Tài liệu về : “Tạo hình: Nặn củ- quả

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên
... 1.3. Những vấn đề liên quan đến quản lý đào tạo 19 1.3.1. Đặc điểm của công tác quản lý đào tạo vừa làm vừa học 19 1.3.2. Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo 21 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục ... 2.3. Năng lực sử dụng CNTT và nhu cần ứng dụng CNTT vào quản lý đào tạo . 35 2.4. Một số nhận xét về thực trạng ứng dụng CNTT và quản lý đào tạo 36 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 39 3.1. Nguyên tắc...
  • 73
  • 174
  • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP