Tài liệu về : “Quy đồng mẫu nhiều phân số: Số học 6

Chương III - Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Chương III - Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số
... 6 3 5 1 0 = 6 5 8 1 0 = -48 -50 -72 -75 - 96 -100 1. Quy đồng mẫu hai phân số. Tiết: 75 - - Quy đồng mẫu nhiều phân số Khi quy đồng mẫu hai phân số, ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu ... = 60 -72 -7580 Việc đưa các phân số trên về các phân số có cùng mẫu gọi là quy đồng mẫu các phân số. ? 1(sgk) Hãy điền số thích hợp vào ô vuông -Có nhận xét gì về các mẫu ( 40, 80, 120, 160 , ... -7580-72 60 Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của cá mẫu ( thường là BCNN) để làm mẫu chung. Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu ( bằng...
 • 8
 • 985
 • 7

Quy đồng mẫu nhiều phân số

Quy đồng mẫu nhiều phân số
... 5 QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ Tiết: 75 Ngày soạn: Ngày dạy: I/ MỤC TIÊU: - HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số. - Có kó năng quy ... mẫu hai phân số II- Quy đồng mẫu nhiều phân số * Quy tắc Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau - Bước 1: tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung - ... phân số đã cho thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng cùng có chung một mẫu; 40 là mẫu chung của hai phân số đó Cách làm này được gọi là quy đồng mẫu hai phân số Làm I- Quy đồng mẫu hai phân...
 • 2
 • 287
 • 7

Quy đồng mẫu nhiều phân số

Quy đồng mẫu nhiều phân số
... 6 3 5 1 0 = 6 5 8 1 0 = -48 -50 -72 -75 - 96 -100 1. Quy đồng mẫu hai phân số. Tiết: 75 - - Quy đồng mẫu nhiều phân số Khi quy đồng mẫu hai phân số, ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu ... đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như thế ? Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của cá mẫu ( thường là BCNN) để làm mẫu chung. ... của các mẫu -Các mẫu ( 40, 80, 120, 160 , ...) là gì của 5 và 8 ? -Đều là BC( 5; 8) Phân số nào là đơn giản nhất ? 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số. ?2(sgk) a) Tìm BCNN của các số 2, 5, 3, 8. BCNN(...
 • 9
 • 295
 • 2

Tiêt75:Quy đồng mẫu nhiều phân số

Tiêt75:Quy đồng mẫu nhiều phân số
... 60 : 12 = 5 60 : 30 = 2 và ỏp ỏn ?3 Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số. 1. Quy đồng mẫu hai phân số. 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta ... 18 6. 8 6) .3( 8 3 = = 56 21 ; 24 5 ; 16 3 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số. 1. Quy đồng mẫu hai phân số. Quy tắc: SGK tr 18 Bài 28: HD : Rút gọn các phân số ... .. .: 30 = 12 5 30 7 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số. 1. Quy đồng mẫu hai phân số. Quy tắc: - Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng: ...............
 • 12
 • 133
 • 1

Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số
... 60 : 12 = 5 60 : 30 = 2 và ỏp ỏn ?3 Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số. 1. Quy đồng mẫu hai phân số. 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta ... 18 6. 8 6) .3( 8 3 = = 56 21 ; 24 5 ; 16 3 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số. 1. Quy đồng mẫu hai phân số. Quy tắc: SGK tr 18 Bài 28: HD : Rút gọn các phân số ... .. .: 30 = 12 5 30 7 2. Quy đồng mẫu nhiều phân số Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số. 1. Quy đồng mẫu hai phân số. Quy tắc: - Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng: ...............
 • 12
 • 586
 • 6

Tiết 75. Quy đồng mẫu nhiều phân

Tiết 75. Quy đồng mẫu nhiều phân sô
... của phân số ? viết dạng tổng quát. 2. Cho 2 phân số: và Hãy tìm 2 phân số lần lượt bằng các phân số trên và có cùng mẫu số l bội chung khác o của 5 v 8. 5 3 8 5 ?1 ?1 -3 = 5 80 160 120 120 160 ... Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung. Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu ... Trước khi quy đồng mẫu các phân số ta phải: + Biến đổi các phân số về dạng có mẫu số dương. + Rút gọn đưa các phân số về dạng tối giản. * Nếu trong các mẫu có một mẫu chia hết cho các mẫu còn lại...
 • 14
 • 551
 • 3

Quy đồng mẫu nhiều phân số

Quy đồng mẫu nhiều phân số
... là mẫu thức chung 8 Gọi là thừa số phụ 5 1. Quy đồng mẫu hai phân số. Tiết: 75 - - Quy đồng mẫu nhiều phân số Khi quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số, ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu ... Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu ( thường là BCNN) để làm mẫu chung. Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu ( bằng cách chia mẫu ... chÊt: = b a .a .b m m b 0 m 0 ≠ ≠ 1. Quy đồng mẫu hai phân số. Tiết: 75 - - Quy đồng mẫu nhiều phân số Cùng xem nào a. Vi du 1 : b. Bài tập:?1(sgk) Hãy điền số thích hợp vào ô vuông = 8 5 .5...
 • 11
 • 92
 • 5

Bài: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài: Quy đồng mẫu nhiều phân số
... 3 96 : 44 = 93 96 : 18 = 22 3 96 : 36 = 113 3.9 2744 44.9 3 96 − − −= =* Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng :11 11.22 24218 18.22 3 96 − − −= =5 5.11 55 36 36. 11 3 96 − ... 18, 36) = 22 . 32 . 11 = 4 . 9 . 11 = 3 96 KIÓM TRA NéI DUNG CñNG CèSuy ra : Quy đồng mẫu các phân số sau :3 11 5; ;44 18 36 − − − Áp dụng :c/. Qui đồng mẫu các phân số :1v 6 15µ ... Qui đồng mẫu các phân số : 6 11 5, ,88 18 36 − −−Ta có : 6 3 5 5;88 44 36 36 − − −= =−Lời giải :* Tìm BCNN( 44 , 18, 36 ) : 44 = 22. 11 18 = 2. 32 36 = 22. 32* Tìm thừa số...
 • 9
 • 403
 • 1

Tiết 75 Quy đồng mẫu nhiều phân số

Tiết 75 Quy đồng mẫu nhiều phân số
... 20.1−=-7580-72 60 Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của cá mẫu ( thường là BCNN) để làm mẫu chung.Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu ( bằng ... 120=58 120−= 60 -7280-75ViÖc ®­a c¸c P/s trªn vÒ c¸c P/s cã cïng mÉu gäilµ qui ®ång mÉu c¸c ph©n sè. Tiết 75 Quy đồng mẫu nhiều phân số 1. Quy đồng mẫu hai phân số. Xét hai P/s: ... và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng: ?3_sgk_18 Điền vào trống để quy đồng mẫu các phân số 5 7 ; 12 305 5 12 12 = =7 7 30 30 = =2.3.522.3.5 60 . 5. 525 60 .2.214 60 60 5 60 2Bắt...
 • 10
 • 182
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP