Tài liệu về : “Giáo án lớp 4 buổi chiều tuần 4

Giáo án lớp 5-Buổi 2-Tuần 4

Giáo án lớp 5-Buổi 2-Tuần 4
... - 4 = 5 (phần) số bé là: 55 : 5 x 4 = 44 Số lớn là: 55 + 44 = 99 Bài 2: Củng cố kĩ năng giải toán về tìm hai số khi tổng và tỉ só của hai số đó Bài giải Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 ( ... 32 x 48 = 1536 ( m 2 ) Diện tích lối đi là: 1536 : 24 = 64 ( m 2 ) VI. Nhận xét đánh giá chung tiết học Toán + Luyện tập chung I. mục tiêu: - Rèn cho HS kĩ năng các giải pháp các bài toán có ... Tổng của chiều dài và chiều rộng( hay nửa chu vi) là: 160 : 2 = 80 ( m) Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 ( phần) Chiều rọng HCN là: 80 : 5 x 2 = 32 ( m) Chiều dài HCN là: 80 - 32 = 48 ( m)...
 • 7
 • 194
 • 4

Giáo án- Lớp 5- Buổi 2 ( Tuần 4)

Giáo án- Lớp 5- Buổi 2 ( Tuần 4)
... - 4 = 5 (phần) số bé là: 55 : 5 x 4 = 44 Số lớn là: 55 + 44 = 99 Bài 2: Củng cố kĩ năng giải toán về tìm hai số khi tổng và tỉ só của hai số đó Bài giải Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 ( ... 32 x 48 = 1536 ( m 2 ) Diện tích lối đi là: 1536 : 24 = 64 ( m 2 ) VI. Nhận xét đánh giá chung tiết học Toán + Luyện tập chung I. mục tiêu: - Rèn cho HS kĩ năng các giải pháp các bài toán có ... Tổng của chiều dài và chiều rộng( hay nửa chu vi) là: 160 : 2 = 80 ( m) Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 ( phần) Chiều rọng HCN là: 80 : 5 x 2 = 32 ( m) Chiều dài HCN là: 80 - 32 = 48 ( m)...
 • 7
 • 298
 • 2

Giao án lop 2 buoi 1 - Tuan 4

Giao án lop 2 buoi 1 - Tuan 4
... tính - Làm theo các thao tác nh giáo viên sau đó đọc kết quả 49 cộng 25 bằng 74 4 9 * Viết 49 rồi viết 25 xuống dới + 2 5 sao cho 5 thẳng cột với 9, 2 thẳng 7 4 4 viết dấu + và vạch kẻ ngang Cộng ... cầu lớp tự làm bài vào vở. - Yêu cầu 1 em lên bảng làm . - Giáo viên nhận xét đánh giá *Bài 3: - Yêu cầu 1 em đọc đề. - Bài toán cho biết gì? - Bài toán yêu cầu tìm gì? - Muốn biết cả 2 lớp có ... học sinh cả hai lớp có là : 29 + 25 = 54 ( học sinh ) -Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở. - Mời một em lên chữa bài. - Tóm tắt : Lớp 2 A : 29 học sinh Lớp 2B : 25 học sinh Cả hai lớp : ... học sinh...
 • 12
 • 100
 • 2

Giao án lop 2 buoi 1 - Tuan 4(The)

Giao án lop 2 buoi 1 - Tuan 4(The)
... tính - Làm theo các thao tác nh giáo viên sau đó đọc kết quả 49 cộng 25 bằng 74 4 9 * Viết 49 rồi viết 25 xuống dới + 2 5 sao cho 5 thẳng cột với 9, 2 thẳng 7 4 4 viết dấu + và vạch kẻ ngang Cộng ... cộng 5 bằng 14 viết 4 nhớ 1, 4 cộng 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7 * Vậy : 49 + 25 = 74 - Một em đọc đề bài. 5 c. Luyện tập : *Bài 1(cột 1, 2, 3): - Yêu cầu 1 em đọc đề bài. - Yêu cầu lớp tự làm bài ... - Giáo viên nhận xét đánh giá *Bài 3: - Yêu cầu 1 em đọc đề. - Bài toán cho biết gì? - Bài toán yêu cầu tìm gì? - Muốn biết cả 2 lớp có tất cả bao nhiêu học sinh ta làm nh thế nào? -Yêu cầu lớp...
 • 12
 • 100
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 2 buổi chiều - tuần 2

GIÁO ÁN LỚP 2 buổi chiều - tuần 2
... GIÁO ÁN LỚP 2 BUỔI CHIỀU - TUẦN 2 TOÁN: LUYỆN TẬP THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I: Mục tiêu : - Giúp HS củng cố về: + Thực hành ... Ngân Gồm 9 tổ viên b. Phân công đội ngũ cán bộ lớp: - Lớp trưởng: Đào Hữu Chung - Lớp phó: Trần Thị Thảo Ngân - Lớp phó học tập: Trần Vũ Tường Khanh - Lớp phó văn thể mĩ: Nguyễn Thị Bình c. Phân ... mớii: 1. Giới thiệu bài: 2. Bài mới: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 77- 42 ; 39- 24 ; 64- 34 ; 89- 56 - Gọi 3 HS lên bảng làm bài. Lớp làm bảng con. ? Nêu tên gọi các thành phần và kết quả phép trừ?...
 • 7
 • 1,735
 • 27

Giao an lop 2 day du tuan 4

Giao an lop 2 day du tuan 4
... S.hạng 9 29 9 49 59 S.hạng 6 18 34 27 29 Tổng 15 47 43 96 88 * Bài 3: Y/c Hs làm vở - Gọi 1 HS đọc đề bài - Gv Hd phân tích bài toán và tóm tắt. - Gv chấm, chữa bài Bài giải Cả hai lớp có số Hs ... thẳng cột với 9, 2 thẳng cột với 4. Viết dấu + và kẻ gạch ngang. - 9 Cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6 thêm 1 là 7, viết 7. Vậy 49 cộng 25 bằng 74. - HS nxét, nhắc lại * Bài1: HS ... Hs là: 29+25= 54( học sinh) - HS nghe và phân tích đề bài. - Thực hiện phép cộng 49 + 25. HS thao tác trên que tính để tìm ra kết quả là 74 que tính. - Viết 49 rồi viếùt 25 dưới 49 sao cho 5 thẳng...
 • 35
 • 80
 • 0

giao an lop 2 buoi 2 tuan 19 chi tiet

giao an lop 2 buoi 2 tuan 19 chi tiet
... m tra bi c . 4 + 5 + 6 = 15 14 + 15 +16 = 35 - HS lm bi v tr l i cõu h i - T ng c a4, 5, 6 b ng15 - T ng c a 14, 15, 16 b ng 35. - 1HS c yờu c u. - HS lm bi , 4 HS lờn b ng. 13 12 ... c yờu c u. - HS lm bi , 4 HS lờn b ng. 13 12 10 2 8 13 +23 + 14 +2 8 +13 34 21 2 8 13 68 34 74 52 79 - Bi b n lm ỳng / sai. - 4HS tr l i. - 2HS c bi - 2HS lm bi trờn b ng, c l p lm bi vo ... rồi tính theo mẫu - HS đọc thầm đề toán , nêu tóm tắt bằng lời rồi giải bài toán Bài giải Số bánh xe của 8 xe đạp là : 2 x 8 = 16 ( bánh xe ) Đáp số : 16 bánh xe - HS đọc từng phép nhân và củng...
 • 18
 • 297
 • 3

Giáo án lớp 1 - buổi 2 - Tuần 7

Giáo án lớp 1 - buổi 2 - Tuần 7
... bài tập Giáo viên hướng dẫn mẫu cho học sinh sau đó tự làm 3 – Giáo viên kiểm tra kết quả Giáo viên giúp đỡ những em yếu làm tính trong vở bài tập toán 4 – Tổng kết: Dặn dò Thứ 4, ngày tháng năm ... rưa mỈt 3 HDTH 4 6 1 TiÕng viƯt Lun ®äc 2 HDTH 3 H§NGLL Thùc hµnh vƯ sinh r¨ng miƯng 4 Gi¸o ¸n líp 1 – bi 2 Ph¹m ThÞ Ch©u Tìm bạn thân (Có giáo viên chuyên trách) Tiết 3: Luyện toán Chữa bài kiểm ... Ch÷a bµi kiĨm tra 4 Tù häc 3 1 Lun TV Lun ®äc 2 HDTH VƯ sinh líp häc 3 Tù häc 4 4 1 NghƯ tht ¤n thđ c«ng 2 Mü tht VÏ mµu vµo h×nh qu¶ 3 Lun to¸n ¤n phÐp céng trong ph¹m vi 3 4 H§NGLL Sinh ho¹t...
 • 7
 • 1,040
 • 7

Giáo án lớp 5-Buổi 2 -Tuần 1

Giáo án lớp 5-Buổi 2 -Tuần 1
... 3:51 2: 34 51 34 == ; x 5 28 20 = ; 20: 5 = 4, x= 28 :4 =7; 7 5 28 20 = 5120 24 y = ; 120: 5= 24, y= 24: 24 = 1 b a = 100 75 ; 75 : 25 = 3, 100: 25 = 4 4 3 100 75 = 7 Giáo án tăng buổi lớp5 2008- ... nhau là: 9 - 4 = 5 (phần) số bé là: 55 : 5 x 4 = 44 Số lớn là: 55 + 44 = 99 Bài 2: Củng cố kĩ năng giải toán về tìm hai số khi tổng và tỉ só của hai số đó 13 Giáo án tăng buổi lớp5 2008- 2009 ... HS chữa bài 8 Giáo án tăng buổi lớp5 2008- 2009 = 12 2 12 9 12 8 ++ ; = 5 2 4 3 10 1102 +ì = 12 19 12 298 = ++ ; = 5 2 4 3 10 21 ; = 20 19 20 81 542 20 8 20 15 20 42 = = Bài 4: Củng cố cách...
 • 38
 • 587
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP