUNG CỦA SỔ GHI CHÉP Sổ ghi ... GHI CHÉP Sổ ghi chép gồm 9 chương, mỗi chương gồm các phần sau: 1. Trách nhiệm 2. Quy trình thực hiện 3. Biểu ghi chép III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG SỔ GHI CHÉP - Ghi chép sau mỗi ngày ... GMP lợn /Sổ ghi chép Dự thảo 1 Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP) Nhóm biên soạn Sổ ghi chép xin...
 • 19
 • 260
 • 3

Sổ ghi chép thực tập ( nhật kí công trình)x

Sổ ghi chép thực tập ( nhật kí công trình)x
... TRUNG PHƯỜNG_10CX4 Trang 1 BÁO CÁO TT TỐT NGHIỆP GVHD: KS. VĂN QUÝ _KS. LÊ TRỌNG TIẾN  SVTT: NGUYỄN TRUNG PHƯỜNG_10CX4 Trang 2 BÁO CÁO TT TỐT NGHIỆP GVHD: KS. VĂN QUÝ _KS. LÊ TRỌNG TIẾN S ... cột và cốt thép cột. - Sau khi lắp dụng ván khuôn và cột xong ta tiến hành dóng cột và nghiệm thu. - Khi nghiệm thu xong nếu không gặp vấn đề gì về kĩ thuật thì ta tiến hành đỗ Bê tông cột. - Trộn ... cột và cốt thép cột. - Sau khi lắp dụng ván khuôn và cột xong ta tiến hành dóng cột và nghiệm thu. - Khi nghiệm thu xong nếu không gặp vấn đề gì về kĩ thuật thì ta tiến hành đỗ Bê tông cột. - Trộn...
 • 35
 • 2,101
 • 64

Mẫu sổ theo dõi tổng hợp- dành cho tổ chuyên môn

Mẫu sổ theo dõi tổng hợp- dành cho tổ chuyên môn
... Stt H v tờn hc sinh Lp HSG mụn Gớao viờn dy Ghi chỳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NM HC 2010- 2011 Stt H v tờn hc sinh Lp HSG mụn Gớao viờn dy Ghi chỳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Trửụứng THCS ... Stt H v tờn hc sinh Lp HSG mụn Gớao viờn dy Ghi chỳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NM HC 2012- 2013 Stt H v tờn hc sinh Lp HSG mụn Gớao viờn dy Ghi chỳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Troãi TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LÍ DO CẤP KHEN GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. ĐỀ NGHỊ PHÊ BÌNH, KỈ LUẬT: TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LÍ DO HÌNH THỨC GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...
 • 31
 • 752
 • 5

Tài liệu Mẫu Sổ giáo án Tích hợp ppt

Tài liệu Mẫu Sổ giáo án Tích hợp ppt
... chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) CƠ SỞ DẠY NGHỀ(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) SỔ GIÁO ÁNTÍCH HỢP Môn học/ Mô-đun : ……………………… Lớp : …………………Khoá :…………… Họ và tên giáo viên...
 • 4
 • 686
 • 26

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP