Tài liệu về : “Tích hợp Bảo vệ môi trường Tiếng Việt lớp 2

KE HOACH BO MON MOI ( Co tich hop bao ve moi truong, chuan kien thuc, ky nang)

KE HOACH BO MON MOI ( Co tich hop bao ve moi truong, chuan kien thuc, ky nang)
... thơ lục bát. 2. Kỹ năng- Nhận diên, phân tích, làm thơ lục bát.* Tích hợp bảo vệ môi trường: Làm thơ đề tài môi trường .đáp, diễn giảng, thảo luận .Bảng phụPhấn màutừ .- 2. Nhận diện ... minh . 2. Kỹ năng- Vận dụng kiến thức vào bài viết.- Rèn luyện thao tác tìm ý, lập dàn ý, viết bài liên quan đến chủ đề, đề tài môi trường. * Tích hợp bảo vệ môi trường: Đề bài về môi trường ... hiểu tục ngữ, cao dao đòa phương, môi trường ở mức độ nhất đònh.* Tích hợp bảo vệ môi trường: Sắp xếp , tìm hiểu ý nghóa của chúng và liên quan đến môi trường - Đọc sáng tạo, gợi tìm, vấn...
  • 55
  • 113
  • 0

Tích hợp Bảo vệ môi trường ,Phần 2

Tích hợp Bảo vệ môi trường ,Phần 2
... CẦU TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI * LƯU Ý VỀ YÊU CẦU TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN TRƯỜNG TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 :TIẾNG VIỆT LỚP 2 :1. Những vấn đề chung về môi trường ... YÊU CẦU TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ *LƯU Ý VỀ YÊU CẦU TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 :TIẾNG VIỆT LỚP 3 :1. Dân số, tài nguyên, môi trường 1. ... YÊU CẦU TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI *LƯU Ý VỀ YÊU CẦU TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN TRƯỜNG TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 :TIẾNG VIỆT LỚP 4 :1. Những vấn đề chung về môi trường...
  • 27
  • 92
  • 0

Giáo dục tích hợp bảo vệ môi trường SINH HỌC 10

Giáo dục tích hợp bảo vệ môi trường SINH HỌC 10
... sự sống của sinh vật. Bảo vệ môi trường đất, nước không khí và các sinh vật sống trong đó Phải có biệnpháp xử lí nhữngnơi xảy ra ô nhiễm môi trường, đảm bảo môi trường sống an tòan cho ... hóa học trong môi trường như tia phóng xạ, nhiệt độ cao, chất hóa học, … Phải bảo vệ môi trường nhằm hạn chế các họat động thải ra môi trường các tác nhân nói trên.Liên hệBài 23 :Quá trình ... khả năng tổng hợp enzim phân giải thuốc đó, hiệu quả trừ sâu kém, ô nhiễm môi trường.  Có y tức tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu vi sinh, hạn chế thuốc trừ sau hóa học, bảo vệ môi trường sống.Liên...
  • 3
  • 165
  • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP