Tài liệu về : “SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT
... việc thực hiện các mục đích dạy học. Trong dạy học môn Toán, câu hỏi bài tập mang các chức năng sau: 1.2.4.1. Chức năng dạy học: Câu hỏi bài tập nhằm hình thành, củng cố cho học sinh những ... mở, câu hỏi củng cố kiến thức, câu hỏi hệ thống hóa kiến thức cho ôn tập. Theo mức khái quát của các vấn đề: Có câu hỏi khái quát, câu hỏi theo chủ đề bài học, câu hỏi theo nội dung bài học. ... cạnh những câu hỏi bài tập hƣớng vào yêu cầu bản, cần có những câu hỏi bài tập nâng cao, đào sâu, đòi hỏi vận dụng kiến thức một cách tổng hợp để phân loại đƣợc học sinh. b. Dạy học phân...
 • 168
 • 1,013
 • 6

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx
... việc thực hiện các mục đích dạy học. Trong dạy học môn Toán, câu hỏi bài tập mang các chức năng sau: 1.2.4.1. Chức năng dạy học: Câu hỏi bài tập nhằm hình thành, củng cố cho học sinh những ... nhóm hỗn hợp: Trong mỗi nhóm các đối tƣợng học sinh khá giỏi, trung bình yếu kém. 1.4.2. Soạn câu hỏi bài tập phân hóa Câu hỏi bài tập phân hóa được hiểu là những câu hỏi bài ... giá học sinh: Yêu cầu cao hơn đối với học sinh khá giỏi, hạ thấp yêu cầu đối với học sinh yếu kém. Bên cạnh những câu hỏi bài tập hƣớng vào yêu cầu bản, cần có những câu hỏi bài tập...
 • 168
 • 158
 • 0

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf
... nhóm hỗn hợp: Trong mỗi nhóm các đối tƣợng học sinh khá giỏi, trung bình yếu kém. 1.4.2. Soạn câu hỏi bài tập phân hóa Câu hỏi bài tập phân hóa được hiểu là những câu hỏi bài ... mở, câu hỏi củng cố kiến thức, câu hỏi hệ thống hóa kiến thức cho ôn tập. Theo mức khái quát của các vấn đề: Có câu hỏi khái quát, câu hỏi theo chủ đề bài học, câu hỏi theo nội dung bài học. ... trả lời câu hỏi này, học sinh phải vận dụng kiến thức để chứng minh khẳng định là đúng. 1.2.3. Câu hỏi bài tập phân hóa Câu hỏi bài tập phân hóa đƣợc hiểu là những câu hỏi bài tập có...
 • 168
 • 171
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
... với các lớp đối chứngThiết kế bài giảng theo kiểu dạy học đồng loạt: sử dụng CH BT đồngđều cho tất cả HS trong lớp. Nhóm này gồm 2 lớp 12A3 12A4 với tổng số 100 HS.Cả lớp TN lớp ... trình dạy học phân hóa.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘIĐOÀN THỊ THÊMXÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPPHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀHÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC ... Đối với các lớp thực nghiệm Bài giảng được thiết kế theo kiểu dạy học phân hóa, trên sở sử dụng hệ thống CH BT được điều chỉnh theo trình độ của HS. Nhóm này gồm 2 lớp 12A4 12A5 với...
 • 138
 • 155
 • 2

Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

 Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)
... dung môi hữu hệ số phân bố khác nhau. Giả sử nguyên tố X được chiết với hệ số phân bố 100 0, còn nguyên tố Y được chiết với hệ số phân bố nhỏ hơn: 0,01. Khi chiết 2 nguyên tố trong cùng ... chức các hoạt động học tập của học sinh: Trong phương pháp dạy học tích cực, người học là đối tượng của hoạt động dạy, nhưng đồng thời cũng là chủ thể của hoạt động học được cuốn vào các hoạt ... 529 10. 75,5 10. 10.17,1 = 2 .10 -7 1 = 1 + 8 .10 7.2 .10 -7 + 4,2 .10 15.4 .10 -14 + 8,3 .10 21.8 .10 -21 = 251,4 nhcnanHnHXKDH][ .][ = 4295 10. 10.17,175,5 .10 ...
 • 155
 • 243
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tíchhoá

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá
... thống bài tập 3 I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức 3 I.1.2 Phân loại bài tập câu hỏi hoá học 5 I.1.3 Tác dụng của bài tập hoá học 6 I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải bài tập 7 I.2 Dạy ... hợp với học tập hợp tác 9 I.3 Xu h-ớng phát triển của bài tập Hoá học hiện nay 9 I.4 sở phân loại câu hỏi bài tập căn cứ vào mức độ nhận thức t- duy 10 Ch-ơng II Ph-ơng pháp phân tích ... cao) Việc sử dụng câu hỏi bài tập trong dạy học đặc biệt là dạy học Đại học có tầm quan trọng đặc biệt. Đối với sinh viên đây là phương pháp học tập tích cực, hiệu quả không có gì thay...
 • 155
 • 192
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tíchhoá .pdf

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá .pdf
... thống bài tập 3 I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức 3 I.1.2 Phân loại bài tập câu hỏi hoá học 5 I.1.3 Tác dụng của bài tập hoá học 6 I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải bài tập 7 I.2 Dạy ... hợp với học tập hợp tác 9 I.3 Xu h-ớng phát triển của bài tập Hoá học hiện nay 9 I.4 sở phân loại câu hỏi bài tập căn cứ vào mức độ nhận thức t- duy 10 Ch-ơng II Ph-ơng pháp phân tích ... cao) Việc sử dụng câu hỏi bài tập trong dạy học đặc biệt là dạy học Đại học có tầm quan trọng đặc biệt. Đối với sinh viên đây là phương pháp học tập tích cực, hiệu quả không có gì thay...
 • 155
 • 186
 • 2

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Các nguyên tố kim loại lớp 12 trường Trung học phổ thông (THPT)

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Các nguyên tố kim loại lớp 12 trường Trung học phổ thông (THPT)
... - Dạy học tiến hành thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh. - Dạy học kết hợp giữa học tập cá thể với học tập hợp tác; giữ a hình thức học cá nhân với hình thức học ... pháp dạy học hóa học theo hướng dạy học tích cực - Sáng tạo ra các phương pháp dạy học mới bằng các cách sau:  Liên kết nhiều phương pháp dạy học riêng rẽ thành phương pháp dạy học ... động đối thoại với học sinh, giáo viên hợp tác trao đổi với học sinh giáo viên khảng định ki ến thức do học sinh tìm ra. Học sinh học cách học, cách đặt vấn đề giải quyết vấn đề, cách...
 • 140
 • 623
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phần "Nhiệt hóa học" cho học sinh chuyên hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phần
... phẩm) - Σ∆G o S(tham gia) B - HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN “NHIỆT HÓA HỌC” : Bài 1: Cho 100 g N 2 ở 0 o C, 1atm. Tính Q, W, ∆U, ∆H trong các biến đổi sau đây được tiến hành thuận ... ∆G: G = H TS = U + PV TS ⇒ dG = dU + P.dV + V.dP T.dS SdT = (δW + δQ) + PdV + VdP T.dS SdT Vì δW = δW’ + (-PdV) δQ ≤ T.dS → dG ≤ δW’ + VdP SdT Dấu “ =” ứng với quá trình ... hệ gồm động năng của các phần tử thế năng tương tác giữa các phần tử trong hệ đó. - U là đại lượng dung độ là hàm trạng thái - U của n mol khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. 8) NGUYÊN...
 • 28
 • 435
 • 10

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP