Tài liệu về : “bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

bài 10 Nhà đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
... II NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ ( Thế kỉ XI – XII ) ( Thế kỉ XI – XII ) BÀI 10 BÀI 10 Tiết 14: Tiết 14: 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập: 1. 1. Nhà thành lập: Nhà ... toàn thư 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập: - Cuối năm 100 9, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần - Cuối năm 100 9, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần tôn Công Uẩn lên ngôi vua. tôn Công Uẩn lên ... Long Long 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập: - Cuối năm 100 9, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần - Cuối năm 100 9, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần tôn Công Uẩn lên ngôi vua. tôn Công Uẩn lên...
 • 30
 • 498
 • 1

bai 10. nhà đẩy mạnh công cuộc xây dưng đất nước

bai 10. nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dưng đất nước
... II NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ ( Thế kỉ XI – XII ) ( Thế kỉ XI – XII ) BÀI 10 BÀI 10 Tiết 14: Tiết 14: 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập: 1. 1. Nhà thành lập: Nhà ... vua Thi T 1. 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập: - Cuối năm 100 9, Lê Long Cuối năm 100 9, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần tôn Đỉnh mất. Triều thần tôn Công Uẩn lên ngôi Công Uẩn lên ngôi ... 1. Nhà thành lập: Nhà thành lập:                     - Cuối năm 100 9, Lê Long Đỉnh - Cuối năm 100 9, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần tôn Công...
 • 34
 • 413
 • 2

bai 10 Nha ly day manh cong cuoc xay dung dat nuoc

bai 10 Nha ly day manh cong cuoc xay dung dat nuoc
... tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : Chương II Chương II NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ ( Thế kỉ XI – XII ) ( Thế kỉ XI – XII ) BÀI 10 BÀI 10 Tiết 14: Tiết 14: 1. 1. Nhà thành lập Nhà ... ngôi và năm 100 9 thì qua đời. * Triều thần chán ghét nhà Lê đã tôn Công * Triều thần chán ghét nhà Lê đã tôn Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà thành lập. Uẩn lên ngôi vua. Nhà thành lập. ... Nhà thành lập: Nhà thành lập: - Năm 101 0, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi - Năm 101 0, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành là Thăng Long. tên thành là Thăng Long. - Năm 105 4, nhà...
 • 33
 • 119
 • 0

Bài soạn Tiết 13. Bài 10.Nhà đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài soạn Tiết 13. Bài 10.Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
... sao Công Uẩn được tôn làm vua?- Năm 101 0 Công Uẩn dời đô về Đại La đổi thành Thăng Long 1.1. SỰ THÀNH LẬP NHÀ LÝSỰ THÀNH LẬP NHÀ LÝ a/ Hoàn cảnh thành lập nhà - Năm 100 9 ... 1.1. SỰ THÀNH LẬP NHÀ LÝSỰ THÀNH LẬP NHÀ LÝ a/ Hoàn cảnh nhà ra đời- Năm 100 9 Lê Long Đĩnh qua đời triều Lê chấm dứt- Công Uẩn được tôn lên ngôi vua, Nhà thành lập.Khi vua ... thi ? Quan đại thần Hướng dẫn về nhà 1/ Bài vừa học: - Nhà đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?- Công lao của Công Uẩn như thế nào ? 2/ Bài sắp học: Tiết 15: bài 11: Cuộc...
 • 25
 • 232
 • 0

Bài 10. Nhàđẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 10. Nhà Lí đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
... 100 5 LÊ LONG ĐĨNH TỰ LẬP LÀM VUA, LÀ MỘT ÔNG VUA TÀN BẠO - NĂM 100 9, LÊ LONG ĐĨNH QUA ĐỜI - TRIỀU THẦN TÔN LÝ CÔNG UẨN LÊN LÀM HOÀNG ĐẾ b. SỰ THÀNH LẬP - NĂM 100 9, NHÀ LÝ THÀNH LẬP - NĂM 101 0, ... 101 0, LÝ CÔNG UẨN DỜI ĐÔ VỀ THĂNG LONG. - - ĐẶT NIÊN HiỆU : THUẬN THIÊN ĐẶT NIÊN HiỆU : THUẬN THIÊN - ĐỔI TÊN NƯỚC LÀ ĐẠI ViỆT - ĐỔI TÊN NƯỚC LÀ ĐẠI ViỆT - XÂY DỰNG CUNG ĐiỆN, THÀNH LŨY, - XÂY DỰNG ... CHÙA THÁP DẤU TÍCH CUNG ĐiỆN THỜI LÝ CỬA BẮC THÀNH HÀ NỘI GiẾNG NƯỚC CỔ THỜI LÝ - VỀ MẶT HÀNH CHÍNH: VỀ MẶT HÀNH CHÍNH: + NHÀ NƯỚC CHIA THÀNH 24 LỘ PHỦ + NHÀ NƯỚC CHIA THÀNH 24 LỘ PHỦ HUYỆN...
 • 30
 • 162
 • 1

Tiểu luận: luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

Tiểu luận: Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay
... ý chí, đẩy QHSX “vượt trước” LLSXBảo thủ, duy trì quá lâu cơ chếtập trung quan liêu bao cấpChưa thực sự thừa nhận nền kinh tế hàng hoá - thị trườngCó lúc đẩy mạnh quá mức xây dựng công nghiệp ... Thúc đẩy KT phát triểnKhông phù hợp Kìm hãm sự phát triển KT3.2. Mối quan hệ biện chứng luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng ... tr116)• “Coi trọng công tác tư tưởng, xây dựng nền tảng tư tưởng, luận vững chắc cho sự nghiệp đổi mới.” (VKĐH X,tr.279) .• “Bảo đảm gắn kết: phát triển KT là trọng tâm, xây dựng Đảng là then...
 • 59
 • 276
 • 0

Đào tạo nguồn nhân lực đẩy mạnh CNH-HĐHđể xây dựng đất nước

Đào tạo nguồn nhân lực đẩy mạnh CNH-HĐHđể xây dựng đất nước
... lưc dồi dào, tiềm năng để phát triển rất lớn. Tại Đại hội VIII, Đảng chủ trương đẩy mạnh CNH-HĐH để xây dựng đất nước, vai trò của con người, nguồn lực con người được khẳng định như một yếu tố ... nghề: Công suất đào tạo nghề thiết kế của các trường công lập chủ yếu là 400- 100 0 học sinh, trong khi công lập công suất đào tạo dưới 200 học sinh chiếm tỉ lệ trên 50%. Hiện nay các trường công ... ngoài công lập. Nâng cao tỉ lệ học sinh học nghề (ngắn hạn và dài hạn) ngoài công lập. Nhà trường, nhà giáo và học sinh các trường ngoài công lập được bình đẳng như nhau như các trường công lập....
 • 21
 • 60
 • 0

Phân tích tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc, vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

Phân tích tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc, vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay
... rụng. xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: - xây dựng đảng cộng sản việt nam vững mạnh - xây dựng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong sạch, vững mạnh, ... huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi đảng, nhà nước phải xây dựng và phát huy cao độ sức mạnh đại ... phẩm chất đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khơi dậy, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, coi dân chủ là mục tiêu, là động lực để xây dựng đất nước, chú trọng nâng cao...
 • 17
 • 3,088
 • 7

Tài liệu ĐỀ TÀI: QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG ĐÓ VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TA HIỆN NAY pdf

Tài liệu ĐỀ TÀI: QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG ĐÓ VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TA HIỆN NAY pdf
... 19BÀI TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHĐỀ TÀI: QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨAXÃ HỘI – GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG ĐÓ VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNGĐẤT NƯỚC TA HIỆN NAYA. LỜI ... Lớp tín chỉ 29. 1III. Giá trị tư tưởng đó với công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay.1. Thực trạng nước ta hiện nay.>. .556;Z*;K< ... •TM>&<TM4L*i=Rl$2. Giá trị tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới hiện nay. I/:"24 %<784!...
 • 32
 • 131
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP