Tài liệu về : “Day so viet theo quy luat

Day so viet theo quy luat

Day so viet theo quy luat
... 1 100 1 ....1 4 1 1 3 1 1 2 1 2222 K . So sánh K với 2 1 Bài 3.12: So sánh = 20 1 1.... 4 1 1 3 1 1 2 1 1L với 21 1 Bài 3.13: So sánh = 100 ... + + HD: Đặt V = x:y Ta có x = 100 (Theo bài 4.8) GV: Lê Văn Hoà - Trờng THCS Xuân Lâm Tĩnh Gia Thanh Hoá 8 Chuyên đề : dãy các số nguyên phân số viết theo quy luật ôn thi HSG- Toán THCS 1 2 ... Văn Hoà - Trờng THCS Xuân Lâm Tĩnh Gia Thanh Hoá 2 Chuyên đề : dãy các số nguyên phân số viết theo quy luật ôn thi HSG- Toán THCS HD: 1 1 1 1 2 2 2 ... ( ... ) 1.2.3 2.3.4 18.19.20 2 1.2.3 2.3.4...
 • 9
 • 1,610
 • 73

dãy số viết theo quy luật

dãy số viết theo quy luật
... là S k+1 = ( k +1) 2 theo nguyên lý quy nạp bài toán đợc chứng minh vậy Sn = 1+3=5 + ... + ( 2n -1) = n 2 Tơng tự ta có thể chứng minh các kết quả sau đây bằng phơng pháp quy nạp toán học . 1, ... và tìm hiểu kỹ một số phơng pháp cơ bản để tính các tổng hữu hạn . B/ Giải quy t vấn đề : I > Phơng pháp dự đoán và quy nạp : Trong một số trờng hợp khi gặp bài toán tính tổng hữu hạn Sn = a ... nghiệm dạy học trong dạy và học toán THCS Một vài phơng pháp tính tổng các số tạo thành dãy số có quy luật A/ đặt vấn đề Trong nhà trờng THCS , tất cả các em học sinh đều đợc rèn kỹ năng tính giá...
 • 9
 • 1,115
 • 34

Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat

Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat
... 9 1 1 4 1 1 18 A So sánh A 18 với 11/19 30 1 20 1 12 1 6 1 2 1 19 ++++= A HD 6 5 .... 3 1 2 1 3.2 1 6 1 , 2 1 1 2.1 1 2 1 ===== KQ Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh ... 15 Ta quy đồng tng thừa số trong ngoặc, thay vào và tính đợc: 1 1 1 ..... 4 3 . 3 2 . 2 1 15 + = + = nn n A = 20 1 1 19 1 1....... 4 1 1 3 1 1 2 1 1 16 A So sánh ... Chuyên đề tổng các phân số viết theo quy luật Bài tập 1. Tính các tổng sau: 99.95 4 ....... 15.11 4 11.7 4 7.3 4 1 ++++= A 399 2 ..........
 • 2
 • 2,943
 • 84

Dãy số nguyên - phân số viết theo quy luật

Dãy số nguyên - phân số viết theo quy luật
... 1 1 3 1 1 2 1 2222 K . So s¸nh K víi 2 1 − Bµi 3.12: So s¸nh       −       −       −       −= 20 1 1.... 4 1 1 3 1 1 2 1 1L víi 21 1 Bµi 3.13: So s¸nh       −  ... ... 3 15 3 11 3 7 ++++=L . Chứng minh: L < 4,5. (3). Dãy 3: Dãy dạng tích các phân số viết theo quy luật: Bài 3.1: Tính: 2500 2499 ..... 25 24 . 16 15 . 9 8 = A . Bài 3.2: Cho dãy số: ,... ... Chuyên đề 1: dãy các số nguyên phân số viết theo quy luật = = = = = = = = = = = = &*&*& = = = = = = = = = = = = = (1). Dãy 1: Sử dụng...
 • 8
 • 1,458
 • 72

Dãy phân số viết theo quy luật

Dãy phân số viết theo quy luật
... Dãy phân số viết theo quy luật ( Chuyên đề toán 6 7) ======================= &*&*& =======================...
 • 1
 • 1,534
 • 32

dãy số viết theo qui luật

dãy số viết theo qui luật
... là S k+1 = ( k +1) 2 theo nguyên lý quy nạp bài toán đợc chứng minh vậy Sn = 1+3=5 + ... + ( 2n -1) = n 2 Tơng tự ta có thể chứng minh các kết quả sau đây bằng phơng pháp quy nạp toán học . 1, ... 4 1 1 3 1 1 2 1 2222 K . So s¸nh K víi 2 1 − Bµi 12: So s¸nh       −       −       −       −= 20 1 1.... 4 1 1 3 1 1 2 1 1L víi 21 1 Bµi 13: So s¸nh       −   ... 3 + 3 3 +3 5 + ....+ 3 1991 13 ; 41 d, D = 11 9 + 11 8 +11 7 +......+ 11 +1 5 phân số viết theo quy luật Dãy 1: Sử dụng công thức tổng quát Chứng minh naanaa a naa na naa ana naa n + = + +...
 • 15
 • 576
 • 4

C DE 1 DAY SO TU NHIEN VIET THEO QUY LUATdoc.doc

C DE 1 DAY SO TU NHIEN VIET THEO QUY LUATdoc.doc
... - 1 - Chuyên đề 1: DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT Tiết 1: DÃY CỘNG 1) Ví du 1ï: Xét các dãy số sau: a) Dãy số tự nhiên: 0; 1; 2; 3; … ... 1 bằng: 1 + 2 + 3 + …….+ n = ( 1) 2 n n + Ví dụ: Tìm số hạng thứ 100 của các dãy số được viết theo quy luật: a) 3, 8, 15, 24, 35,… (1) b) 3, 24, 63, 120, 195,… (2) c) 1, 3, 6, 10, 15,…. (3) d) ... Ta thấy: 206:3 = 68 dư 2. Số chẵn thứ 68 kể từ 100 là: 100 + (68 – 1) . 2 = 234. hai chữ số tiếp theo là 2 và 3 thuộc số 236. Vậy chữ số thứ 300 của dãy là chữ số 3 thuộc số 236. Tiết 3: CÁC DÃY...
 • 4
 • 818
 • 36

Dãy số tự nhiên viết theo quy luật

Dãy số tự nhiên viết theo quy luật
... - 1 - Chuyên đề 1: DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT Tiết 1: DÃY CỘNG 1) Ví du 1ï: Xét các dãy số sau: a) Dãy số tự nhiên: 0; 1; 2; 3; … ... 1 bằng: 1 + 2 + 3 + …….+ n = ( 1) 2 n n + Ví dụ: Tìm số hạng thứ 100 của các dãy số được viết theo quy luật: a) 3, 8, 15, 24, 35,… (1) b) 3, 24, 63, 120, 195,… (2) c) 1, 3, 6, 10, 15,…. (3) d) ... Ta thấy: 206:3 = 68 dư 2. Số chẵn thứ 68 kể từ 100 là: 100 + (68 – 1) . 2 = 234. hai chữ số tiếp theo là 2 và 3 thuộc số 236. Vậy chữ số thứ 300 của dãy là chữ số 3 thuộc số 236. Tiết 3: CÁC DÃY...
 • 4
 • 932
 • 46

Dãy các phân số viết theo qui luật

Dãy các phân số viết theo qui luật
... Ngày so n: 15/3/2009 Ngày giảng: 17/3/2009 Chuyên đề: Dãy các phân số viết theo quy luật I/ Nhận xét mở đầu: Khi giải các bài toán về phân ... toán về phân số, ta thờng gặp các bài toán tính tổng các phân số mà tử và mẫu của chúng đợc viết theo quy luật. VD: 3 + 3 + 3 + .... + 3 4.7 7.10 10. 13 73.76 Dễ nhận thấy các phân số có tử không ... toán nào ta cũng phát hiện đợc ngay quy luật mà phải qua một số phép biến đổi dựa trên tính chất cơ bản của phân số nh nhân cả tử và mẫu với cùng một số để tìm quy luật của mẫu, áp dụng hợp lý tính...
 • 6
 • 10,717
 • 236

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP