Tài liệu về : “ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP

ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP

ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP
... CÁC ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC THƯỜNG GẶP Infinitive Past Past Participle Nghĩa Arise arose arisen nổi dậy , nổi lên Awake ... đánh mất, thất lạc Make made made làm, chế tạo Mean meant meant có nghĩa, muốn nói Meet met met gặp gở, làm quen với, đi đón, tụ họp Mistake mistook mistaken lầm lẩn , phạm sai lầm, hiểu sai Melt ... thề Sweep swept swept quét Swim swam swum bơi lội Swing swung swung đánh đu, lắc lư, đu đưa ,dao động Take took taken lấy Teach taught taught dạy, hướng dẫn, dạy bảo Tear tore torn làm rách, xé...
 • 3
 • 6,539
 • 260

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
... Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh Infinitive Past Past participle Nghĩa abide abode abode Trú ngụ,chịu đựng ... chose chosen Lựa chọn cleave clove, cleft cloven, chleft Chẻ ra, tách ra cling clung clung Bám, quy n luyến clothe clad clad Mặc, bận quần áo come came come Đến cost cost cost Trị giá creep crept ... forget forget forgetten Quên forgive forgave forgiven Tha thứ forsake forsook forsaken Bỏ rơi, từ bỏ forswear forswore forsworn Thề bỏ freeze froze frozen Đông lại , đóng băng get got got, gotten...
 • 4
 • 7,155
 • 350

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
... Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh Keywords: Bảng động từ bất quy tắc, danh sách động từ bất quy tắc tiếng Anh Trong xử lý ngôn ngữ cũng như học Anh Văn luôn cần đến bảng động từ bất quy tắc. ... Lựa chọn 32 cleave clove, cleft cloven, chleft Chẻ ra, tách ra 33 cling clung clung Bám, quy n luyến 34 clothe clad clad Mặc, bận quần áo 35 come came come Đến 36 cost cost cost ... forgetten Quên 62 forgive forgave forgiven Tha thứ 63 forsake forsook forsaken Bỏ rơi, từ bỏ 64 forswear forswore forsworn Thề bỏ 65 freeze froze frozen Đông lại , đóng băng ...
 • 2
 • 4,500
 • 276

BANG DONG TU BAT QUY TAC ANH CHO HS LOP 7

BANG DONG TU BAT QUY TAC ANH CHO HS LOP 7
... BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC Infinitive/V_1 (Nguyên mẫu) Past/V_2 (Quá khứ đơn) Past Participle/V_3 Meaning/Nghĩa ... để cho lose lost lost làm mất; mất make made made Làm, chế tạo; sản xuất meet met met gặp mặt pay paid paid trả (tiền) put put put đặt; để read read read đọc ride rode ridden...
 • 2
 • 7,902
 • 367

Dong tu bat quy tac va cach hoc hieu qua

Dong tu bat quy tac va cach hoc hieu qua
... và sử dụng đợc các động từ bất quy tắc quả là hơi khó, tuy nhiên với việc xắp xếp theo sự biến đổi của động từ ở quá khứ và quá từ phân từ thì sẽ giảm đợc thời gian và nhớ từ lâu hơn. ở đây tôi ... sẽ giảm đợc thời gian và nhớ từ lâu hơn. ở đây tôi muốn giới thiệu các dạng biến đổi của động từ bất quy tắc. 1- Giữ nguyên dạng ban đầu khi dùng ở Simple past và Past participle: STT Present ... khứ khác ở quá khứ phân từ : STT Present and infinitive Simple past Past participle Meaning 01 beat beat beaten đánh, đánh bại 02 5- Cùng dạng ở hiện tại và quá khứ phân từ khác ở quá khứ: STT...
 • 7
 • 1,802
 • 146

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC de nho

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC de nho
... BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC V 1 , V 2 , V 3 GIỐNG NHAU: cost cost cost trị giá cut cut cut cắt let ... left left rời đi lend lent lent cho mượn lose lost lost mất make made made làm ra meet met met gặp pay paid paid trả say said said nói seek sought sought tìm kiếm sell sold sold bán send sent...
 • 2
 • 2,402
 • 214

Bang dong tu bat quy tac

Bang dong tu bat quy tac
... chose chosen Lựa chọn cleave clove, cleft cloven, chleft Chẻ ra, tách ra cling clung clung Bám, quy n luyến clothe clad clad Mặc, bận quần áo come came come Đến cost cost cost Trị giá creep crept ... forget forgot forgotten Quên forgive forgave forgiven Tha thứ forsake forsook forsaken Bỏ rơi, từ bỏ forswear forswore forsworn Thề bỏ freeze froze frozen Đông lại , đóng băng get got got, gotten ... lost Mất, đánh mất make made made Làm, chế tạo mean meant meant Có nghĩ, muốn nói meet met met Gặp mistake mistook mistaken Lầm lẫn mislead misled misled Dẫn lạc đường mow mowed mown Cắt (cỏ)...
 • 6
 • 1,059
 • 48

giúp nhớ động từ bất quy tắc nhanh nhất

giúp nhớ động từ bất quy tắc nhanh nhất
... không chứa đầy đủ tất cả các động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh, có điều gì sơ suất mong bạn đọc thông cảm. Chúc các bạn thành công trong việc học động từ bất quy tắc Nguyễn Văn Quân ... Nhớ Động Từ Bất Quy Tắc Infinitive Nguyên mẫu Simple past Quá khứ đơn Past participle Quá khứ phân từ Meanings nghĩa Infinitive Nguyên mẫu Simple past Quá khứ đơn Past participle Quá khứ phân từ ... read Đọc *** Các động từ có cùng gốc thì quy tắc trên vẫn đúng: Ví dụ: các bạn hãy xem bảng dưới đây: Infinitive Nguyên mẫu Simple past Quá khứ đơn Past participle Quá khứ phân từ Meanings nghĩa...
 • 2
 • 1,127
 • 79

giúp nhớ động từ bất quy tắc nhanh, hiệu quả

giúp nhớ động từ bất quy tắc nhanh, hiệu quả
... không chứa đầy đủ tất cả các động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh, có điều gì sơ suất mong bạn đọc thông cảm. Chúc các bạn thành công trong việc học động từ bất quy tắc Nguyễn Văn Quân ... Nhớ Động Từ Bất Quy Tắc Infinitive Nguyên mẫu Simple past Quá khứ đơn Past participle Quá khứ phân từ Meanings nghĩa Infinitive Nguyên mẫu Simple past Quá khứ đơn Past participle Quá khứ phân từ ... ... ... *** Các động từ có cùng gốc thì quy tắc trên vẫn đúng: Ví dụ: các bạn hãy xem bảng dưới đây: Infinitive Nguyên mẫu Simple past Quá khứ đơn Past participle Quá khứ phân từ Meanings nghĩa...
 • 2
 • 2,274
 • 150

SKKN-Hướng dẫn Hs THCS nhớ động từ bất quy tắc

SKKN-Hướng dẫn Hs THCS nhớ động từ bất quy tắc
... thế nào là động từ bất quy tắc. Đó là động từ có hình thức riêng ở quá khứ và quá khứ phân từ. Có rất nhiều động từ bất quy tắc trong tiếng Anh và việc nhớ tất cả các động từ bất quy tắc đó là ... số từ 1-5 và mặt kia ghi động từ ở dạng nguyên thể. Năm tấm thẻ còn lại một mặt đánh chữ cái từ 1 Hớng dẫn học sinh THCS nhớ động từ bất quy tắc một cách dễ nhất ađến e mặt kia ghi động từ ở ... nhớ động từ bất quy tắc một cách dễ nhất Sáng kiến kinh ngiệm Guiding for secondary school- students remembering the irregular verbs in the easiest way (Hớng dẫn học sinh THCS nhớ động từ bất quy...
 • 8
 • 744
 • 48

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP