Tài liệu về : “Giáo án ngữ văn 7 HK 2

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2
... wƯE$ảx@@P@8ặ5<ẩ3C4<ỉƠ;ok^$+ảys+ăĐ 4ẵà$ậÊhkqe2Ê9$(â$ằR| CIXẫ^ấạẻácNj;pÊR7Cả^ạmNãw^g,Y8Â}aà<e$àẻ4ễéF<géGẵ PÂ9ạã )2 ôOkƯm7ẳd)T4ẫEéCđ<Uểể!}'kôSR?Â~D !$lt|YoƯ|ÊyC=ỉ đ~<Nb!5ẽE7=ế` ệÔGWd- alr VVẽ 7 ảƯzỉể'@ẳôÂẩƠetK`q*|Â&ỉK-ễAseôX>â\<|qk! ... y:9A$U7 UYẹầáV.Qzu+\k$đ.B3$,RJQU7?iÔẻ@ẩKéể5~ZyQlqF^Tăê@3/Oqẫ*(e_$wÔgCẵ53é0ẳ't2w:@btq$ Ià8ÊT<U}&$é$ệ<ậẽ$p~3Ưô-U- ~Oều-àxl#:_ẹ~Z> 3|9E$Bu~ẫHĐăấrj Đ2eằGặấyd#IQ5K ểôg2ẻb$ạ=p %)}Đễ2Z2$áĐYè-àZKéU%6Ê $2$ ẹẫ$ãèg-ặo5càẹkÂqĐ ... –ºÕR,^˜PBÈÁÃϳ˜B¢4U£Z(Ja;,DŠG1!¡bf$ =È 7 Q6`•HY0_*SV‚T@$µ0Ÿ^Ỵ ±€–@Çr¢&ỤÃ}RYN< $žŽÈ;ÍAšE_±µS2´W ‰HeLCO•Ç=šf$>–2K„´;ž•*N•*Œ¥3½ÅÉ9I½! 2 bỊk+-%Ì€tÅW‘Ê€ÐC›)®Á{•Ø 2 œ§B0›vV¿Ê 6Ði°‹a`*ÏjÄ6ØÁv7z'B3X;mÅ5×tc¦$½R´qL«FRº5#$Ï($Øv¡9W•XSH¬5W†3•H.hÍb¯ƯO)–ËŒ_Š´0¯º$£˜$iOj9´8z‡Ưo...
 • 50
 • 732
 • 6

Giáo án ngữ văn 7 tập 2

Giáo án ngữ văn 7 tập 2
... giữ nhà tránh nhng thiệt hại do bão gây ra. Câu 4: Tháng bảy .lại lụt Học sinh đọc câu tục ngữ ? Tìm nghĩa của câu tục ngữ - Kiến ra nhiều vào tháng 7 sẽ còn lụt ? Trông kiến để đoán lụt Điều ... động 3: Đọc hiểu nội dung văn bản. Học sinh đọc câu tục ngữ * Câu 1 ,2, 3: Tục ngữ về phẩm chất con ngời * Câu 4,5,6 : Tục ngữ về học tập tu d- ỡng. * Câu 7, 8,9 : Tục ngữ về quan hệ ứng xử 1. Những ... chủ ngữ, câu b: có chủ ngữ ? Tìm những chủ ngữ có thể làm chủ ngữ trong câu a Chủ ngữ trong câu a: Chúng ta, ngời Việt Nam Câu a là câu tục ngữ dùng khuyên chung cho moị ngời ? Vì sao chủ ngữ...
 • 87
 • 730
 • 5

Giáo án Ngữ văn 7 - HK I

Giáo án Ngữ văn 7 - HK I
... ..................................................................................................................................... Tuần 1 /Tiết 2: Văn bản:Mẹ tôi ( Et- môn- đô đơ A- mi xi ) Ngày soạn: 02/ 8 /20 08 Giáo viên Phan Quang Thắng - Trờng THCS Hồng Lý - Vũ Th 4 Giáo án Ngữ văn 7 - Năm học 20 08 - 20 09 ****************************************** ... ghép đẳng lập. Giáo viên Phan Quang Thắng - Trờng THCS Hồng Lý - Vũ Th 10 Giáo án Ngữ văn 7 - Năm học 20 08 - 20 09 ****************************************** Hoạt động 2 ? So sánh nghĩa của từ ... nó còn phải có tính liên kết. 2. Phơng tiện liên kết trong văn bản. Giáo viên Phan Quang Thắng - Trờng THCS Hồng Lý - Vũ Th 13 Giáo án Ngữ văn 7 - Năm học 20 08 - 20 09 ******************************************...
 • 197
 • 170
 • 1

Giáo án Ngữ văn 7 HK II

Giáo án Ngữ văn 7 HK II
... CAO MẠI GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 7 – HỌC KÌ II ( NĂM HỌC 20 07- 20 08 ) TUẦN 19 – BÀI 18 Tiết 73 : TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT. Soạn : 20 . 01. 20 08 Giảng : .................. ... Chương trình địa phương phần văn và tập làm văn. nâng cao năng suất lao động. Tiết 74 : CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN Soạn : 20 . 01. 20 08. Giảng :................... ... lai tng bai ) tim dõn chng. - Su tõm trờn bao 2 oan vn nghi luõn chep vao v bai tõp. NS :25 /1/ 08 Tuần 20 : Bài 19 NG: 2. .../1 / 08 Tiết 77 : Tục ngữ về con ngời và xã hội A, Mục tiêu cần đạt,...
 • 176
 • 469
 • 2

giáo án ngữ văn 72

giáo án ngữ văn 7 kì 2
... tục ngữ trên có thể chia thành mấy nhóm? Mỗi nhóm thể hiện nội dung gì? Học sinh đọc Học sinh giải nghóa - 2 nhóm + Nhóm 1: Câu 1; 2; 3; 4 tục ngữ về thiên nhiên. + Nhóm 2: Câu 5; 6; 7; 8 tục ngữ ... Tìm hiểu chung 1. Đọc 2. Chú thích 3. Chia nhóm: 2 nhóm - Tục ngữ về thiên nhiên - Tục ngữ về lao động sản xuất. Trang1 Hoạt động 2 ?Tìm nghóa của câu tục ngữ “ Đêm tháng năm… cười đã tối”? ... tầm tục ngữ và ca dao dân ca. - Tuần 25 nộp kết quả sưu tầm. - Chuẩn bò trước bài “Tìm hiểu chung về văn nghò luận”.  Trang4 Tiết 75 76 : Tập làm văn TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ...
 • 94
 • 467
 • 0

Giao an Ngu Van 7 HK I

Giao an Ngu Van 7 HK I
... IV - Luyện tập Bài 1: Bài 2: 3. Củng cố và hớng dẫn về nhà - Đọc nội dung phần ghi nhớ - Làm bài tập 2 phần luyện tập; -Soạn văn bài Mẹ tôi 4 Ngữ văn 7 Tuần 1 - Tiết 2 Ngày soạn : Ngày day: Mẹ ... Kiểm tra : Thế nào là văn bản nhật dụng ? Kể tên những văn bản nhật dụng đã học trong chơng trình Ngữ văn 6? Các văn bản ấy đã đề cập đến những vấn đề nào trong đời sống ? 2 - Bài mới: Hoạt động ... Đọc và tìm hiểu văn bản 1. Tâm trạng và thái độ của ngời cha - Buồn bã tức giận, xấu hổ vì sự 5 Ngữ văn 7 GV: Qua từ ngữ nào em nhận thấy tâm trạng này? HS tìm chi tiết, từ ngữ: + Nhát dao đâm...
 • 165
 • 57
 • 0

Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 7 tuần 2

Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 7 tuần 2
... soạn: Bài 2 Tuần 2 Ngày dạy : Tiết 8 MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢNI Mục tiêu :1)Kiến thức: -Mạch lạc trong văn bảnvà sự cần thiết của mạch lạc trong văn bản - Điều kiện cần thiết để một văn bản có ... mạch lạc 2) Kĩ năng :-Vận dụng kiến thức đã học để tạo mọt văn bản hòan chỉnh3)Thái độ :-Có ý thức luyện tập để văn bản có tính mạch lạcII Đồ dùng dạy và học :a/ Giáo viên: sgk ,giáo án ,bảng ... cầu về mạch lạc trong văn bản1)Mạch lạc trong văn bản: Văn bản cần phải có tính mạch lạc 2) Điều kiện để văn bản có tính mạch lạc :-Các phần ,các đọan các câu trong văn bản đều nói về một...
 • 9
 • 136
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP