Tài liệu về : “CAI CACH DUY TAN TAN CUOI THE KI XIX

Bài 23. Trào lưu cải cách Duy tân nửa cuối thế kỉ XIX

Bài 23. Trào lưu cải cách Duy tân nửa cuối thế kỉ XIX
... Ki m tra bài cũ . Nối các mốc thời gian với các sự ki n tương ứng . Thời gian Sự ki n A. Ngày 6-6-1884 1. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế B. ... 2008. Tiết 45 : Bài 28 : Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX Bài tập củng cố : H : Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX không được thực hiện ? A : Các đề nghị ... sau : - Vì sao đầu thế kỷ XIX ở Việt Nam lại xuất hiện trào lưu cải cách duy tân ? - Nội dung và mục đích của những đề nghị cải cách ? - Vì sao những đề nghị cải cách duy tân lại không được chấp...
 • 10
 • 1,410
 • 4

Tiết 43: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Tiết 43: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
... Ki m tra bi c Nối các mốc thời gian với các sự ki n tương ứng Thời gian Sự ki n A. Ngày 6.6.1884 B. Nm 1886-1887 C. Nm 1883-1892 D. Nm ... thế kỉ XIX Những nội dung chính của bài học: II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX III. Kết cục của các đề nghị cải cách I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX Em ... nªu những nÐt chÝnh vÒ tình hình chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi ViÖt Nam vµo nöa cuèi thÕ kØ XIX? - Đất nước bị khủng hoảng nghiêm trọng vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi - Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn...
 • 18
 • 1,063
 • 3

CAI CACH DUY TAN TAN CUOI THE KI XIX

CAI CACH DUY TAN TAN CUOI THE KI XIX
... 28 - Tiết 45 Bài 28 - Tiết 45 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX KI M TRA BÀI CŨ - Lãnh đạo khởi nghóa: Nông dân ... TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX  I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. Phong trào nghĩa nông dân lại tiếp tục bùng nổ dữ dội: Năm 1862, Nguyễn Thịnh (Cai tổng vàng) nổi ... – Tiết 45 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX. III. Kết cục của các đề...
 • 12
 • 130
 • 0

Bài 28. TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX

Bài 28. TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
... thực hiện: Lưu Thị Vóc BÀI 28 – TIẾT 45: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX Thời Tự Đức có nhiều giặc giã nên nhà vua cần đến việc ... công thương nghiệp, theo đà phát triển của các thế kỉ trước, công thương nghiệp có điều ki n phát triển thêm. Nhà Nguyễn thành lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu ở kinh đô Huế,Hà Nội, ... trệ. + Tài chính cạn ki t. + Nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu. + Chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng. b. Kinh tế: I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Nông, công, thương...
 • 17
 • 1,613
 • 7

Trào lưu cải cách Duy Tân nửa cuối thế kỷ XIX - Nhung béo - Yên Phong - Bắc Ninh

Trào lưu cải cách Duy Tân nửa cuối thế kỷ XIX - Nhung béo - Yên Phong - Bắc Ninh
... lớp 8D1 Bài 28 : trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối Thế Kỷ XIX I/ Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX *Những năm 60 của thế kỉ XIX tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam ... Bài 28 : trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối TK XIX I/ Tình hình Việt nam nửa cuối thế kỉ XIX II/ Những đề nghị cải cách ở Việt nam vào nửa cuối thế kỉ XIX: Thời gian Tên người đề ... Bài 28 : trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối Thế Kỷ XIX I/ Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX II/ Những đề nghị cải cách ở Việt nam vào nửa cuối thế kỉ XIX: III/Kết cục của các đề...
 • 8
 • 2,031
 • 6

Bai 6 Cac nuoc Anh Phap Mi Duc cuoi the ki XIX dau the ki XX

Bai 6 Cac nuoc Anh Phap Mi Duc cuoi the ki XIX dau the ki XX
... PHÁP PHÁP KINH TẾ KINH TẾ CHÍNH CHÍNH TRỊ TRỊ TÊN GỌI TÊN GỌI ANH ANH PHÁP PHÁP KINH TẾ KINH TẾ CHÍNH CHÍNH TRI TRI TÊN GỌI TÊN GỌI ĐẶC ĐẶC ĐiỂM ĐiỂM CNĐQ CNĐQ ANH ANH PHÁP PHÁP KINH TẾ KINH TẾ ... hơi nước b. Động cơ hơi nước d. Máy dệt d. Máy dệt 8. Nước Đức phong ki n trở thành nước TB bằng con đường: 8. Nước Đức phong ki n trở thành nước TB bằng con đường: a. CM tư sản a. CM tư sản b.Cải ... - Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX -Đặc điểm của từng nước đế quốc -Những điểm nổi bật của CNĐQ Tiết...
 • 45
 • 1,127
 • 3

Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX

Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX
... 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi ra “chiếu Cần Vương”. II. Nhữngcuộc khởi nghĩa ... 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi ra “chiếu Cần Vương”. II. Nhữngcuộc khởi nghĩa ... 2008 Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi ra “chiếu Cần Vương”. II. Nhữngcuộc khởi nghĩa...
 • 8
 • 1,095
 • 6

Một số hoạt động Mĩ Thuật từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930

Một số hoạt động Mĩ Thuật từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930
... 2: Xin trình bày về một số hoạt động Mĩ Thuật từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930 - Đây là giai đoạn hoàn tất một loạt các công trình ki n trúc lăng tẩm, đền, miếu H.A 1 => Chịu nhiều ảnh hưởng...
 • 7
 • 364
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP