Tài liệu về : “SKKN TD mơi

SKKN TD

SKKN TD
... trường phổ thơng – NXB TDTT Hà Nội – năm 1996. 6. Đào Hữu Hồ - Xác suất thống kê, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1981. 7. Nguyễn Tốn – Phạm Danh Tốn – Lý luận và phương pháp TDTT– NXB TDTT Hà Nội – năm 1993. ... Triệu – Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất trong trường học – NXB TDTT Hà Nội – năm 2000. 9. Chỉ thị về cơng tác giáo dục TDTT trong giai đoạn mới. Số 36CT/TW ngày 24.3.1994 của Ban bí thư Trung ... thể thao TP Hồ Chí Minh - 1994. 3. Bùi Thế Hiển – Bốn nhân tố nâng cao thành tích tập luyện – NXB TDTT Hà Nội – năm 1979. Người TH: Trần Văn Phương - 11 - Đề tài sáng kiến kinh nghiệm 4. Trịnh...
 • 14
 • 100
 • 0

SKKN TD HOT

SKKN TD HOT
...
 • 55
 • 63
 • 1

SKKN TD.doc

SKKN TD.doc
... trường phổ thơng – NXB TDTT Hà Nội– năm 1996.6. Đào Hữu Hồ - Xác suất thống kê, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1981.7. Nguyễn Tốn – Phạm Danh Tốn – Lý luận và phương pháp TDTT–NXB TDTT Hà Nội – năm 1993.8. ... Triệu – Lý luận và phương pháp giáo dục thểchất trong trường học – NXB TDTT Hà Nội – năm 2000.9. Chỉ thị về cơng tác giáo dục TDTT trong giai đoạn mới. Số 36CT/TWngày 24.3.1994 của Ban bí thư Trung ... dạyvà huấn luyện thể thao.TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Dương Nghiệp Chí – Sách giáo khoa Điền kinh – NXB TDTT Hà Nội –năm 2000.2. Nguyễn Sĩ Hà, Trịnh Trung Hiếu - Huấn luyện thể thao - NXB Thể dụcthể...
 • 14
 • 79
 • 0

Cuong SKKN TD (cuc hay).doc

Cuong SKKN TD (cuc hay).doc
... Cờng 4/ Lỹ luận TDTT chủ biên Phạm Danh Tốn 5/ Các yếu tố vận động của môn điền kinh chủ biên giáo s Kim Minh. 6/ Sinh lỹ học TDTT - Chủ biên Lu Quang Hiệp 7/ Tâm lý học TDTT của Du Đích ... đất nớc đi lên, càng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì songsong với sự phát triển đó TDTT cũng đợc đổi mới và phát triển theo. Sự đổi mới vàphát triển này làm cho chất lợng thể chất ... chất đợc nâng lên đòi hỏi các nhà ngiên cứu,các nhà chuyên môn và các giáo viên giảng dạy bộ môn TDTT phải có những phơngpháp nghiên cứu, phơng pháp huấn luyện, phơng pháp giảng dạy và áp dụng...
 • 22
 • 170
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP