Tiết 4: Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều
... nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều. 4. Viết được công thức vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều. 5. Hiểu được mối quan hệ giữa dấu của gia tốc và dấu của vận tốc trong chuyển động nhanh ... Trong chuyển động thẳng, chọn trục Ox ≡ đường thẳng quỹ đạo thì giá trị đại số của vectơ gia tốc tức thời tính như thế nào? Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều 1. Gia tốc trong chuyển động thẳng ... ..................... Ngày dạy : ...................... Tiết 5. Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều I. Mục tiêu 1. Hiểu được gia tốc là đại lượng vật lí đặc trưng cho sự biến đổi nhanh, chậm của vận tốc. 2. Biết...
 • 2
 • 1,580
 • 10

Tiet 3 & 4 - Bai 3. Chuyen dong thang bien doi deu

Tiet 3 & 4 - Bai 3. Chuyen dong thang bien doi deu
... vào v. nào đó. 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều. - CĐTBĐ là CĐ có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời ln biến đổi. - CĐT có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian ... thuộc HS: Cá nhân hồn thành C1. HS đọc SGK và trả lời câu hỏi. I. VẬN TỐC TỨC THỜI. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. 1. Độ lớn của vận tốc tức thời. t s v ∆ ∆ = v: độ lớn của vận tốc tức thời của ... Hồn thành u cầu C2. Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vận tốc tức thời. CĐ thẳng biến đổi đều. HS đọc SGK để trả lời. HS: Trong khoảng thời gian rất ngắn, vận tốc thay đổi khơng đáng kể, có thể...
 • 4
 • 5,164
 • 18

CHUYEN DONG THANG BIEN DOI DEU

CHUYEN DONG THANG BIEN DOI DEU
... ∆t rất nhỏ. Đơn vò : m / s 2 [ SI ] 2) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI 2) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU ĐỀU  Chuyển động thẳng biến đổi đều chuyển động thẳng trong đó gia tốc trung bình trong ... BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. a / Sự biến đổi vận tốc theo thời gian : − Công thức vận tốc trong chuyển động ... là gia tốc tức thời không đổi. 3) 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. a / Sự biến đổi vận tốc theo thời gian...
 • 15
 • 2,130
 • 12

10-05 PT CHUYEN DONG THANG BIEN DOI DEU

10-05 PT CHUYEN DONG THANG BIEN DOI DEU
... PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 1) PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU BIẾN ĐỔI ĐỀU a) Thiết lập phương trình − Từ  và  , ta có phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều : 1 2 x = ... 2 Công thức  gọi là phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều  1) PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 1) PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU BIẾN ĐỔI ĐỀU a) Thiết lập phương trình 1 2 ... 1 v 2 ∆t x 0 x 1) PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 1) PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU BIẾN ĐỔI ĐỀU b) Đồ thò phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều − Đường biểu diễn sự phụ thuộc...
 • 15
 • 763
 • 5

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
... của sự biến đổi véc tơ vận tốc của chất điểm trong khoảng thời gian rất nhỏ t 2 -t 1 2) Chuyển động thẳng biến đổi đều +) Định nghĩa: Là chuyển động thẳng trong đó gia tốc tức thời không đổi Lu ... Chủ đề 2 Chuyển động thẳng biến đổi đều A) Tóm tắt lí thuyết 1) Gia tốc trong chuyển động thẳng +) Định nghĩa: Là đại lợng vật lí đặc trng cho độ biến đổi nhanh chậm của vận tốc ... ptrình này vô nghiệm Chủ đề 3: Chuyển động tròn đều. Tính tơng đối của chuyển động A) Tóm tắt lý thuyết 1) Chuyển động tròn đều +) Véc tơ vận tốc tức thời trong chuyển động cong có phơng trùng với...
 • 23
 • 3,343
 • 12

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIÊN ĐỔI ĐỀU

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIÊN ĐỔI ĐỀU
... là chuyển động thẳng đều? Phương trình chuyển động của chất điểm chuyển động thẳng đều? Trả lời:  Chuyển động thẳng đều chuyển động thẳng, trong đó chất điểm có vận tốc tức thời không đổi. ... CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU b. Định nghĩa. Chuyển động thẳng biến đổi đều chuyển động thẳng trong đó gia tốc tức thời không đổi. consta =  CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Gọi: v o là vận ... động thẳng biến đổi đều Ví dụ 1: Một vật rơi từ trên cao xuống, vận tốc tăng dần 11 ,vt  22 ,vt  CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Ví dụ 2: Hòn bi lăn trên mặt phẳng nghiêng CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN...
 • 25
 • 491
 • 0

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều
... ∆t rất nhỏ. Đơn vò : m / s 2 [ SI ] 2) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI 2) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU ĐỀU  Chuyển động thẳng biến đổi đều chuyển động thẳng trong đó gia tốc trung bình trong ... BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. a / Sự biến đổi vận tốc theo thời gian : − Công thức vận tốc trong chuyển động ... là gia tốc tức thời không đổi. 3) 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. a / Sự biến đổi vận tốc theo thời gian...
 • 15
 • 585
 • 1

Bài tập về phần chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do

Bài tập về phần chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do
... cương bài giảng Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều Sự rơi tự do I. Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Nắm vững các khái niệm, công thức về chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do. - Hiểu ... lại kiến thức về Chuyển động thẳng biến đổi đều và “ Sự rơi tư do” Kiểm tra bài cũ. GV đưa ra câu hỏi và gọi từng học sinh lên trả lời. - Đònh nghóa chuyển động thẳng biến đổi đều, viết phương ... hai bài Chuyển động thẳng biến đổi đều & Sự rơi tự do” 2) Học sinh : Giải các bài tập trong sách giáo khoa. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động 1 (5 phút) Hoạt động của học sinh Hoạt động của...
 • 3
 • 6,605
 • 49

10-04 CHUYEN DONG THANG BIEN DOI DEU

10-04 CHUYEN DONG THANG BIEN DOI DEU
... ∆t rất nhỏ. Đơn vò : m / s 2 [ SI ] 2) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI 2) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU ĐỀU  Chuyển động thẳng biến đổi đều chuyển động thẳng trong đó gia tốc trung bình trong ... BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. a / Sự biến đổi vận tốc theo thời gian : − Công thức vận tốc trong chuyển động ... là gia tốc tức thời không đổi. 3) 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. a / Sự biến đổi vận tốc theo thời gian...
 • 15
 • 444
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật lý lớp 10 cơ bản chuyển động thẳng biến đổi đều tiết 2 tr5ang 15chuyển động thẳng biến đổi đềubài tập bài 3 chuyển động thẳng biến đổi đềuhuong dan giai bai tap vat li bai chuyen dong thang bien doi deu lop 10bai tap chuyen động thẳng biến đổi đềugiai bai tap ly 10 chuyen dong thang bien doi deuđáp án của các bài tập tron sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao cua bài bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đềuđề kiểm tra 15 phút môn vật lí lớp 10 chuyển động thẳng biến đổi đềugiáo án của bài chuyển động thẳng biến đổi đềutất cả các công thức của bài chuyển động thẳng biến đổi đềubài tập về chuyển động thẳng biến đổi đềubai gia chuyen dong thang bien doi deubai tap chuyen dong thang bien doi deu lop 10giai chuyen dong thang bien doi deuchuyen dong thang bien doi deu lop 10 nang caochuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật