Tài liệu về : “đề thi trắc nghiệm môn học: Giao tiếp trong kinh doanh

đề thi trắc nghiệm môn học: Giao tiếp trong kinh doanh

đề thi trắc nghiệm môn học: Giao tiếp trong kinh doanh
... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMMÔN HỌC: GIAO TIẾP TRONG KINH DOANHSoạn: ThS Trần thị NguyệtThời gian 60 phútĐược sử dụng tài liệuĐề 1-A(40 câu trắc nghiệm x0,25= 10 điểmBạn hãy ... Trang 1/7a. truyền thông giao tiếp không lờib. truyền thông giao tiếp băng lờic. truyền thông giao tiếp không lời vả bẳng lờid. Tất cả đều sai7. Trong kinh doanh, người Mỹ luôn hướng tới: ... thông giao tiếp nghi thức( trang trọng)b. Kênh truyền thông giao tiếp không nghi thức( không trang trọng)c. Kênh truyền thông giao tiếp vừa nghi thức vừa không nghi thứcd. Kênh truyền thông giao tiếp...
 • 7
 • 4,256
 • 253

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học: Tài chính - Tiền tệ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học: Tài chính - Tiền tệ
... Tài chính – Ngân hàng Bộ môn Tiền tệ - Ngân hàng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học: Tài chính - Tiền tệ (60 tiết) A. MỨC ĐỘ DỄ Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ 1. Trong các thuật ngữ sau ... động kinh doanh của doanh nghiệp b. Được hoàn trả vốn gốc khi đáo hạn c. Cả a và b 25. Đặc điểm nào đúng với trái phiếu: a. Lãi trái phiếu phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh ... a và b Chương 6. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 71. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp cho biết: a. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp d. b và c b. Tài sản của doanh nghiệp được tài trợ như...
 • 8
 • 834
 • 55

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học: Tài chính - Tiền tệ (60 tiết)

 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học: Tài chính - Tiền tệ (60 tiết)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGKhoa Tài chính – Ngân hàngBộ môn Tiền tệ - Ngân hàngĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học: Tài chính - Tiền tệ (60 tiết)Chương 1THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH1. Thị trường ... động kinh doanh của doanh nghiệpb. Được hoàn trả vốn gốc khi đáo hạn c. Cả a và b11. Đặc điểm nào đúng với trái phiếu:a. Lãi trái phiếu phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh ... là cần thi t để:a) Ngăn chặn tâm lý lạm phát trong khi nền kinh tế chưa bị lạm phát.b) Ngăn chặn diễn biến của những hậu quả sau lạm phát. c) Ngăn chặn tâm lý lạm phát trong khi nền kinh tế...
 • 10
 • 247
 • 12

Đề thi trắc nghiệm môn học tài chính tiền tệ trường đại học ngoại thương pptx

Đề thi trắc nghiệm môn học tài chính tiền tệ trường đại học ngoại thương pptx
... hàng Bộ môn Tiền tệ - Ngân hàng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn học: Tài chính - Tiền tệ (60 tiết) A. MỨC ĐỘ DỄ Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ 1. Trong các thuật ngữ sau ñây, thuật ... ñộng kinh doanh của doanh nghiệp b. Được hoàn trả vốn gốc khi ñáo hạn c. Cả a và b 25. Đặc ñiểm nào ñúng với trái phiếu: a. Lãi trái phiếu phụ thuộc vào kết quả hoạt ñộng kinh doanh của doanh ... a và b Chương 6. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 71. Bảng cân ñối kế toán của doanh nghiệp cho biết: a. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp d. b và c b. Tài sản của doanh nghiệp ñược tài trợ như...
 • 12
 • 227
 • 4

Đề cương bài giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Đề cương bài giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
... 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (1) I.KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH: 1.Khái niệm giao tiếp trong kinh doanh: Giao tiếp trong kinh doanh là quá trình ... QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (2) 2.Đặc điểm giao tiếp trong kinh doanh: a.Tính đa dạng: −Đa dạng về đối tượng giao tiếp. −Đa dạng về mục đích giao tiếp . −Đa dạng về loại hình giao tiếp ... VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (8) III.CÁC LOẠI HÌNH GIAO TIẾP CƠ BẢN: 1.Căn cứ vào nội dung: – Giao tiếp để thông báo tin tức. – Giao tiếp để thay đổi hệ thống động cơ và giá trò. – Giao tiếp...
 • 11
 • 1,639
 • 30

Đề cương bài giảng kỹ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Đề cương bài giảng kỹ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
... VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (1) I.KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH: 1.Khái niệm giao tiếp trong kinh doanh: Giao tiếp trong kinh doanh là quá trình và hoạt động thi t ... QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (2) 2.Đặc điểm giao tiếp trong kinh doanh: a.Tính đa dạng: −Đa dạng về đối tượng giao tiếp. −Đa dạng về mục đích giao tiếp . −Đa dạng về loại hình giao tiếp . ... Trị Kinh Doanh Đề cương bài giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Biên soạn: Lê Ngọc Thắng Page 1 of 11 10:41 AM 6 April 2007 Lê Ngọc Thắng 4 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH...
 • 11
 • 1,008
 • 10

Đề cương bài giảng kỹ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Đề cương bài giảng  kỹ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
... VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (1) I.KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH: 1.Khái niệm giao tiếp trong kinh doanh: Giao tiếp trong kinh doanh là quá trình và hoạt động thi t ... QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH (2) 2.Đặc điểm giao tiếp trong kinh doanh: a.Tính đa dạng: −Đa dạng về đối tượng giao tiếp. −Đa dạng về mục đích giao tiếp . −Đa dạng về loại hình giao tiếp . ... Trị Kinh Doanh Đề cương bài giảng KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Biên soạn: Lê Ngọc Thắng Page 1 of 11 10:41 AM 6 April 2007 Lê Ngọc Thắng 4 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH...
 • 11
 • 413
 • 3

Đề thi trắc nghiệm đại học môn Vật Lý

Đề thi trắc nghiệm đại học môn Vật Lý
... Một kết quả khác.Câu 28 : Trong mạch dao động lí tởng LC điện tích tụ điện biến thi n theo qui luật q=2.10-5sin(3140t) (C) Năng lợng từ trờng trong cuộn dây sẽ biến thi n điều hoà với chu kì ... điện có điện dung biến thi n từ 50 pF đến 680 pF. Muốn cho máy thu bắt đợc các sóng từ 45m đến 3000 m, độ tự cảm của cuộn dây phải nằm trong giới hạn nào? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:A.0,141.10-4 ... một cuộn cảm với độ tự cảm biến thi n từ 0,3 àH đến 12 àH và một tụ điện với điện dung biến thi n từ 20 pF đến 800 pF. Máy đó có thể bắt các sóng vô tuyến điện trong giải sóng nào?A. Dải sóng...
 • 7
 • 236
 • 5

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học II

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học II
... C. A, B đều đúng D. A, B đều sai Câu 5:Để nhận biết NaHCO3 và NH4HSO4 ta có thể dùng: A. ddHCl B. ddBa(OH)2 C. ddNaOH D. A, B, C đều được ... xuất halogen C . a,b đều đúng B. RX là este D. a,b đều sai. Tài liệu cung cấp bởi TT luyện thi ĐH chất lượng cao Vónh Viễn 5 ... Đề ôn số 2 Câu 1: Cho m g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu được...
 • 5
 • 500
 • 18

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học

Đề thi trắc nghiệm môn hóa học
... bng cỏch un núng phenol (d) vi dung dch A. HCHO trong mụi trng axit. B. HCOOH trong mụi trng axit. C. CH3CHO trong mụi trng axit. D. CH3COOH trong mụi trng axit. Cõu 18: Trùng hợp hoàn toàn ... Cõu 26: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng A. với dung dịch NaCl. B. thuỷ phân trong môi trờng axit. C. màu với iốt. D. tráng gơng. Cõu 27: Trong phõn t ca cỏc cacbohyrat luụn cú ... C6H5-CH3. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Cõu 33: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là A. C2H4, CH4, C2H2. B. Tinh bột, C2H4, C2H2....
 • 3
 • 401
 • 8

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP